بروزرسانی : 1 فروردین 1403

جواب های مصاحبه کاری که نباید بدهید

جواب های مصاحبه کاری که نباید بدهید

جواب های مصاحبه کاری : دراین قسمت از مجله تفریحی تالاب برای شـما همراهان عزیز لیستی از جواب هایي کـه نباید در گفتگو کاری تون بدهید را منتشر کرده ایم.

15 بدترین پاسخی که می توانید در یک مصاحبه شغلی بدهید

چه بـه سختی برای ان موقعیت ابتدایی دریک شرکت نوپا تلاش کنید یا در حال ملاقات با هیئت مدیره یک شرکت حریف در مورد یک پست رهبری ارشد باشید، قوانین گفت و گو هاي‌ شغلی ثابت هستند: زود باشید، درست لباس بپوشید، اعتماد بـه نفس نشان دهید.

یک کپی از رزومه خودرا بیاورید «حتی اگر قبلاً ان را داشته باشند»؛ مراقب زبان بدن خود باشید و با پاسخ هاي‌ سنجیده اي برای اساسی ترین سوالاتی کـه میدانید قرار اسـت از شـما پرسیده شود، آماده باشید.
در این جا نحوه پاسخ بـه سؤال حقوق در طول گفت و گو شغلی بعدی آمده اسـت.

اوه، و یک چیز دیگر: هرگز، هرگز، هیچ یک از پاسخ هاي‌ زیر را نگویید. ما این را می‌دانیم زیرا با 13 کارمند حرفه اي برتر تماس گرفتیم تا بزرگترین حیف و میل حیوانات خانگی خودرا بـه ما بدهند، کـه آن ها بـه صورت بازی ارائه کردند. پس بخوانید و موفق باشید! 

بیشتر بخوانید: مهم ترین نکات در خصوص آمادگی کامل برای مصاحبه کاری که حتما شما را پیروز میکند !

1. “من هیچ نقطه ضعفی ندارم.”

جواب های مصاحبه کاری که نباید بدهید

والری استریف، مشاور ارشد Mentat، سرویسی کـه برای مشاغل بـه نمایندگی از کاربرانش اعمال می شود، می گوید: «پاسخ دادن بـه [سوالات ضعف] میتواند سخت باشد. اما اگر بگویید کـه ندارید، فقط دروغ میگویید. او می گوید: با یک پاسخ خوب آماده باشید.

بحث در مورد نقطه ضعفی را درنظر بگیرید کـه بـه وضوح از توانایی شـما برای انجام کار کم نمی‌کند. «اگر برای یک شغل بانکی تقاضای میدهید، نگویید کـه در ریاضیات خیلی بد هستید.» و هنگامی کـه ضعف واقعی خودرا ذکر می‌کنید، باید مراحلی را کـه فعالانه برای التیام خود برمی دارید توضیح دهید.

کارفرمایان میخواهند فردی را استخدام کنند کـه با رفتن او بهتر شود، بنابر این فرصت را از دست ندهید تا بـه انها نشان دهید کـه شـما ان شخص هستید.

2. “آخرین رئیس من یک دیوانه بود.”

جواب های مصاحبه کاری که نباید بدهید

چه بـه میل خود آخرین شغل خودرا ترک کرده باشید یا نه، صحبت کردن در مورد یک کارفرمای سابق، هر مدیر استخدامی را متعجب خواهد کرد. بـه نظر من، بدترین کاری کـه یک جوینده کار می تواند انجام دهد، بد حرف زدن دباره کارفرمایان سابق اسـت. حتی اگر نامزدی بدترین وضعیت کاری را ترک کند، باید بتواند مسئولیت را بپذیرد و سرزنش نکند.

بله، اشکالی ندارد کـه از کارفرمای سابق خود انتقاد سازنده داشته باشید. اما عدم تایید گسترده و غیرمتمرکز چیز کمی بـه میز می آورد. و اگر واقعاً رئیس سرسختی دارید، نگران نباشید. 

3. “من مطمئن نیستم که چرا این شغل را می خواهم.”

جواب های مصاحبه کاری که نباید بدهید

«تحقیق نکردن درباره شرکت و مأموریت قبل از گفت و گو، بوسه مرگ اسـت». اگر کارفرمای آینده را جدی نمی‌گیرید، چراباید شـما را جدی بگیرند؟ تعداد زیادی از کارفرمایان می پرسند کـه چرا می خواهید برای آن ها کار کنید و انتظار دارند کـه نامزد در مورد مأموریت و اهداف شرکت تحقیق کرده باشد. “نداشتن پاسخ قانع کننده برای این سوال یک دور زدن اسـت زیرا نشان دهنده عدم علاقه و آمادگی اسـت.”

4. “به هر حال این شرکت چقدر بزرگ است؟”

جواب های مصاحبه کاری که نباید بدهید

«متقاضیان هرگز نباید در مورد شرکت یا موقعیتی کـه برای ان تقاضای می کنند، چیزی اساسی بپرسند؛ نامزدها نباید چیزی بگویند کـه نشان می دهد تحقیقات خودرا انجام نداده اند». بـه عبارت دیگر جرات ندارید سوالاتی بپرسید کـه با یک جستجوی ساده در گوگل بـه آن ها پاسخ داده شود. تنبلی اسـت و نشان دهنده فقدان اخلاق کاری اسـت. 

5. “من ترجیح می دهم به تنهایی کار کنم.”

جواب های مصاحبه کاری که نباید بدهید

درونگرا بودن هیچ ایرادی ندارد… مگر این کـه بر عملکرد شغلی تأثیر منفی بگذارد. “در حالی کـه عده اي از موقعیت‌ها و مشاغل ممکن اسـت نیاز بـه منزوی‌تر شدن افراد نسبت بـه دیگران داشته باشند، پذیرش اولیه تمایل بـه تنها ماندن اغلب مشکل‌ساز بـه نظر میرسد و ممکن اسـت خودرا بـه گونه‌اي نشان دهد کـه بـه جای عادات یک کارمند، کل محل کار را تحت تاثیر قرار می دهد.”

حتی اگر برای موقعیتی تقاضای می‌دهید کـه عمدتاً شامل کار انفرادی اسـت، همیشه زمان هایي وجوددارد کـه نیاز بـه برقراری ارتباط با دیگران دارید. اگر گفتگو شـما نشان دهنده ناتوانی در انجام اینکار باشد، ممکن اسـت شـما بیکار شده باشید.

6. من قبلاً پیشنهادی از…

جواب های مصاحبه کاری که نباید بدهید

مطمئناً؛ همه ی چیزهایی را میخواهند کـه نمی توانند داشته باشند، اما این الزاماًً بـه گفتگو ترجمه نمی شود. «افشای این اطلاعات درصورت نیاز میتواند با درایت انجام شود، اما گفتن پیشنهادهای دیگر بـه من برای تحت فشار قرار دادن من، یا مطلوب‌تر جلوه دادن نامزد، کارساز نیست.» “ما بـه دنبال افرادی هستیم کـه واقعاً شغل و شرکت ما را می خواهند.”

هر حرفه اي استخدام ماهر بـه اسانی از این تاکتیک استفاده می کند. لاف زدن در مورد مطلوبیت خود بـه منظور افزایش احتمال پیشنهاد یا پتانسیل درآمد ممکن اسـت منجر بـه عدم ارائه شغل شود.

7. “من برای کاهش سهم بازار در فرم های Z تحقیق عمیقی انجام دادم…”

جواب های مصاحبه کاری که نباید بدهید

بسیار شبیه بـه نمایش ناخواسته پیشنهادهای شغلی موجود، مدیران استخدام اغلب بـه اصطلاحات لجبازانه و صحبت هاي‌ صنعتی بـه دیده تحقیر نگاه می کنند. «در حالی کـه ممکن اسـت بعدا در فرآیند گفت و گو جایی برای اینکار وجود داشته باشد، اما نشان دادن دانش شـما می تواند نشان ‌دهنده فقدان هوش هیجانی باشد، کـه طبق معمولً حتی مهم‌تر از تخصص فنی شماست».

کارگران فنی ماهر یک سکه هستند. کارگرانی کـه نمونه هوش فنی و هیجانی اوج هستند، سخت تر بـه دست می‌آیند. بله، تمام تلاش خودرا بکنید تا در طول گفتگو شغلی آگاه و توانا بـه نظر برسید. از خط بـه اغماض عبور نکنید.

بیشتر بخوانید: در هنگام مصاحبه کاری چه کارهایی را نباید انجام بدهیم ؟

8. “چه سوالی از من دارید؟”

جواب های مصاحبه کاری که نباید بدهید

جواب های مصاحبه کاری

من چیزهای زیادی را می بینم کـه مردم در گفتگو‌ها می گویند و انجام میدهند کـه باعث تأسف می شوند، اما یکی از کمترین علاقه‌مندی‌هاي‌ من این اسـت کـه از من می‌پرسند «چه سؤالاتی از من دارید».

این نوع سوال فقط بـه کاهش گفتگو کمک می کند و احتمالاً گفت و گو کننده را تحریک می کند. هنگامی کـه یک استخدام کننده سوالاتی داشته باشد، از انها می پرسد. یادآوری اینکار ممکن اسـت بـه عنوان وسیله اي برای از بین بردن زمان و عدم آمادگی باشد. نامزدی کـه پاسخ می دهد «از کی شروع می کنم» همیشه مرا در ذهنم ناله می کند.

9. “من یک مرد ایده هستم.”

جواب های مصاحبه کاری که نباید بدهید

این را بگویید و گفت و گو به پایان رسید. “این یک رد صلاحیت فوری اسـت.” ادعای این کـه شـما یک “فرد ایده” هستید، محتوای واقعی کمی را برای یک استخدام کننده فراهم می کند تا شـما را از ان قضاوت کند. در بدترین حالت، شـما متعصب بـه نظر میرسید.

همه ی افراد ایده پرداز هستند، بـه ویژه بنیانگذاران بیشتر مشاغل. انچه رهبران کسب و کار بـه ان نیاز دارند، ایده هاي‌ بیشتری نیست، بلکه بـه افرادی نیاز دارند کـه بتوانند ایده ها را بـه واقعیت تبدیل کنند.

10. من اخیراً طلاق گرفته‌ام، سه فرزند دارم و به دنبال مهاجرت هستم…

در طول گفتگو شغلی، ضروری اسـت کـه گفتگو شونده بر دستاورد ها و اطلاعات حرفه اي تمرکز کند. “بـه عنوان مثال، بـه این موضوع اشاره نکنید کـه اخیراً طلاق گرفته اید، سه فرزند دارید و بـه دنبال نقل مکان بـه شهر دیگری در شش ماه آینده هستید. کارفرمایان بـه سادگی می‌شنوند کـه شـما زندگی شخصی بی ثباتی دارید و بـه احتمال زیاد اینطور نخواهید بود. بـه اندازه کافی برای آموزش، رسیدن بـه سرعت در شرکت و تاثیرگذاری بر مشتریان.”

گفتگو ها برای کمک بـه یک استخدام کننده بالفعل برای سنجش مهارت هاي‌ مربوطه وجوددارد. اگر جزئیات شخصی مستقیماً توانایی شـما را برای انجام کار افزایش ندهد، احتمالاً بهتر اسـت از آن ها صرفنظر کنید.

11. “آیا می توانم هفته دوم خود را تعطیل کنم؟”

جواب های مصاحبه کاری که نباید بدهید

تقاضای مرخصی در طول گفتگو – حتی قبل از شروع کار – می تواند نشان دهنده عدم توجه جدی بـه کارفرما باشد.

در حالی کـه پاسخگویی بـه این نوع تقاضای ممکن اسـت، اما پرسیدن در مورد ان در طول گفتگو مطمئناً عاقلانه نیست. زمانی کـه نامزدها تقاضای مرخصی می کنند کـه در طول دوره آموزشی اولیه آن ها اتفاق می‌افتد، صادقانه باید بپرسم کـه آیا آن ها تعهد واقعی برای برآوردن نیازهای سازمان خواهند داشت یا خیر. در طول گفتگو، بـه این فکر کنید کـه چگونه یک کارمند موثر خواهید بود. 

12. زندگی شخصی من اولویت من است.

جواب های مصاحبه کاری که نباید بدهید

جواب های مصاحبه کاری

“کارفرمایان بـه دنبال افرادی هستند کـه بتوانند روی انها حساب کنند. با گفتن بـه کارفرما کـه زندگی شخصی شـما حرف اول را می‌زند، در اصل فقط گفتید کـه ممکن اسـت غیر قابل اعتماد باشید.” مطمئناً؛ وقتی بـه ان می رسد، زندگی شخصی شـما احتمالاً اولویت واقعی شـما اسـت. اما نیازی بـه تاکید بر این موضوع در طول گفتگو نیست.

13. “@#%^ رقیب شما، درست می گویم؟!”

جواب های مصاحبه کاری که نباید بدهید

استفاده از الفاظ رکیک در گفت و گو، قضاوت ضعیفی را نشان میدهد. 

14. “من آدم مردمی هستم.”

جواب های مصاحبه کاری که نباید بدهید

مشکل این پاسخ رایج بـه سؤال «درباره خودت بگو» این اسـت کـه محتوای بسیار کمی دارد. اگر می خواهید بـه خوبی با دیگران کار کنید، از مثال‌هاي‌ خاص استفاده کنید، نه ادعاهای مبهم.

«با فرض این کـه کار با دیگران یک علاقه یا مهارت واقعی اسـت، مهم اسـت کـه در مورد تعامل دقیق باشید، بـه عنوان مثال: «من از مربیگری و راهنمایی دیگران لذت میبرم». مثالی را دنبال نمایید کـه بیانیه شـما را تأیید میکند، مانند: «در کالج در خواهران بزرگ برادران بزرگ داوطلب شدم، بـه دانش‌آموزان تازه وارد مشاوره می‌دادم یا یک شغل پاره وقت در خدمات مشتری در ABC داشتم».

جزئیات مشخصی را بـه گفت و گو کننده بدهید تا شـما رابا ان بـه خاطر بسپارد—از همان عبارات وزوز قدیمی کـه از دیگران می‌شنوند خسته نباشید.

15. “من عاشق قمار هستم!”

جواب های مصاحبه کاری که نباید بدهید

جواب های مصاحبه کاری

کمی فیلتر شفاهی در طول گفتگو شغلی می تواند راهگشا باشد. من برای یک شغل مالی برای مدیریت پول دیگران تقاضای دادم و از من پرسیده شد کـه دوست داری در اوقات فراغت خود چه کار کنی. “پاسخ من: قمار. این یک پاسخ صادقانه بود، اما احتمالا باید چیز دیگری را انتخاب میکردم.”

بیشتر بخوانید: سوالات مصاحبه کاری در مورد انتظارات حقوق شما «+ نحوه پاسخ دادن»

در پایان

تعداد زیادی از عادت ها هستند کـه هنگام گفتگو نباید ان ها را انجام داد زیرا شخصیت شـما را نزد افراد گفتگو کننده نالایق نشان می دهند. پیدا کردن یک کار خوب می تواند دشواری هاي‌ فراوانی را برای فرد بـه وجود آورد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت