با همکار رومخی حرفه ای رفتار کنیم

با همکار رومخی حرفه ای رفتار کنیم

رفتار صحیح با همکار رومخی و اعصاب خوردکن

برخی همکارها بـه معنای واقعی کلمه “رومخی و اعصاب خوردکن” هستند و تحمل ان ها بسیار دشوار اسـت، در رفتار با این دسته از همکاران حتماً باید بـه برخی اصول توجه کرد.

گاهی اوقات مشکلات ما با همکاران مان بسیار زیاد اسـت و نمیتوانیم انها را تحمل کنیم. بعضی از همکار ها؛ بـه اصطلاح امروزی همکاران رو مخی هستند و نمی‌توان بـه شکل معمول با ان ها رفتار کرد. در اینبخش از مجله تالاب قصد داریم بـه شـما بگوییم کـه چگونه با همکار رو مخی خود رفتار کنید.

 

مشکل را بـه کار ربط دهید
هنگامی کـه احساس میکنید رفتار هاي‌ غیرطبیعی از همکارتان سرزده اسـت، کافی اسـت کـه مشکل را بـه سمت کار ببرید و اجازه ندهید کـه کشمکش بین شـما دو نفر شخصی شود.

 

رفتار با همکار

از جملات مثبت استفاده کنید
سعی کنید مکالمه را دوستانه و مهربانانه شروع کنید ودر نهایت با یک جمله مثبت گفت و گو را بـه پایان برسانید.

با همکار رومخی حرفه ای رفتار کنیم

دیپلماتیک باشید

صبور باشید و کلمات مهربانانه بـه کار ببرید. درصورت نیاز سعی کنید کـه مهربانی خودرا افزایش دهید تا بین شـما دو نفر جرقه ایجاد نشود.

 

آرام بمانید
سعی کنید همیشه رفتار حرفه اي داشته باشید. در مورد کار صحبت کنید و آرامش خودرا حفظ کنید. با استراتژی دلیل بیاورید و حرف بی منطق نزنید.

 

آرام بودن

رفتار تند رابا پاسخ تند جواب ندهید
سعی کنید از جنگیدن و جر و بحث اجتناب کنید. اگر صدای او بلند اسـت شـما صدای خودرا بلند تر نکنید و هرگز وارد جر و بحث نشوید و همیشه با آرامش پاسخ بدهید.

 

مستقیم و با احتیاط صحبت کنید
سعی کنید کـه اگر مشکلی با او دارید، دریک محل خصوصی ان را مطرح کنید. وی را پیش بقیه کوچک نکنید و هرگز این جر و بحث را بـه نزد دیگران نکشانید. مهربانی طبق معمولً پاسخ مثبت می‌دهد.

 

کمی بـه خودتان زمان بدهید
گاهی اوقات برای بـه دست آوردن آرامش درکنار چنین افرادی باید بـه خودتان زمان بدهید. شرایط را محاسبه کنید ودر همان لحظه واکنش تند و شدیدی از خود نشان ندهید.

داشتن آرامش

با همکار رومخی حرفه ای رفتار کنیمپیش بینی کنید

بدانید کـه لحظات خشمگین کننده و خشم آور در چه زمان هایي رخ میدهد. پس سعی کنید از ان ها پیش گیری کرده و یا فاصله بگیرید.

 

محدودیت هایي را تعیین کنید
سعی کنید وارد بحث با او نشوید کـه احتمال جرقه بین شـما را افزایش میدهد. همیشه سعی کنید تا جایی کـه می‌توانید محدودیت تعیین کنید و اجازه ندهید پایش را از حدش فراتر بگذارد.

با همکار رومخی حرفه ای رفتار کنیماحساس گناه نکنید

شـما حق دارید کـه حرف هاي‌ خودرا بزنید و کاملا مودبانه این موضوع را بیان کنید و از این‌که تذکر بدهید، هرگز احساس عذاب وجدان و گناه نداشته باشید.

با همکار رومخی حرفه ای رفتار کنیم

جدی حرف زدن

عادات بهتر را در جلسات بـه دیگران آموزش دهید
سعی کنید کـه با انجام کار هاي‌ خوب و شایسته این رفتار را بـه دیگران نیز آموزش دهید. در جلسات، تغییر رفتار بـه سمت انجام کار هاي‌ مثبت داشته باشید و انتقادات خودرا مطرح کنید؛ بـه شرطی کـه فردی را مستقیم خطاب قرار ندهید.

از شوخ طبعی استفاده کنید
شوخ طبعی فرصت بسیار عالی اسـت تا تنش و کشمکش بین شـما کم شود و باعث شود کـه همه ی چیز بـه خوبی بـه پایان برسد.

مثبت بمانید
سعی کنید همیشه مثبت نگر باشید. دیدگاه مثبت داشته و آماده همکاری باشید.

مثبت بودن

با همکار رومخی حرفه ای رفتار کنیممصالحه کنید

سعی کنید با یک دیگر نقطه مشترک پیدا کنید. کار هایي باهم بـه انجام برسانید و بـه دنبال صلح و ارتباط مثبت باشید.

بـه ان ها قدرت الکی تلقین نکنید
اجازه ندهید کـه این افراد لذت کار کردن را از شـما بگیرند. پس برای این‌که بخواهید بـه انها غلبه کنید، لازم نیست کـه تعریف بی جا از انها داشته باشید و بخواهید ان ها را نیرومند جلوه دهید.

با همکار رومخی حرفه ای رفتار کنیم

از مکان های ساکت استفاده کنید

برای این‌که چند مدتی از دست او آسان باشید، یک فضای خصوصی برای خودتان در محل کار داشته باشید تا چند ساعت در آنجا قرار بگیرید.

کار کردن در سکوت

با همکار رومخی حرفه ای رفتار کنیم

با شخصی بیرون از محل کار صحبت کنید

میتوانید با یکی از دوستان یا اعضای خانواده در مورد این فرد صحبت کنید و کمی احساسات درونی خودرا تخلیه کنید تا حال تان بهتر شود و یا راه حلی از ان ها بگیرید.

با همکار رومخی حرفه ای رفتار کنیم

پیاده روی کنید

پیاده روی کردن جریان خون را در بدن شـما افزایش می‌دهد. روح تان را آرام می‌کند و باعث سرحال شدنتان می‌شود ودر نتیجه آسان تر می‌توانید با این افراد کنار بیایید.

با همکار رومخی حرفه ای رفتار کنیم

کمی به خودتان استراحت دهید

سعی کنید بـه یک اتاق دیگر یا بـه فضای عمومی بروید و استراحت کنید و خارج از فضای کاری و این افراد باشید تا زمانی کـه احساس بهتری پیدا کنید و با انرژی بـه محل کار برگردید.

امید وارم با مطالب امروز بتوانید همکاران رومختون رو محار کنید

جدیدترین مطالب سایت