23 اثر طلاق که مردم درباره آنها صحبت نمی کنند

23 اثر طلاق که مردم درباره آنها صحبت نمی کنند

طلاق گرفتن ان چیزی نیست کـه شـما تصور می کنید. کارشناسان بـه اشتراک می گذارند کـه واقعاً وقتی یک ازدواج منحل می شود چگونه اسـت. وقتی کلمه “طلاق” را میشنوید، احتمالاً تعدادی تصویر بـه ذهنت ان میرسد مثل دو بزرگسال در حال بحث و جدل، یک یا دو کودک غمگین کـه در وسط گیر کرده اند، و شاید حتی یک دعوای جنجالی در دادگاه.

 

اما وقتی یک ازدواج بـه اتمام میرسد، بسیار پیچیده تر از این اسـت. بـه عنوان مثال، کاملاً ممکن اسـت کـه شـما هرگز با همسر سابق خود دریک دادگاه حاضر نشوید و ثانیاً؛ برخی اثرات واقعاً مثبت طلاق وجوددارد کـه ممکن اسـت ندیده باشید. ما میخواهیم بـه شـما همراهان عزیز مجله تفریحی تالاب بگوییم کـه واقعاً پس از پایان ازدواج چه اتفاقی میوفتد. در این جا 23 اثر طلاق کـه ممکن اسـت قبلاً نشنیده باشید، آورده شده اسـت.

 

1. طلاق یک روند سوگواری است.

تلویزیون ها و روزنامه هاي‌ پر سر و صدا ممکن اسـت این تصور را ایجاد کنند کـه طلاق زمان درام بالا و احساسات شدید اسـت. اما در واقعیت، طلاق کمتر شبیه آخرین اتفاق دریک سریال تلویزیونی اسـت و بیشتر شبیه مرگ اسـت. خسارات زیادی در طلاق وجوددارد و باید بـه خودتان زمان و فضایی برای غم و اندوه برای همه ی این ضررها بدهید. درک این موضوع بـه عادی سازی احساسات شـما کمک می کند و می تواند شـما را برای دریافت حمایت مورد نیاز تشویق کند. افرادی را بیابید کـه مثبت اندیش هستند و انرژی خوبی دارند، و این بـه شـما کمک می کند کـه متمرکز و مثبت تر بمانید. طرز فکر در فرآیند طلاق بسیار مهم اسـت.

 

2. طلاق این یک معامله تجاری نیز هست.

اما همانگونه کـه زمان عاطفی پر از عزاداری اسـت، طلاق نیز بیش از هر چیز یک معامله تجاری اسـت. چیزی کـه تعداد زیادی از افراد تازه طلاق گرفته را حيرت زده می کند این اسـت کـه چقدر کاغذبازی «و پول» دراین فرآیند دخیل اسـت. و توجه فرد بـه این جنبه هاي‌ دنیوی جدایی اغلب می تواند سالم ترین رویکرد برای عبور از ان باشد.

یادگیری این کـه چگونه احساسات را از فرآیند تسویه حساب حذف کنید ودر عوض بر تقسیم دارایی‌ها بـه عنوان یک «معامله تجاری» تمرکز کنید، بـه شـما کمک میکند تا دراین زمینه برای خود و خانواده‌تان تصمیم‌هاي‌ بهتری بگیرید. “همچنین بـه شـما کمک می کند تصمیم بگیرید برای چه چیزی ارزش جنگیدن دارد و چه چیزی ارزش ندارد.”

 

3. ممکن است در طول مراحل طلاق هرگز با همسر سابق خود در یک اتاق نباشید.

چیزی کـه تعداد زیادی از افراد رابا جدایی از همسر متعجب می کند این اسـت کـه چقدر بـه ندرت شریک سابق خودرا در جریان پرونده می بینند. بـه‌جای رویارویی‌هاي‌ نمایشی در دادگاه، تعداد زیادی از تصمیم‌ها بدون نیاز بـه ملاقات با همسر سابق خود گرفته میشوند.

بسیاری اوقات پرونده شـما در دادگاه حل نمی‌شود، حتی اگر یک وکیل استخدام کرده باشید. ممکن اسـت دریک تماس فیس تایم با وکیل خود در حالی کـه بین جلسات کاری در سراسر کشور عجله دارید بـه شرایط تسویه حساب خود برسید، یا ممکن اسـت بفهمید کـه چه کسی در اتاق‌هاي‌ مختلف با میانجیگری نشسته‌. اگر یک میانجی داشته باشید، انها تنها کسانی هستند کـه هر دوی شـما را می بینند و از اتاقی بـه اتاق دیگر می رود تا بـه توافق برسد.

 

23 اثر طلاق که مردم درباره آنها صحبت نمی کنند

4. شما مجبور نخواهید بود آنقدر که انتظار دارید مصالحه کنید.

مانند ازدواج، طلاق طبق معمولً مستلزم سازش فراوان اسـت. اما آن قدر کـه ممکن اسـت در ابتدا از ان بیم داشته باشید، سازش نیست، بـه ویژه زمانی کـه با آزادی هاي‌ زیادی کـه افراد تازه طلاق گرفته ناگهان متوجه می شوند کـه از انها برخوردارند، متعادل باشد.

یکی از داستان‌هاي‌ جدید بعد از طلاق غافلگیری اسـت کـه وقتی بـه مکان جدیدشان نقل مکان میکنند و میتوانند رنگ دیوارها را انتخاب کنند. “هیچ بحثی وجود ندارد، هیچ مذاکره اي وجود ندارد؛ انها بـه تنهایی می توانند تصمیم بگیرند. و این فقط بـه بخش هاي‌ کوچک ترجیحات شخصی نیست. از نظر مالی، هم احساس ترس و هم احساس هیجان می کنند. تصمیم گیری در مورد خریدهای بزرگ و استراتژی هاي‌ سرمایه گذاری بـه تنهایی مال آنهاست.”

 

5. “یک استراحت تمیز” بسیار سخت تر از آن چیزی است که به نظر می رسد.

رهایی از فردی کـه با او ازدواج کرده اید بسیار سخت تر از ان چیزی اسـت کـه انتظارش را داشتید. جدا کردن خود از همسرتان برای همیشه طول میکشد مثل اسناد مالیاتی، ثبت نام اتومبیل، تغییر نام. بررسی مدارک هنگام طلاق برای قرار دادن همه ی چیزهایی کـه دارید بـه نام خود زمان زیادی طول می‌کشد و باید با ان ارتباط برقرار کنید.

 

6. می تواند یک تسکین بزرگ باشد.

طلاق یک مختل کننده اصلی در زندگی فرد اسـت و می تواند استرس هاي‌ زیادی را بـه همراه داشته باشد – مالی، عاطفی، حتی معنوی. اما تعداد زیادی از افرادی کـه ان را تجربه می کنند، احساس آرامش باورنکردنی را نیز توصیف می کنند.

سونیا ام فرانترا، وکیل طلاق و نویسنده کتاب «معضل طلاق» میگوید: «بـه عنوان یک دختر جوان کاتولیک، از این کـه طلاق مخرب باشد، می‌ترسیدم. “با این حال، زمانی کـه بـه خودم قدرت دادم شوهرم را ترک کنم، از تنها ماندن لذت و آزادی بسیار بیشتری یافتم. فرآیند طلاق و بازسازی زندگی ام تمام ترس هایي را کـه مانع از ترک زودتر من شدند را تحت تاثیر قرار داد و من برای این تجربه متشکرم.” فرانترا می گوید کـه طلاقش بـه او این امکان را داد کـه ورق درد گذشته را برگرداند، کینه ها را رها کند و با احساس آزادی بسیار بیشتری بـه جلو برود.

23 اثر طلاق که مردم درباره آنها صحبت نمی کنند

 

7. ممکن است برای همسرتان متاسف شوید.

حتی در مورد طلاق تلخ کـه در ان احساسات بد زیادی در پایان وجوددارد، ان احساسات گرمی کـه قبلاً نسبت بـه همسر سابق خود داشتید فقط ناپدید نمی شوند، بـه‌ویژه از آنجایی کـه آن ها تعداد زیادی از مشکلات مشابه شـما را پشت سر می گذراند.

فرونترا می گوید: «باوجود این کـه شوهرم نسبت بـه من بد رفتار میکرد، اما زمانی کـه تصمیم گرفتم آنجا را ترک کنم، او بـه حالت خشن درآمد. اگر چه قصد تغییر نظرم را نداشتم، اما برای او متاسف شدم ودر طول فرآیند طلاق و بعد از ان با دلسوزی رفتار کردم.»

 

8. شما برخی از دوستانتان را از دست خواهید داد.

شـما انتظار دارید کـه یکی از مهمترین روابط – اگر نه مهم‌ترین رابطه – را در طول یک جدایی از دست بدهید. اما احتمال زیادی وجوددارد کـه با انحلال ازدواج شـما آسیب جانبی دیگری وارد شود. تعداد زیادی از کسانی کـه طلاق می گیرند توصیف می کنند کـه چگونه اغلب دوستان مشترک دراین فرآیند از دست میروند. و ممکن اسـت این موضوع این باشد کـه دوستی یکی از اعضای یک زوج را بـه جای دیگری انتخاب کند. برای مثال، اگر طبق معمولً دو قرار ملاقات می‌رفتید، این جدایی می تواند تعادل را از بین ببرد.

فرانترا می گوید: «در حالی کـه بیشتر مردم از پایان ازدواجم حمایت میکردند و خوشحال بودند، عده اي از مردم از من فاصله گرفتند و مرا از شوهرانشان دور نگه داشتند. “شـما تهدیدی برای دوستان ناامن خواهید شد و ممکن اسـت لازم باشد آن ها را رها کنید.”

 

9. اما دوستی های دیگر ممکن است رشد کنند.

اما همانگونه کـه در طول طلاق عده اي از دوستی‌هایتان را از دست می دهید، ممکن اسـت متوجه شوید کـه دوستان دیگری کـه درسال‌هاي‌ اخیر زیاد ندیده‌اید، بـه زندگی شـما بازگردند. طلاق اغلب بـه این معنی اسـت کـه شـما زمان بیشتری نسبت بـه قبل دارید، و احتمالاً این زمان رابا دوستان و خانواده‌هایي کـه ممکن اسـت ارتباط خودرا با انها از دست داده بودید بگذرانید. لیلا اشلی، درمانگر روابط، می گوید: من دوستی‌هاي‌ زیادی را دیده‌ام کـه پس از فروکش کردن گرد و غبار طلاق تجدید شده‌اند.

 

10. زمان بیشتری برای خود خواهید داشت.

افرادی کـه بـه تازگی طلاق گرفته اند اغلب از مقدار وقت آزاد خود حيرت زده می شوند. بـه نظر میرسد، متاهل بودن بسیار زمان بر اسـت. حتی آنهایی کـه بچه دارند، وقتی بچه ها روزها و تعطیلات آخر هفته خودرا بین والدین تقسیم می کنند، متوجه می شوند کـه وقت بیشتری برای خودشان دارند.بـه نظر می‌رسد بسیاری فکر می کنند کـه طلاق بـه معنای کار بیشتر در زمینه مراقبت از کودک اسـت، اما در شرایط حضانت مشترک، در واقع زمان بیشتری برای مراقبت از خود خواهید داشت. وقت گذاشتن برای مراقبت از خود نیز شـما را بـه الگوی بهتری برای فرزندانتان تبدیل می کند.

 

11. دلت برای بچه هایت تنگ میشود

در حالی کـه هر یک از اعضای زوج سابق وقت بیشتری برای خود خواهند داشت، اما قطعا دلتنگ فرزندانشان خواهند شد. وقتی عادت کرده اید همیشه فرزندان خودرا درکنار خود داشته باشید، غیبت آن ها پس از طلاق بـه شدت احساس می شود. در چند ماه اول، درصورت تقسیم حضانت، برای فرزندان و زندگی خانوادگی‌تان بـه شدت احساس تنهایی می کنید. حتی ممکن اسـت این سوال برای شـما ایجاد شود کـه آیا تصمیم درستی گرفته اید یا نه. در نهایت، متوجه خواهید شد کـه این زمان بـه معنای ساعات طولانی تر خواب، آرامش و زمانی برای کشف مجدد خود اسـت.

23 اثر طلاق که مردم درباره آنها صحبت نمی کنند

12. اما شما پدر و مادر بهتری خواهید شد.

مطمئناً؛ بی ثباتی ناشی از طلاق می تواند برای کودکان دشوار باشد، اما تأثیرات ان همه ی منفی نیست. در واقع، در برخی موارد، والدین متوجه می شوند کـه در واقع بازی خودرا بـه عنوان والدین در نتیجه زمان محدودتر با آن ها بالا می‌برند. یکی از تأثیرات داشتن دو خانه مجزا برای فرزندان و گذراندن وقت با هر یک از والدین، اگر این ترتیب باشد، این اسـت کـه شـما بیشتر از همیشه وقت شخصی خودرا با فرزند خود می گذرانید.

طلاق می تواند شـما را بـه سمت والدین بهتری تبدیل کند. از آنجایی کـه احتمالاً اکنون برنامه حضانت مشترکی خواهید داشت، وقت دارید تا دیروقت کار کنید و کارهایتان را انجام دهید. “این بدان معنی اسـت کـه شـما می توانید 100 درصد از توجه خودرا در زمانی کـه وقت شـما با بچه ها اسـت، اختصاص دهید.”

 

13. همسر سابق شما نیز پدر و مادر بهتری خواهد شد.

احتمالاً خواهید دید کـه همسر سابقتان نیز تلاش هاي‌ خودرا برای والدین افزایش می دهد. هیچ‌کس نمیخواهد در طلاق بـه او برچسب «پدر مرده» یا «مادر غایب» زده شود – ناگهان همسری کـه حوصله دیدن فوتبال دخترش را نداشت، اکنون مربی تیم اسـت. “خبر خوب این اسـت کـه این عادات جدید تمایل دارند باقی بمانند. همسر سابق شـما متوجه خواهد شد کـه چقدر زمان از دست داده اسـت و رفت و آمد با فرزندش چقدر می تواند منظم باشد.”

 

14. شما باید مجموعه جدیدی از وسایل ضروری را برای کودکان خود بخرید.

جابجایی بین دو خانه بـه معنای بیرون رفتن و تهیه یک مجموعه کاملاً جدید از همه ی چیزهایی اسـت کـه فرزندانتان نیاز دارند – چه ملحفه و تخت یا اسباب بازی و مسواک. “اگر طلاق بگیرید و حضانت فرزندان خودرا تقسیم کنید، متوجه خواهید شد کـه جابجایی انها بین منازل بـه این معنی اسـت کـه چیزها گم می شوند، آسیب می بینند یا بـه سادگی دیگر وجود ندارند.” “بـه عنوان مثال، فرزندان شـما برای هر خانه بـه جعبه هاي‌ ناهار، مسواک، حتی تجهیزات ورزشی نیاز دارند. اینکار تفکیک را برای آن ها عادی می کند و همچنین در زمان زیادی برای مقابله با گیره هاي‌ فراموش شده قبل از تمرین فوتبال یا یک عینک از دست رفته صرفه جویی می کند. “

 

15. والدین مشترک می تواند خسته کننده باشد.

تغییر رویکرد بـه سمت والدین مشترک می تواند تجربه بسیار سختی باشد، هم از نظر احساسی و هم از نظر فیزیکی. بـه عبارت ساده، چالش‌ها با رشد و تکامل کودکان تغییر می کنند، اما داشتن یک رابطه مشترک با همسر سابق در طول سالها راحت نیست.

بـه‌عنوان یک زوج، می توانید وظایف را کمی راحت‌تر تقسیم کنید، بنابر این پس از اجرای طلاق، هر یک از اعضای زوج قبلی تا حد زیادی بـه تنهایی عمل میکنند.

 

16. ممکن است رابطه شما با همسر سابقتان بهتر از زمان ازدواجتان باشد.

کسانی کـه از طرف دیگر طلاق می‌آیند اغلب توصیف می کنند کـه با همسر سابق خود بـه مکان بهتری نسبت بـه دوران ازدواجشان رسیده اند.پس از مدتی اگر بـه درستی والدین مشترک خودرا شروع کنید، متعجب خواهید شد اگر بدانید کـه می توانید از دوست سابق خود سپاسگزار باشید و برای موفقیت ها و روابط او در بيرون از کشور خوشحال باشید.این تمایل انها برای شاد بودن ممکن اسـت بـه این معنی باشد کـه دوستی شـما قویتر از زمانی اسـت کـه واقعاً عاشقانه باهم بودید.

23 اثر طلاق که مردم درباره آنها صحبت نمی کنند

17. اما زمان می برد تا بتوانید دوباره دوست شوید.

در حالی کـه می توانید با همسر سابق خود بـه مکانی متمدن و حتی صمیمانه برسید، با این وجود می خواهید قبل از این کـه با شخصی کـه زمانی مهمترین فرد زندگی شـما بود، با احتیاط رفتار کنید. تلاش برای تغییر سریع بـه “حالت دوست” اغلب می تواند نتیجه معکوس داشته باشد. دوست بودن با همسر سابق خود طبق معمولً بـه زودی پس از طلاق جواب نمیدهد. بیشتر اوقات، یک دوستی پس از جدایی، زمینه اي برای دلشکستگی بیشتر اسـت، بـه خصوص برای فردی کـه رها شده اسـت و احتمالاً احساس می کند طرد شده اسـت.

 

18. این می تواند خطرناک باشد که مستقیماً وارد قرار ملاقات شوید.

این ضرب المثل قدیمی کـه می گوید وقتی از اسب می افتید، بهترین کار این اسـت کـه بـه عقب بپرید، در مورد روابط صادق نیست. برای یک چیز، حرکت خیلی سریع بـه یک رابطه جدید می تواند وسیله اي برای اجتناب از برخورد با مسائلی باشد کـه منجر بـه انحلال ازدواج در وهله اول شد – و شـما را بـه انجام کارهای کمی کـه برای پیش گیری از مشکلات مشابه بـه ان نیاز دارید، سوق دهد.  نرخ طلاق در ازدواج‌هاي‌ دوم، سوم و چهارم افزایش مییابد، تا حدی بـه این دلیل کـه مردم الگوهایی را تکرار می کنند کـه نمی‌شناسند. بررسی همه ی چیز زمان می برد، و حتی اگر احساس میکنید برای قرار ملاقات آماده هستید، اگر برای رسیدگی بـه طلاق وقت بگذارید و از روابط گذشته‌تان بیاموزید و نقش شـما در پویایی چه بود، و اکنون چه می خواهید و چه نیازی دارید، کـه احتمالاً با انچه در زمان ازدواج میخواستید و بـه ان نیاز داشتید بسیار متفاوت اسـت.

 

19. می توانید همین الگوها را با یک شریک جدید تکرار کنید.

طلاق ممکن اسـت روابط خودرا با همسر سابق را قطع کند، اما شـما همان‌ گونه خودتان هستید. تعداد زیادی از افرادی کـه طلاق را پشت سر می گذارند انتظار دارند کـه این طلاق ورق جدیدی باشد  و از پیدا کردن یک ظاهر پویای مشابه با شریک جدیدی کـه با فردی کـه طلاق گرفته اند حيرت زده می شوند. طلاق اغلب با هدف رهایی از مشکلات عمده روابط دنبال میشود، کـه طبق معمولً با الگوهای اصلی مرتبط هستند. بنابر این وقتی بعد از مرحله ماه عسل رابطه بعدی، دوباره بـه همان پویایی با شریک جدید حلقه بزنید، می تواند بسیار شگفت انگیز باشد.

 

20. زمان مهمتر از چیزها می شود.

آنهایی کـه طلاق را پشت سر می گذارند، اغلب در مورد آنچه در زندگی اهمیت دارند، وضوح بسیار بیشتری دارند و طبق معمولً «موضوع» کمتر از انچه در زندگی قبلی بـه نظر میرسید اهمیت پیدا می کند. این تا حدودی بـه این دلیل اسـت کـه افراد اخیراً طلاق گرفته طبق معمولً مجبورند بـه مکان کوچکتری نقل مکان کنند یا عده اي از چیزهایی را کـه در طول ازدواج برایشان ارزش قائل بودند کنار بگذارند. اما همچنین نشان می دهد کـه چگونه زمان کمیاب تر می شود. با مرور همه ی چیزهایتان، تقسیم ان‌ها در طول طلاق، و کاهش ان؛ قدردانی تازه‌اي از زمانی کـه با افرادی کـه دوستشان دارید می‌گذرانید، و تمرکز کمتری روی موارد مادی‌گرایانه خواهید داشت.

 

21. طلاق به سلامت جسمانی شما ضربه می زند.

مردان و زنان میانسال در مقایسه با افراد متاهل هم سن، در دسترس خطر بیشتری برای ابتلا بـه بیماری هاي‌ قلبی عروقی پس از طلاق قراردارند.اما یک عنصر جنسیتی نیز در این جا وجوددارد. همچنین نشان داده کـه زنان میانسالی کـه طلاق می گیرند بیشتر از مردان میانسالی کـه طلاق می گیرند در دسترس ابتلا بـه بیماری‌هاي‌ قلبی عروقی هستند. 

23 اثر طلاق که مردم درباره آنها صحبت نمی کنند

22. بعد از طلاق سلامت روان شما در خطر است.

طلاق می تواند بـه شدت بر سلامت روان شـما تأثیر بگذارد. نه بـه این دلیل کـه از این کـه اوضاع با همسر سابقتان خوب نشد، ناراحت هستید، بلکه بـه این دلیل کـه سطح اضطراب شـما را افزایش می دهد. شـما دیگر در دنیای بزرگ و بد همراهی ندارید و آینده اي کـه زمانی تصور می‌کردید دیگر وجود ندارد. بـه‌علاوه، انبوهی از عدم خاطرجمعی وجوددارد کـه میتواند منجر بـه احساس ناامنی شود. بسته بـه شرایط، ممکن اسـت ناگهان وادار شوید جابجا شوید، شغل جدیدی پیدا کنید و با پول کمتری نسبت بـه قبل زندگی کنید.

 

23. شما یاد می گیرید که خودتان را ببخشید.

احساس گناه، شک و تردید بـه خود، و احساس کلی سختگیری نسبت بـه خود، اغلب محصولات جانبی طلاق هستند. اما بـه همان اندازه، این احساسات ناخوشایند جای خودرا بـه درک بسیار سالم‌تری از خود و بخشش در مورد آنچه احساس میکنید در ازدواج اشتباه کرده اید، می دهد.فردی کـه رابطه را ترک می کند یا بـه اتمام میرساند، ممکن اسـت احساس گناه کند. بخش مهمی از بهبودی طلاق، بخشیدن خود اسـت.