ایده هایی ناب برای سخنرانی کردن خوب

ایده هایی ناب برای سخنرانی کردن خوب

چگونه سخنران خوب شویم ؟ 

 

برای سخنران شدن موثر باید ابتدا اطمینان به نفس قوی داشته باشید و اضطراب را از خود دور کنید . 

 

ویژگی هاي یک سخنرانی مفید , در حضور یک نفر و چه در حضور یک جمعیت پنجاه نفره،
می توان بر ترس و خجالت ناشی از سخنرانی غلبه کرد. سخنرانی مهارتی هست که همه ی می توانند با تمرین، آن را بیاموزند.

 

یک تماس چشمی مفید کمک میکند تا مخاطب احساس آرامش بیشتری نماید
ودر توانایی‌هایي کلامی شما نیز اطمینان به وجود می‌آورد.

 

ارتباط چشمی

تماس چشمی خودرا «مستمر» حفظ کنید؛ برای اینکار باید آن قدر بر متن سخنرانی خود تبحر داشته باشید که فقط هرازگاهی نیاز به نگاه کردن به متن خود پیدا کنید.

 

– چند چهره صمیمی را، که به نکته سخنان شما واکنش نشان می دهند، در میان حضار پیدا کنید
و سخنرانی خودرا با تمرکز بر روی آنان انجام دهید. در هر نوبت، تماس چشمی خودرا چهار تا پنج ثانیه حفظ کنید
و سپس به سراغ نفر بعدی بروید.

 

صحیح ایستادن

– صحیح ایستادن نشان دهنده‌ي اطمینان به نفس هست. محکم بایستید. حرکات بیش از حد مقدور هست
حواس شنوندگان را پرت کند. طبیعتا در هنگام ایستادن دستان خودرا در کنار بدن قرار می دهید.
برای تاکید بر روی نکات مهم، از حرکاتی بهرهگیری کنید که آهسته و دقیق ودر عین حال طبیعی باشند.

 

– به عاداتی که مقدور هست داشته باشید، دقت کنید؛ عاداتی مانند دست روی دست انداختن،
تکیه دادن به دیوار یا با خودکار به جایی زدن. این کارها نیز میتواند حواس مخاطبان شما را پرت کند
یا به آن ها بگوید که شما «نسبت به موضوع» بی‌علاقه و یا این که دستپاچه‌اید.

 

ایده هایی ناب برای سخنرانی کردن خوب

سخنرانی کردن خوب 

 

سخنرانی خود را در مقابل آینه تمرین کنید

– سخنرانی خودرا در مقابل آینه تمرین کنید تا نحوه‌ي ایفا و حرکات بدن خودرا بررسی کرده
ودر صورت لزوم انها را تغییر دهید. شیوه‌هاي متفاوتی را مورد آزمایش قرار دهید تا در آلبوم حرکات
و ژست‌هاي خود به آن هماهنگی که با آن احساس سهولت میکنید، برسید و همان را در برابر حضار بکار ببرید.

 

وجود صمیمیت در حالت و حرکات چهره‌

– وجود صمیمیت در حالت و حرکات چهره‌ کمک می کند تا رابطه‌اي گرم و مثبت با مخاطبان خود به وجود آورید.
خنده‌اي که شما به چهره دارید به مخاطب می‌فهماند که شما هم یک انسان و «در نتیجه» قابل اعتمادید،
و بدین ترتیب به آنان این مهلت را می دهد که نظرات شما را بپذیرند.

 

حالت چهره‌ی شما

– حالت چهره‌ي شما «در حقایق» بیانگر حال و هوای سخنان شماست و مخاطبتان را «در سخنرانی» درگیر می کند.
– گزینه موثر لباس کمک میکند تا برای مخاطب خود احترام قایل شوید.
گذشته از حضور در محل سخنرانی، نظر دیگران را در رابطه با نحوه گزینه لباس و نیز تناسب
آن با مناسبت مربوطه جویا شوید.ویژگی هاي یک سخنرانی مفید

 

– گاهی موزیک و لحن کلام اثری به مراتب قوی تر از محتوای آن دارد.
با تمرین کردن، احساس و انرژی رابه صدای خود بیفزایید….

 

جدیدترین مطالب سایت