چگونه سود شغلمان را حساب کنیم ؟

چگونه سود شغلمان را حساب کنیم ؟

روش حساب کردن سود کار 

صورت سود و زیان چیست

صورت سود و زیان عملکرد یک موسسه یا شرکت را طی یک دوره مالی که اغلب یکساله می باشد به نمایش می کشد.
صورت سود و زیان در شرکت ها بیانگر این است که این شرکت می طی سال مالی گذشته به چه میزان سود یا چه میزان زیانی رسیده است.

 

بعبارتی اگر شرکت سود آور باشد و یا زیان آور می توان با تهیه صورت سود و زیان به این مهم دست یافت.

 

نحوه تهیه صورت سود و زیان

برای تهیه صورت سود و زیان ما باید از میزان فروش شروع کنیم . برای نمونه می توان گفت :

میزان فروش۸٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان است حال باید بهای تمام شده کالای فروش رفته را از میزان فروش کسر کنیم این مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ تومان می باشد حاصل این عملیات سود ناویژه را به ما نمایش می دهد.

سود ناویژه برابر است با ۷٫۶۰۰٫۰۰۰ تومان در ادامه می بایست هزینه های دیگر را که شامل هزینه های عملیاتی و هزینه استهلاک اثاثه و ساختمان و اتومبیل است به میزان ۴۰۰٫۰۰۰ تومان که آنرا از سود ناویژه کسر می نماییم.

مبلغ بدست آمده ۷٫۲۰۰٫۰۰۰ تومان می باشد حاصل این عملیات را سود قبل از بهره و مالیات می نامیند که به سود عملیاتی هم شهرت دارد.

در این مرحله باید هزینه های غیر عملیاتی مانند هرینه بهره به میزان ۳۰۰٫۰۰۰ تومان  را از سود قبل از بهره و مالیات کسر نماییم مبلغبدست آمده ۶٫۹۰۰٫۰۰۰ تومان می باشد.

 

تهیه صورت سود و زیان به زبان ساده

اما دقت داشته باشید که ما درآمدهایی نیز داریم که تحت عنوان درآمدهای غیر عملیاتی نام دارد مانند سود بانکی که ۶۰۰٫۰۰۰ تومن است  این مبلغ را به حاصل بالا اضافه می نماییم حاصل می شود ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ تومان تا از حاصل جمع بدست آمده به سود قبل مالیات دست بیابیم.

حال زمان آن رسیده که ۲۵% مالیات را از سود بدست آمده کسر نماییم که به روش زیر بدست می آید :

سود خالص =۲۵%  x سود قبل از مالیات  ۱٫۸۷۵٫۰۰۰ =  ۲۵%    ۷۵۰۰٫۰۰۰x

مبلغ بدست آمده ۱٫۸۷۵٫۰۰۰ تومان از سود قبل مالیات کسر می شود که حاصل سود خالص می باشد که میزان ۵٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان می باشد حال باید سود سهام ممتاز محاسبه شده را از سود خالص کسر نماییم ۲٫۶۲۵٫۰۰۰ تومان می باشد سود خالص منهای سود ممتاز محاسبه شده را کسر می نماییم حاصل این عملکرد سود سهام عادی می باشد که می بایست به سهامداران محترم پرداخت شود طی دستور هیت مدیره.

 

صورت سود و زیان

نمونه یک صورت سود و زیان : طی شماره بندی در هر مرحله

فروش خالص

-(بهای تمام شده کالای فروش رفته )

=سود ناویژه (سود ناخالص)

– (هزینه های عملیاتی و استهلاک )= سود قبل از بهره و مالیات (سود عملیاتی)

– ( بهره (هزینه غیر عملیاتی))

+ درآمد غیر عملیاتی

= سود قبل مالیات

-(مالیات )

= سود خالص

-(سود سهام ممتاز)

=سود سهام غادی

 

نکته :

اصولی که در خسابداری و صورت سود و زیان کاربرد دارند شامل :

 

اصل تحقق
این اصل یعنی درآمد زمانی شناسایی می شود که تخقق یافته باشد که این زمان لزومن با زمان دریافت وجه یکی نیست.

 

اصل تطابق
این اصل می گوید هزنه ها نیز با درآمد که هزینه به خاطر آن انجام شده تطابق داده می شود و زمان ثبت درآمد مربوط هزینه آن نیز ثبت میشود.

 

نکته :

صورت سود و زیان شامل سه نوع سود می باشد که :

 

سود ناخالص :

سود ناخالص = بهای تمام شده کالای فروش رفته – فروش

 

سود عملیاتی

سود عملیاتی = استهلاک – هزینه های عملیاتی – سود ناویژه

 

سود خالص

سود خالص = مالیات – درآمدهای غیرعملیاتی + هزینه های غیرعملیاتی – سود عملیاتی

 

منبع: حسابداران زنجان acczanjan.ir

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت