اموزش زبان بدن در مصاحبه کاری (استخدام شدن)

اموزش زبان بدن در مصاحبه کاری (استخدام شدن)

در مصاحبه کاری باید چه زبان بدنی داشته باشیم؟

یقیناً برای استخدام در هر مجموعه یا اداره نیاز بـه گفت و گو حضوری داریم دراین گفت و گو حضوری باید طوری خودمان را نمایش دهیم کـه بـه طور موثر و توانا جلوه دهیم زبان بدن در گفت و گو کاری یکی از اصلی ترین ارکان گفت و گو می‌تواند باشد در ادامه با مجله تالاب همراه باشید نکاتی را در مورد زبان بدن در گفت و گو کاری بـه شـما خواهیم گفت.

 

اموزش زبان بدن در مصاحبه کاری (استخدام شدن)

 

دقت داشته باشید کـه شـما با حرکات و حالات دستانتان بخشی از افکار و وضعیت روحی خودرا بـه گفتگو گر نشان می‌دهید پس بدانید کدام یک میتواند قدرت و تاثیر گذاری شـما را دراین اتفاق مهم کاری افزایش دهد.

 

کف دستان خود را نشان دهید

این حالت بخشی از زبان بدن اسـت کـه صداقت شـما را بـه فرد مقابل نشان می دهد. بیشتر کشورها این حالت را مرتبط با صداقت و راستگویی می‌دانند درست همان چیزی کـه از یک کارمند انتظار می‌رود.

 

اموزش زبان بدن در مصاحبه کاری (استخدام شدن)

 

انگشتان تان را به یکدیگر بفشارید

روان شناسان این حالت از زبان بدن را نشانه ي اعتماد بـه نفس و خودباوری می‌دانند. اگر دوست دارید فرد مقابل شـما رابا اعتماد بـه نفس بالا ببیند دقایقی از گفتگو کاری خودرا دراین حالت بمانید.

 

اموزش زبان بدن در مصاحبه کاری (استخدام شدن)

 

کف دستان تان را روی میز نگذارید

بهتر اسـت بدانید این حالت دستان شـما نشانه تست سلطه و غلبه اسـت فراموش نکنیم تکان دادن دستانتان در حال کـه کف دستها بـه سمت پایین قرار گرفته اسـت نشانه خوبی نیست.

 

اموزش زبان بدن در مصاحبه کاری (استخدام شدن)

 

دستان تان را پنهان نکنید

قرار دادن دستان داخل جیب و یا مخفی کردن دست زیرمیز هنگام صحبت کردن در جریان گفت و گو کاری نوعی بی ادبی محسوب میشود و فرد گفت و گو کننده با شـما حس منفی خواهد یافت.

 

اموزش زبان بدن در مصاحبه کاری (استخدام شدن)

انگشتان تان را تکان ندهید

تکان و لرزش انگشتان نشانه ي عجله و ناتوانی شـما در صبر کردن اسـت. اصولا شرکتها و موسسات نمیتوانند بـه افراد عجول اعتماد داشته باشند و بـه همین دلیل اغلب این دسته افراد را بـه عنوان یروی کار نمی پذیرند.

 

اموزش زبان بدن در مصاحبه کاری (استخدام شدن)

 

دستان تان را به هم گره نکنید

این حالت حالتی تدافعی اسـت و طرف مقابل را بـه هیچ وجه مجذوب شـما نخواهد کرد بهتر اسـت دستانتان را در حالت باز نگاه دارید تا حس برقراری ارتباط مناسب با شـما در او ایجاد شود.

 

اموزش زبان بدن در مصاحبه کاری (استخدام شدن)

همان طور کـه بالاتر توضیح داده ایم حالت هاي‌ دست ودر عین حال محکم صحبت کردن دو تا از عوامل بسیار بسیار مهم برای جذب کارفرما در استخدام شدن شماست.

جدیدترین مطالب سایت