بروزرسانی : 23 دی 1398

حتما می‌توانی اگر مثبت اندیش باشی !

حتما می‌توانی اگر مثبت اندیش باشی !

حتما می‌توانی!

– اگر تو باوری داشته باشی، دست از جست و جو برمی‌داری؛ اگر باوری داشته باشی گمان می‌کنی که از قبل می‌دانی.

– انسان برای برخورداری از شادی باید خودش را باور کند.

– شما نمی‌توانید با تنفر داشتن از دیگری خودتان را به خدا نزدیکتر کنید، چه باور داشته باشید که این خشمی به جاست یا نه. رابطه میان روح( انسان) و خدا بر اساس عشق است و جایی که عشقی پاک است، هیچ جایی برای هیچ نوع خشمی وجود ندارد.

– خوش بین باشید اما خوش‌بین دیر باور.

– وقتی باور داری که می‌توانی، حتما می‌توانی!

– باور خود را در عملکردتان پیاده کنید.

– هر آنچه که باید، انجام بده و به تحقق آرزوهایت ایمان داشته باش؛ هر آنچه که باشند.

– کسانی که به توانایی‌های خود باور دارند، به کارهای دشوار به دیده‌ی چالش‌هایی می‌نگرند که باید بر آنها پیروز شوند نه به شکل تهدیدهایی که باید از آنها دوری گزینند.

– به آرزوهای خود ایمان بیاورید و به گونه‌ای به آنها بیندیشید که گویی به زودی رخ می‌دهند.

– ما در بین کسانی که با ما هم عقیده اند، احساس آرامش داریم، اما زمانی بزرگ می‌شویم که در بین کسانی باشیم که با ما هم عقیده نباشند.

– ایمان و باور ما در ابتدای هر مسئولیت دشواری تنها عاملی است که موفقیت نهایی مان را تضمین می‌کند.

– جهان فقط چیزهایی را به ما می‌دهد که باور داریم می‌توانیم داشته باشیم.

– مادامی که خود را باور دارید، می‌دانید چگونه زندگی کنید.

– به کسی که حقیقت را جستجو می‌کند باور داشته باش و به کسی که مدعی دستیابی به حقیقت است، شک کن.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت