چطوری بتوانیم رابطه ی عاشقانه را به درستی قطع کنیم ؟

چطوری بتوانیم رابطه ی عاشقانه را به درستی قطع کنیم ؟

کات کردن رابطه عاشقانه

گاهی اوقات هست کـه افراد از روی عقل عاشق هست اما نمی‌ تواند بـه وی برسد پس بهترین کار جدایی از او هست ؛ و هنگامی می تواند با او رابطه برقرار کند کـه رابطه خدایی و واجب دین اسلام باشد.

 

تعداد زیادی از افراد بـه هر دلیلی وادار می شوند کـه از یک ارتباط عاطفی دست بکشند، اما ممکن هست عقلی آن را بپذیرند ولی احساسی نتوانند اینکار را انجام دهند.

 

یک رابطه عاطفی را چگونه تمام کنیم؟

شاید دیده باشید برخی افراد وقتی می‌خواهند از هم جدا شوند آن قدر صحنه هاي‌ ناراحت کننده برای یک دیگر ایجاد میکنند کـه تا مدتها این زخم ها فرد را اذيت میدهد.

 

آیا در پایان دادن بـه یک رابطه عاطفی نباید مهارت داشت؟ آیا نباید فرد برنامه ریزی داشته باشد تا آسيب نبیند و از خودش و دیگری حمایت کند حتی در قطع یک ارتباط؟

 

تعداد زیادی از افراد بـه هر دلیلی وادار می‌شوند کـه از یک ارتباط عاطفی دست بکشند، اما ممکن اسـت عقلی آن را بپذیرند ولی احساسی نتوانند اینکار را انجام دهند.

 

جدا شدن از دیگران مثل نگه داشتن و مراقبت از رابط عاطفی نیازمند مهارت و سواد ان کار اسـت. زیرا سواد بـه شـما کمک می‌کند تا هم بـه خود آسیب نزنیدو هم بـه دیگری.

 

صفحه حوادث روزنامه ها نمونه هاي‌ از مواردی اسـت کـه فرد بـه هر دلیلی باید از یک رابطه دست می کشیده، دست بـه رفتارهای انتقام گیرانه یا خودآزاری و غیره می‌زند و مشکلات متعددی برای خود و اطرافیان بوجود می آورد در حالی‌که اگر مهارت مدیریت عواطف داشته بود در چنین شرایطی خودرا قرار نمی داد.

 

سواد عاطفی

تمام کردن یک رابطه احساسی سخت و ناراحت کننده اسـت. اما فرد، دارای مهارت و دانش کارهایی انجام میدهد کـه عبور از این بحران برای خود و شریکش آسانتر شود. همانطوری کـه در ابتدای ارتباط سعی می‌کردید مراقب باشید تا بـه او آسيب اي وارد نشود.

 

پس در قطع کردن این ارتباط بـه این روند خود ادامه دهید ولی نه دریک ارتباط احساسی – منطقی بلکه در رابطه ي کاملا منطقی.

 

احترام برقرار است حتی در جدایی

مسئولیت تصمیمی کـه گرفتید را بپذیرید و طرف مقابل را نیز از تصمیم خود باخبر کنید. وقتی تصمیم بـه جدایی میگیرید این حق فرد مقابل اسـت کـه از این مسئله آگاه باشد و بتواند خودرا برای این شرایط آماده کند.

 

محترمانه رفتار کنید

سعی کنید در پایان دادن بـه ارتباطتان محترمانه رفتار کنید. مسلما از تعداد زیادی از رفتارهای فرد مقابل ناراحت هستید و یا بـه هر دلیلی فکر میکنید شـما دو نفر مناسب هم نیستید ولی در نهایت فرد مقابل انتخاب شـما بوده اسـت. پس بی احترامی بـه او بی احترامی بـه خودتان اسـت.

 

مشکلاتی کـه در پایان دادن بـه ارتباط دارید، فهرست کنید و جایگزینهای مناسب را پیدا کنید، به عنوان مثال اگر وابستگی زیادی دارید روی وابستگی خود کار کنید تا جدایی را بهتر تحمل کنید.

 

مدیریت بحران انجام دهید

همان طور کـه تعداد زیادی از مشکلات و بحرانها نیازمند مدیریت و برنامه ریزی اسـت، این موضوع هم نیازمند راهبردها و مهارتهایی اسـت کـه بتوانید بحران را بـه سلامتی پشت سر بگذارید و بـه خودتان امید دهید کـه انتخابهای بهتری می تواند در انتظار شـما باشد.

 

خودتان را ثابت کنید

تعداد زیادی از مشکلاتی کـه پیش روی افراد قرار می‌گیرد لازم اسـت فرد تامل کند و با افزایش مهارتهایش اعتماد بـه نفس لازم را کسب کند یعنی بـه خودش ثابت کند کـه می تواند مشکلات پیش روی خودرا حل کند و خاطرجمعی بـه خودرا افزایش دهد ولی مسلما در ابتدای مسائل سخت و طاقت فرسا باشد.

 

مرور کردن خاطرات

در بعضی از جداییها افراد مداوم نکات مثبت فرد مقابل رابا خود مرور میکنند و احتمال بازگشت در رابطه را بوجود می آورند. بنابر این لازم اسـت نکات منفی و مسائلی کـه موجب جدایی شده را مورد دقت قرار دهید تا از آسیبهای و پشیمانی هاي‌ مجدد در امان باشید.

 

اشتباهات خودرا بـه بپذیرید

در مشکلات پیش آمده هردو طرف بـه نسبتی مقصر هستند و هیجانات منفی مختلفی را تجربه میکنند، اشتباهات خودرا بپذیرید، هرچند کـه خواستار قطع ارتباط خود هستید از طرف مقابل عذرخواهی کنید و به جای این‌که طرف مقابل را متهم کنید و بـه فکر انتقام باشید در جهت بهترکردن حال بدتان و تغییر خلق تلاش کنید.

 

در پایان دادن بـه یک رابطه عاطفی مسئله ویژه ي کـه هردو طرف باید بـه ان دقت ویژه داشته باشند داشتن فرزند اسـت. کـه در بدرفتاریهای والدین نسبت بـه هم دیگر فرزند آسيب جدی میبیند در حالی کـه باید هردو دقت داشته باشند کـه شـما هنوز پدر و مادر فرزندتان هستید و از کودک به عنوان وسیله برای رسیدن بـه خواسته هاي‌ خود و انتقام گیری استفاده نکنند و حق کودک اسـت کـه در عین جدایی پدر و مادر خودرا داشته باشد.

 

خداحافظی کردن

زمانیکه قرار اسـت فرد عزیزی را در زمان کوتاه یا طولانی نبینید از او خداحافظی میکنید در قطع کردن ارتباط هم بهتر اسـت از یک دیگر خداحافظی کنید اینکار بـه هردو نفر کمک می‌کند کـه پایان یافتن ارتباط را بپذیرند.

 

چطوری بتوانیم رابطه ی عاشقانه را به درستی قطع کنیم

 

منبع :tebyan.net

جدیدترین مطالب سایت