روند کار شرکت های شتاب دهنده چگونه است؟

روند کار شرکت های شتاب دهنده چگونه است؟

روند کار شتاب دهنده چگونه است؟

روند کاری این شرکت ها شتاب دهنده چگونه هست و هرکدام چه تفاوتی با دیگری دارد. به همین خاطر به سراغ این شرکت ها رفته و تفاوت هاي شان را مشخص کرده ایم.

به گزارش تالاب: بهرهگیری از یک شتاب دهنده میتواند بین 25 تا 150 میلیون تومان سرمایه برای ایده شما فراهم کند اگرچه این تنها راه حل موجود نیست.

 

راه اندازی استارتاپ تبدیل به فکر و ذکر بیشتر جوان هاي متولد دهه 60 و به خصوص 70 شده هست. بیشتر افراد این نسل خیلی به کارهای کارمندی علاقه نداشته و دوست دارند خودشان رییس خود باشند و به دنبال آرزوها و علاقه مندی هاي شان بروند. ولی در این میان نبود سرمایه بزرگترین سنگ جلوی پای آنهاست.

 

محققان و اندیشمندان بزرگ گفته اند که ریشه فقر ملت هاي عقب مانده نبود ساز و کارهای قانونی لازم برای اتحاد ایده و سرمایه هست. این مسئله در کشور ما نیز دیده می‌شود ولی به لطف شرکت هاي سرمایه گذاری که در قالب هاي مختلفی مثل مراکز رشد و شتاب دهنده فعالیت میکنند، وضعیت بسیار بهتر شده هست.

 

با این حال هنوز تعداد زیادی از جوانان نمیدانند که روند کاری این شرکت ها چگونه هست و هرکدام چه تفاوتی با دیگری دارد. به همین خاطر به سراغ این شرکت ها رفته و تفاوت هاي شان را مشخص کرده ایم. به علاوه میزان سرمایه گذاری هر شرکت را نیز نوشته ایم تا بدانید در آخر کار چقدر ته جیب شما را می‌گیرد.

 

قدم اول؛ استفاده از شتاب دهنده

شتاب دهنده ها معمولا شرکت هاي خصوصی میباشند که از همان آغاز کار استارتاپ را مورد حمایت فکری، فنی مالی قرار میدهند. این مراکز از ابتدا تیم هاي کاری را براساس شرایط و قوانین داخلی خود پذیرفته و از آنان حمایت می‌کنند، این حمایت پس از پذیرفته شدن تیم اجرایی و عقد قرارداد انجام میگیرد.

 

بدون سرمایه، استارتاپ تان را راه بیندازید!

روش پذیرش تیم ها توسط شتاب دهنده ها با یکدیگر متفاوت هست، بعضی همانند یک فضای رقابتی- کاری، مثل استارتاپ ویکند تیم ها را به معرفی ایده هاي خود دعوت کرده و بین چند ایده برتر یک رقابت فشرده برگزار کرده و در نهایت روی یک یا چند ایده سرمایه گذاری نهایی را انجام میدهند. بعضی دیگر تیم هاي اجرایی را تک به تک دعوت کرده و با برگزاری جلسات متعدد به بررسی ایده و تیم اجرایی میپردازند.

 

در جهان معمولا حمایت شتاب دهنده ها از یک استارتاپ شامل کمک هاي مالی پنج هزار دلاری به بالا «در مراحل نخست»، اختصاص فضای کاری مناسب و فراهم سازی تجهیزات اداری، آزمایشگاهی و کارگاهی، دعوت و حضور مربیان حرفه اي برای همراهی تیم ها، کمک هاي فکری و فنی، حمایت هاي قانونی، حقوقی و رفع موانع اداری و دولتی، برگزاری دورهمی و تورهای مرتبط با ایده ها و… میشود.

 

گرچه به صورت معمول در یک‌بار دیگر استارتاپ ها باید نتیجه کار خود را برای هیات داوران تشریح کنند. در این گام نیز تعدادی دیگر از تیم ها حذف میشوند و تنها چند استارتاپ این فرصت را دارند تا سرمایه اصلی را از شتاب دهنده دریافت کنند. سرمایه اي که معمولا عددی نزدیک به 100 تا 200 هزار دلار را شامل میشود.

 

در ایران تعداد محدودی از شتاب دهنده ها نسبت به باقی شرکت ها فعالیت بیشتری دارند و توانسته اند جوانان جویای کار و نام را جذب کنند. شرکت هایي نظیر آواتک، گروه دیموند و فارابی و غیره که قصد دارند استارتاپ هاي ایرانی را به بحبوحه بلوغ خود رسانده و گرچه خود نیز سود خوبی کسب کنند.

 

آواتک

آواتک قصد دارد تا سال 2018، روی 100 استارتاپ ایرانی سرمایه گذاری کند. این تیم چهار مرحله را برای اینکار در نظر گرفته هست. مرحله اول ارائه طرح هاست. پس از ارائه طرح استارتاپ هایي که ثبت نام کرده اند 20 تیم به مرحله آماده سازی برای شتاب میرسند. در این مرحله تیم ها طی دو ماه آموزش رایگان می‌بینند.

 

در طول این مدت فضا و امکانات نیز به رایگان در اختیار استارتاپ ها قرار می‌گیرد. این شرکت از مرحله آمادگی برای شتاب تا روز نمایش دستاورد ها برای هر استارتاپ مبلغ 25 میلیون تومان «معادل هشت هزار دلار ایالات امریکا» سرمایه گذاری و در قبال آن بین هشت تا 15 درصد سهام هر استارتاپ را به نام خود ثبت میکند.

 

بدون سرمایه، استارتاپ تان را راه بیندازید!

دیموند

این گروه نماینده شتاب دهنده آمریکایی Plug & Play بوده و نام آن یعنی دیموند همان نام نخست قله دماوند هست. دو نفر از موسسان این گروه در شتاب دهنده آمریکایی مذکور مشغول کار میباشند.

 

نطفه این شتاب دهنده در دانشگاه شریف شکل گرفته و به خاطر همین شتاب دهنده بیشتر از استارتاپ هاي این دانشگاه حمایت می‌کند. هر چند شما نیز می‌توانید به سراغ این شرکت بروید. شتاب دهنده دیموند چیزی حدود 50 میلیون تومان پول در اختیار هر استارتاپ قرار میدهد.

 

بسته حمایتی این استارتاپ هم شامل ایجاد اکوسیستم پرورش ایده ها، ایجاد و ترویج فرهنگ مشاوره، ارتباط کارآفرینان با بازار سرمایه و همکاری با آن ها می‌شود. به علاوه این گروه امکاناتی مثل محل کار و تجهیزات و غیره نیز در اختیار شما خواهدگذاشت.

 

فارابی

هدف شتاب دهنده فارابی جذب، حمایت و سرمایه گذاری روی استارتاپ هایي هست که قصد فعالیت در حیطه بازار سرمایه را دارند. در صورت پذیرش در شتاب دهنده فارابی، دوره هاي پیش شتاب دهی از سه تا شش ماه بسته به توافق انجام گرفته با هر استارتاپ می‌تواند متغیر باشد.

 

 

پس از رسیدن به هدف هاي تعیین شده در دوره پیش شتاب دهی، دوره شتاب دهی شروع خواهدشد که این دوره نیز می‌تواند بیش شش الی 9 ماه متغیر باشد.

 

پس در کمترین حالت یک استارتاپ 9 ماه و در بیشترین حالت 15 ماه در شتاب دهنده فارابی حضور خواهدداشت. مقدار سرمایه گذاری شتاب دهنده فارابی در مرحله اول می‌تواند تا سقف 150 میلیون تومان نیز افزایش پیدا کند.

 

اما بخش دیگری از هزینه ها نیز که شامل فضای کاری، اینترنت، چایی و قهوه و سایر خدمات شتاب دهنده هست به صورت اثبات و برای هر استارتاپ 25 میلیون تومان در نظرگرفته میشود. پس به صورت خلاصه تا سقف 150 میلیون تومان نقدی و 25 میلیون تومان غیرنقدی روی هر استارتاپ سرمایه گذاری خواهدشد.

 

قدم دوم؛ استفاده از مراکز رشد

مراکز رشد اغلب وابسته به دولت بوده و معمولا سهام نمیخواهند و بیشتر تمرکزشان بر پذیرش و ارائه کمک به استارتاپ هایي هست که در راستای اولویت هاي سیاست تحقیقاتی یا اجرایی دولت ها فعالیت می‌کنند. مثل نانوتکنولوژی، پزشکی و سلامتی، صنایع سبز، رفاه اجتماعی، شرکت هاي محصول محور و غیره.

 

مراکز رشد حوزه هاي وسیع تری را به نسبت شتاب دهنده ها دنبال می‌کنند مثل علوم پزشکی، نانو، صنایع خوراکی و معمولا در کنار سازمان ها و دانشگاه هاي مرتبط با آن فعالیت، حمایت خود را از استارتاپ ها انجام میدهند.

 

مراکز رشد اکثرا منابع مالی خود را از بودجه دولتی یا سازمان بالادستی خود فراهم سازی می‌کنند و بازگشت سرمایه در این مراکز وابسته به ساختار قانونی خاص مان مرکز سازمانی، دانشگاهی یا دولتی هست. این مراکز هم مثل شتاب دهنده ها، استارتاپ هاي وارد شده را از لحاظ مالی، امکانات محیطی، آزمایشگاهی، کارگاهی، نیروی انسانی و… حمایت میکنند.

 

ورود و آشنایی با این مراکز به راحتی وارد شدن به شتاب دهنده ها نیست و برخلاف شتاب دهنده ها، فضای رقابتی آن چنانی در ورود به آن ها وجود ندارد. مراکز رشد با دقت به بودجه هاي دولتی به صورت واضح میزان سرمایه گذاری و امکانات خود را مشخص نکرده اند ولی توقعی کمتر از امکانات شتاب دهنده ها نداشته باشید.

 

قدم سوم؛ جذب سرمایه گذار

باید یک نفر راکه دستش به ذهنش می‌رسد پیدا کنید و طرح خود را برایش توضیح دهید تا قانع شود روی پروژه شما سرمایه گذاری کند. کلیت بحث سرمایه گذاری همین هست! این سیستم در موسسه هاي گوناگون به نوعی سازماندهی هم شده هست.

 

در سال هاي جدید فعالیت هایي از سمت دولت برای سرمایه گذاری در بخش کارآفرینی و فراهم سازی منابع مالی استارتاپ ها صورت گرفته هست، مثل وام هاي کارآفرینی صندوق تعاون، مهر رضا و… اینکه این تخصص منابع چقدر به رشد کارآفرینی کمک کرده هست موضوع مورد بحث ما نیست ولی به هر حال برای یک استارتاپ همین مراکز هم میتواند فراهم سازی منابع کند.

 

شرکت ها و افرادی نیز وجود دارند که صرفا بعنوان سرمایه گذار می‌توانند نیازهای مالی یک استارتاپ را فراهم سازی کنند. اصل این مقوله عمده جدید نیست اما شرکت هاي سرمایه گذاری استارتاپ ها نسبتا چند سالی هست که پدید آمده اند. این شرکت ها در مورد مسائل فنی، ساختاری و… صاحبنظر نبوده و دخالت نمی‌کنند و صرفا بر بازگشت سرمایه در زمان مقرر و سوددهی مورد نظر تمرکز دارند. همینطور مقررات دست و پاگیر دولتی و بانکی را ندارند.

 

در این میان روش دیگری نیز وجود دارد که بعنوان سرمایه گذاری داوطلبانه جمعی شناخته میشود. این سرمایه ها توسط مراکز گوناگون از اشخاص زیادی با هدف کمک هاي داوطلبانه و بدون چشمداشت سود یا بازگشت سرمایه گرد آوری میشود. استارتاپ هاي زیادی توسط این مجموع ها شکل گرفته اند ولی خب معمولا سرمایه زیادی از این طریق جذب نمیشود.

 

لغات و اصطلاحات مورد نیاز برای استارتاپ های محتاج جذب سرمایه

* Venture Capital: سرمایه خطرپذیر یا کارآفرینانه یک شرکت سرمایه گذاری هست که منابع مالی و خدمات مدیریتی را در اختیار شرکت هاي در حال رشد قرار می‌دهد. استارتاپ ها نیز از این امکانات به منظور توسعه محصول، جذب مشتری و افزایش نفوذ بازار بهرهگیری میکنند. نکته اینجاست که هیچ ضمانتی برای بازگشت این سرمایه نیست.

 

* Seed Funding: یک گیاه از یک بذر شروع به رشد می‌کند. بیشتر استارتاپ ها نیز برای رشد خود به میزان معینی از جذب سرمایه نیاز دارد تا رشد کنند، به این سرمایه که در مراحل نخست در اختیار استارتاپ قرار می‌گیرد، سرمایه بذری گفته میشود.

 

* ROI: نسبت پول به دست آمده از سرمایه گذاری به سرمایه نخست هست. این عدد معمولا به صورت درصد بیان میشود. با این شاخص میتوان فهمید که یک شرکت تا چه حد از دارایی اش برای سودآوری بیشتر بهرهگیری بهینه کرده هست. به خاطر همین هر چه این شاخص بالاتر باشد فرصت سرمایه گذاری جذاب تر هست.

 

* Elevator Pitch: اگر در یک آسانسور با یک سرمایه گذار همراه شوید و فقط 60 ثانیه وقت داشته باشید تا ایده خود و علت اینکه ارزش سرمایه گذاری دارد را به او بگویید، چه خواهید گفت؟ اگر شما نتوانید ایده خود را در 60 ثانیه طوری بیان کنید که همۀ متوجه شوند، احتمالا یک جای کار ایراد دارد.

 

برچسب‌ها:

مطالب مشابه مهم !

جدیدترین مطالب سایت