بروزرسانی : 20 اردیبهشت 1402

17 تا از بدترین حرف هایی که یک مرد نباید به همسرش بزند

17 تا از بدترین حرف هایی که یک مرد نباید به همسرش بزند

 یک مرد نباید بـه همسرش بزند : دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب برای شـما همراهان عزیز لیستی از حرف هایي کـه مردان نباید بـه همسرشان بزنند را منتشر کرده ایم. این بـه ویژه برای کسانی کـه می‌خواهید با انها قرار ملاقات بگذارید صدق می کند.

حرف هایی که یک مرد نباید به همسرش بزند

همه ی می دانند کـه مردان احمقی مانند بارنی استینسون از HIMYM وجود دارند کـه بـه زنان تعارف میکنند و قصد دارند عزت نفس‌شان را از بین ببرند تا آسان‌تر آن ها را بـه رخت خواب ببرند. شـما یکی از آن ها نیستید.

اما شاید شـما از ان دسته مردانی باشید کـه می خواهند از زنی تعریف و تمجید کنند، اما نگران هستند کـه او ناراحت شوند و واقعاً مطمئن نیستند کـه چه چیزی برای گفتن مناسب اسـت یا نه.

یا شاید می‌خواهید در برقراری ارتباط با زنان بهتر باشید اما نمی‌دانید چگونه. یا شاید شـما دریک فرهنگ شوونیستی بزرگ شده اید کـه بـه طور سیستماتیک زنان را تحقیر می کند و از مردان شنیده اید کـه همه ی چیزهای موجود دراین فهرست را می‌گویند و هرگز بـه پیامد های انها یا این کـه چگونه یک زن ممکن اسـت انها را استنباط کند فکر نکرده اید.

ما این جا نیستیم کـه انگشت بگذاریم یا سرزنش کنیم. اگر در حال خواندن این مقاله هستید، بـه این معنی اسـت کـه میخواهید بهتر شوید، کـه بسیار عالی اسـت.

بنابر این در این جا لیستی از چیزهایی وجوددارد کـه زنان – بـه ویژه آنهایی کـه احتمالاً فمینیست هستند – از شنیدن آن ها خسته شده اند. 

1. “تو مثل بقیه دخترا نیستی”

17 تا از بدترین حرف هایی که یک مرد نباید به همسرش بزند

از بیرون خیلی چاپلوس بـه نظر می‌رسد، اما در واقع فقط راهی برای گفتن اسـت: “هی، بیشتر دخترها لنگ هستند و تو نه. خوب برای تو!” اکثر زنان دوست ندارند زنان دیگر را پایین بیاورند. در عوض، یک تغییر خوب دراین مورد این اسـت کـه بگوییم: “شـما مثل کسی نیستید کـه من قبلاً دیده ام.”

2. هی دختر، من یک فمینیست هستم

مارگارت تاچر یکبار گفت: “قدرت مانند یک خانم اسـت… اگر باید بـه مردم بگویید کـه هستید، نیستید.” این قانون در مورد فمینیست هاي‌ مرد نیز یکسان اسـت. زنان می دانند کـه مردانی کـه با کلاه‌هاي‌ صورتی می‌دوند و بـه فمینیست مرد بودن خود می‌بالند، اغلب فقط سعی میکنند از گلوریا استاینهم برای آرام گرفتن استفاده کنند.

فمینیست هاي‌ مرد واقعی نیازی ندارند کـه مدام بـه مردم بگویند کـه فمینیست هستند. این کاملاً واضح اسـت زیرا آن ها، میدانید، بـه زنان و چیزهای دیگر احترام می گذارند.

3. لبخند

17 تا از بدترین حرف هایی که یک مرد نباید به همسرش بزند

زنها این جا نیستند کـه نفس شـما را تقویت کنند یا روز شـما را بسازند و اگر می‌خواهید من لبخند بزنم، کار خنده دار انجام دهید.

4. شما مطمئناً از همه دوستان خود زیباترین هستید

بازهم، این چیزی اسـت کـه بسیار چاپلوس کننده بـه نظر میرسد، اما در واقع نوعی جنسیت اسـت «مگر این کـه زن مورد نظر بـه طور خاص این را بپرسد». خوب اسـت کـه بگوییم “تو زیباترین زنی هستی کـه من تا بـه حال دیده ام” – یا چیزی شبیه بـه این – اما قرار دادن یک زن در برابر دوستانش، انگار کـه این یک مسابقه زیبایی اسـت، راه خوبی برای انجام اینکار نیست. بـه عنوان یک قاعده کلی، تعریف کردن از یک زن با تحقیر زنان دیگر همیشه انتخاب بدی اسـت.

5. نمیدونستم باهوشی

17 تا از بدترین حرف هایی که یک مرد نباید به همسرش بزند

من نخستین بار این را از مردی شنیدم کـه 6 ماه با او قرار ملاقات داشتم، زمانی کـه در آکسفورد پذیرفته شدم، و این موضوع مرا اذيت داد. از ان زمان چندین بار شنیدم. مثل این اسـت کـه اگر فکر نمی کردید من در ابتدا باهوش هستم، پس ما این جا چه کار میکنیم؟ آیا قرار اسـت من متملق باشم کـه تو فقط بـه خاطر ظاهرم بـه من علاقه داشتی؟ آیا طبق معمولً با زنانی قرار میگذارید کـه فکر می کنید اصلاً ماده اي ندارند؟

6. اوه، لطفا، البته شما عاشق خرید هستید

وقتی از مردها شکایت میکنم کـه چقدر از خرید کردن متنفرم، این موضوع را بسیار درک می کنم، کـه اینکار را انجام می دهم، زیرا گران و طاقت‌فرسا اسـت و اگر بدن امیلی راتایکوفسکی را نداشته باشید، اغلب باعث تضعیف روحیه میشود.

تعداد زیادی از زنان خرید کردن را دوست ندارند. شـما نباید تصور کنید کـه همه ی زنان از نظر بیولوژیکی بـه کفش معتاد هستند. برعکس، اگر زنی عاشق خرید اسـت، دیگر نیازی نیست کـه مثل این کـه خرید کردن یک سرگرمی جدی نیست، مثل تماشای مردان بالغ کـه برای توپ با هم دیگر برخورد می کنند، رفتار کند.

7. ملاقات با یک وکیل / دانشمند / ریاضیدان زیبا بسیار نادر است، شما باید در جلسات مشتری تمام توجه را به خود جلب کنید.

17 تا از بدترین حرف هایی که یک مرد نباید به همسرش بزند

در زمینه هاي‌ مردسالار، طبق معمول مردی چنین چیزی می گوید ودر نگاه اول بی گناه و چاپلوس بـه نظر می‌رسد. اما انچه شـما واقعاً بـه ان اشاره می کنید این اسـت کـه هیچ دلیلی وجود ندارد کـه مردم بـه غیر از قیافه‌هاي‌ او بـه او گوش داده باشند.

8. این برای یک زن بسیار خوب است

تا بـه حال بـه نوعی درک شده اسـت کـه این یک چیز بسیار جنسیتی اسـت کـه در محیط هاي‌ حرفه اي گفته می شود، اما، بـه دلایلی، تعداد زیادی از زنانی کـه من می شناسم در حرفه هاي‌ ورزشی مردانه «مانند اسکی یا بوکس» هنوز هم این موضوع را دارند. مقدار زیادی واضح اسـت کـه توهین آمیز اسـت.

9. دوست دخترم به ما حسودی می کند. او خیلی دیوانه است

17 تا از بدترین حرف هایی که یک مرد نباید به همسرش بزند

دوست دخترت دیوانه نیست شـما بـه این دلیل میگویید کـه سعی می کنید یک پیوند مخفی کوچکی بین ما ایجاد کنید کـه در ان طوری رفتار می کنید کـه انگار ناگهان ما «عادی ها» در برابر او «دیوانه» هستیم، در حالی کـه بـه طور ماهرانه سعی می کنید ایده گیر کردن ما را درک کنید.

بالا شـما کسی را گول نمی‌زنید. زنانی کـه بـه زنان دیگر احترام می گذارند، نمی‌خواهند در مورد این کـه دوست دختر شـما چگونه “دیوانه” شده اسـت، بشنوند، زیرا الف» حسادت او کاملاً موجه اسـت و ب» اگر ما جای او بودیم، همین کار را می‌کردیم.

10. سابق من همه دیوانه اند

ترجمه: من زیاد خیانت می کنم، در مورد ان دروغ می‌گویم، و وقتی زنی من را میگیرد ودر مورد ان با من روبه‌رو می شود، طوری رفتار می کنم کـه او فقط پارانوئید اسـت.

11. من فکر می کنم شما فقط فرافکنی می کنید

17 تا از بدترین حرف هایی که یک مرد نباید به همسرش بزند

لطفاً هرگز بـه من نگو کـه چه احساسی دارم. لطفاً تصور نکنید کـه اگر بـه شـما بگویم علاقه اي ندارم، حتی باوجود این کـه ما دوست هستیم، بـه این معنی اسـت کـه من “مضطرب هستم” یا “مشکلات بابا” دارم «کـه مردها همیشه با پوزخند و درخشندگی میگویند. از نظر آن ها، مثل این کـه در مورد احتمال ملاقات با زنی کـه رابطه بدی با پدرش دارد، بسیار هیجان زده هستند، زیرا این بدان معناست کـه او احتمالاً در گونی وحشی خواهد بود».

لطفاً فرض کنید کـه من می دانم کـه چه احساسی دارم بهتر از شـما و با رفتارهایی کـه شـما بهتر می‌دانید از من حمایت نکنید. و لطفاً بـه جای درگیر شدن دریک خرافات روانی، انچه را کـه من می‌گویم، بـه صورت واقعی درنظر بگیرید و سعی کنید من را بـه انجام انچه می‌خواهید مجبور کنید.

12. دخترا نباید فحش بدن

بسته بـه فرهنگی کـه در ان بزرگ شده‌اید، حتی یک مرد بـه ظاهر «بیدار» میتواند این تصور را ایجاد کند کـه سیگار کشیدن، نوشیدن یا لعنت کردن برای زنان بـه‌طور باورنکردنی زشت یا غیرجذاب اسـت «اما بدیهی اسـت کـه مردان نه». برای هردو جنس مهم اسـت کـه مؤدب باشند، اما مسئولیت حفظ ساختار اخلاقی جامعه بر عهده زنان نیست. اینکار ما نیست و اگرهم بوده استعفا داده ایم!

13. اینقدر دختر نباش

17 تا از بدترین حرف هایی که یک مرد نباید به همسرش بزند

هر زمان کـه از کلمه “دختر” بـه عنوان مترادف “لنگ” استفاده می کنید، هیچ لطفی بـه خود نمیکنید.

14. تو اون جور دختری نیستی

هر چیزی کـه حاکی از این باشد کـه زنانی کـه رابطه جنسی دارند چیزی غیر از نرمال هستند، طبق معمولً خوب نمی‌شوند.

15. شما نیازی به رفتن به باشگاه ندارید، شما در حال حاضر جذاب هستید

17 تا از بدترین حرف هایی که یک مرد نباید به همسرش بزند

این یکیدیگر از سخنان کلاسیک اسـت کـه بـه نظر می‌رسد یک تعریف اسـت، اما در واقع در تعداد زیادی از سطوح اشتباه اسـت. اول از همه ی، بیشتر خانم‌ها بـه این دلیل کـه میخواهند سالم باشند، یا بـه دلیل این کـه عاشق هجوم اندورفین ناشی از ورزش هستند، یا هردو بـه باشگاه میروند. هیچ ربطی بـه داشتن قله جذاب ندارد. لطفاً تصور نکنید هر کاری کـه زنان در زندگی انجام می‌دهند ناشی از تلاشی اسـت برای این کـه آن ها را از نظر جنسی جذاب بدانید.

16. من عاشق وقتی که یک دختر غذا می خورد

این یکی از ان عباراتی اسـت کـه مردان بـه اشتباه فکر می کنند مترقی اسـت، زیرا بـه نظر می‌رسد بـه این معنی اسـت کـه انها از این حمایت می کنند کـه زنان از گرسنگی نکشند. اما واقعیت این اسـت کـه مردان وقتی زنی اضافه وزن دارند هرگز این را نمیگویند.

این فقط برای دخترانی گفته می شود کـه با “شیک دخترانه جذاب” وحشتناک مطابقت دارند – آنهایی کـه بـه نظر می‌رسد می‌توانند دهان خودرا در بال هاي‌ گاومیش بکوبند و بـه اسانی سایز 2 باقی بمانند «PS: ان دختران در واقع بسیار سخت کار می کنند تا بدون دردسر حفظ کنند.».

همچنین بـه همین دلیل اسـت کـه وقتی سالاد سفارش می دهم و مردی میگوید، “اوه، بیا، برگر بگیر. کمی زندگی کن” اذيت دهنده اسـت. میدانم کـه او سعی می کند خوب باشد، اما واقعاً احساسات من را اذيت می دهد، زیرا اي کاش متابولیسمی داشتم کـه بـه من امکان می‌داد غذا هاي ناسالم بخورم و وزن سالمی داشته باشم، اما اینکار را نمیکنم.

من خیلی سخت کار میکنم تا فیزیک بدنی خوبی داشته باشم و از مردی قدردانی نمیکنم کـه باعث شود احساس کنم لنگ اسـت کـه از نظر بیولوژیکی دارای یک سیستم گوارشی فوق بشری نبودم.

17. چطوری هنوز مجردی؟

17 تا از بدترین حرف هایی که یک مرد نباید به همسرش بزند

در واقع، شـما این ایده بـه شدت جنسیتی را قبول دارید کـه اگر زنی مجرد اسـت بـه این دلیل اسـت کـه هیچ مردی وی را نمیخواهد. اگر من خیلی زیبا/ باهوش/ شگفت‌انگیز هستم، پس این فرض را منطقی بکنید کـه مجرد هستم، زیرا من سختگیر هستم، زیرا می توانم از پس ان برآیم.

در پایان

هر زوجی هرازگاهی باهم دعوا می کنند – این کاملاً طبیعی اسـت. اما اگر زمانی متوجه شدید کـه در مورد چیزی کـه شوهرتان از روی عصبانیت بـه شـما گفته نشخوار می کنید، تنها نیستید. یا، شاید شـما هستید کـه بـه شریک زندگی خود چیزهای آزاردهنده اي گفته اید. ما این جا هستیم تا بـه شـما کمک کنیم تشخیص دهید از چه نوع نظراتی اجتناب کنید و چگونه با احترام ارتباط برقرار کنید، حتی زمانی کـه ناراحت هستید.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت