خرید و فروش در اینترنت

فرق عادت های بین فقیر و ثروتمند

فرق عادت های بین فقیر و ثروتمند

تفاوت جالب توجه در عادات افراد ثروتمندان و فقیر

یک میلیاردر و یک فقیر هردو 24 ساعت در روز وقت دارند اما استفاده و مدیریت این ساعات اسـت کـه شـما را ثروتمند کرده و یا باعث میشود شـما در زیر خط فقر زندگی کنید. خوب، حتی اگر شـما بتوانید ساعات کاری خودرا بـه خوبی اداره کنید.

ذهن ثروتمند

بـه این معنی نیست کـه میتوانید بیشتر پس انداز کنید و یک روزه ثروتمند شوید بلکه این خواسته درونی و تلاش هاي‌ شـما اسـت کـه می‌تواند بـه موفقیت شـما در زندگی کمک کند.

 

دراین قسمت از تالاب می‌توانید مقایسه اي بین عده اي از عادات ثروتمندان و فقرا را ببینید و بـه ان ها نگاهی بیاندازید، ان ها را فرا گیرید و مطمئنا ً در زندگی بـه موفقیت دست خواهید یافت.

فرق عادت های بین فقیر و ثروتمند

 

ثروتمند بازی می کند تا پیروز شود، فقیر بازی نمی کند تا شکست نخورد

این دو جمله ممکن اسـت در ابتدا برای شـما یکسان بـه نظر برسند اما تفاوت بزرگی دارند. یک فرد ثروتمند همیشه بـه پیروزی متعهد اسـت در حالی کـه یک فقیر سعی می‌کند از شکست دور شود.

همانگونه کـه در قانون جذب میگوید ؛ هرچه بیشتر بـه یک موضوع خاص فکر کنید، بیشتر بـه ان چیز جذب میشوید و انچه شـما روی ان تمرکز میکنید، رشد خواهد کرد و بنابر این برنامه شـما باید برای چیزی باشد کـه از هدف دور نباشد و بـه همین دلیل اسـت کـه میبینید یک فرد ثروتمند در جستجوی چیز هاي‌ جدید از یک فقیر موفق تر عمل می‌کند زیرا قصد دارد بـه جای دوری از شکست، پیروز شود.

 

 فقیر برنامه ریزی می کند، ثروتمند اجرا می کند

برنامه ریزی و اجرای هردو برای تحقق اهداف ضروری هستند. افراد فقیر برنامه هاي‌ بسیاری را می سازند اما در اجرای ان ها ناکام هستند و برعکس، یک فرد ثروتمند هرگز تسلیم نمی‌شود تا زمانی کـه در رسیدن بـه اهداف خود موفق شود و ان ها همیشه مشغول یافتن راه هاي‌ جدید برای تبدیل برنامه هاي‌ خود بـه موفقیت هستند و اجرایی شان خواهند کرد.

فرق عادت های بین فقیر و ثروتمند

 

 ورزش منظم

همان طور کـه می‌گویند:”عقل سالم در بدن سالم اسـت”.

ثروتمندان عادت دارند تا بـه طور منظم ورزش کنند کـه بـه ان ها در داشتن یک ذهن تازه با تفکرات خلاقانه کمک می‌کند و ورزش همچنین نگرشی مثبت نسبت بـه زندگی با بدنی سرشار از شوق و اشتیاق ایجاد میکند.

افراد ثروتمند می‌دانند کـه ورزش باعث کاهش سطح استرس ان ها می‌شود و موجب می‌شود کـه در مورد تلاش هاي‌ خود واضح تر فکر کنند و از طرف دیگر، شخص فقیری کـه مرتباً ورزش نمیکند، وی را تنبل میکند.

 

 مطالعه برای یادگیری

خواندن یکی از بهترین سرگرمی ها اسـت کـه می‌توانید اینکار را شروع کنید تا موفق شوید.

ثروتمندان مطالعه می‌کنند چون همیشه تلاش می‌کنند تا پیشرفت کنند و برخلاف فقرا، مردم ثروتمند بـه کتاب هاي‌ تخیلی علاقه مند نیستند و بـه جای ان کتاب هایي را میخوانند کـه بـه ان ها کمک میکند بـه عنوان یک فرد رشد کنند.

دریک تحقیق، مشخص شد کـه 88 درصد از افراد ثروتمند کتاب هاي‌ غیر داستانی مانند نحوه تبدیل شدن بـه یک برنامه نویس بهتر یا این‌که چطور یک راهنمای کسب وکار باشند را می‌خوانند ودر حالی کـه تنها 2 درصد افراد فقیر علاقمند بـه خواندن مطالب غیر داستانی هستند و این نشان دهنده نگرش ثروتمندان اسـت کـه تلاش میکنند بهتر و بهتر شوند.

 

فرق عادت های بین فقیر و ثروتمند

 

 افراد سحرخیز

زمانی کـه صبح زود بیدار می‌شوید، ساعات بیشتری برای برآورده کردن رویا هاي‌ خود در اختیار دارید و بر روی اولویت هاي‌ خود تمرکز میکنید و صبح بهترین زمان برای انجام کار ها با روشی سازنده اسـت.

تقریباً ً همه ی ثروتمندان متعقد بـه سحرخیزی هستند و ان ها از این زمان اضافی برای پیشرفت خود استفاده می‌کنند و افراد فقیر بیشتر دوست دارند بخوابند ؛ چون هیچ چیزی بـه ان ها انگیزه نمی‌دهد کـه زود بیدار شوند.

 

عادت به یافتن راه حل

این یکی از مهم‌ترین عاداتی اسـت کـه اگر میخواهید ثروتمند و موفق باشید، باید ان را پرورش دهید. افراد ثروتمند هرگز برای شیر ریخته شده گریه نمی‌کنند و این دلیل اصلی اسـت کـه ما افراد ثروتمند را می‌بینیم کـه در تمام مدتی کـه فرد فقیر یک مهره سخت برای شکست پیدا می‌کنند، ایده هاي‌ جدید و راه حل هایي برای مشکلات دارند.

 

چنانچه بخش موفقیت نمناک توضیح داده اسـت ان ها مسئولیت نتایج زندگی خودرا بر عهده میگیرند و بر این ذهنیت عمل می‌کنند کـه ” کار خواهد کرد زیرا من اینکار را انجام خواهم داد .”

 

ان ها همیشه بـه دنبال یافتن راه حل هستند، زیرا معتقدند، ” اگر من دنبال راه حل نباشم چه کسی دنبال ان باشد؟ “. بر خلاف افراد فقیر کـه تمایل بـه بحث در مورد مشکلات دارند، افراد ثروتمند می کوشند تا فرصت هایي برای پیدا کردن راه پیدا کنند.

 

وقتی فرد فقیری فرصتی میبیند، بـه دنبال این اسـت کـه دیگران چگونه اینکار را انجام می‌دهند و ان ها را تقلید می‌کنند و بیشتر اوقات، ان ها هرگز روش دیگری برای انجام ان درنظر نمیگیرند ودر عوض ؛ ان ها بر این عقیده اند کـه کارهایی کـه دیگران انجام میدهند بهترین کاری اسـت کـه میتوانند برای خودشان انجام دهند.

فرق عادت های بین فقیر و ثروتمند

 

 

 تعیین اهداف

تعداد زیادی از افراد ثروتمند برای روزبعد مقصد و اهداف خودرا مینویسند، بنابر این هنگامی کـه از خواب بیدار می‌شوند، نخستین چیزی کـه ان ها می‌بینند هدفشان برای انجام اسـت. تجسم این امر حتی بیشتر طول می‌کشد:تعداد زیادی از کارآفرینان موفق، چک هاي‌ الکی را برای خودشان با مبلغ مورد نظر کـه می‌خواهند درآمد کسب کنند، می‌نویسند و سرانجام ان ها دریافت میکنند.

این نشان می‌دهد کـه افراد ثروتمند اهداف مشخصی دارند و ان ها فقط فهرست کارهایی کـه باید انجام دهند را نمینویسند، بلکه اهداف خودرا بـه گونه اي سازماندهی میکنند کـه بدانند کدام یک از ان ها اول می‌آیند، کدام یک را برون سپاری کنند و کدام ها را پاک کنند.

 

مثبت اندیشان در مقابل افراد منفی نگر

طرز تفکر شـما تصمیم میگیرد کـه چالش هاي‌ بیشتری را پیدا خواهید کرد یا فرصت هاي‌ بیشتری خواهید داشت.

برای یک فرد مثبت اندیش، فقط فرصت ها وجوددارد و نه چالش و افراد ثروتمند این عادت را دارند کـه حتی در روز هاي‌ دشوار هم مثبت فکر کنند و بنابر این ان ها همیشه آماده هستند تا چیزهای جدید را امتحان کنند.

 

زیرا در مورد نتایج خوشبین هستند ودر نهایت نیز بـه همین نتیجه میرسند اما فرد فقیر ممکن اسـت هیچ گاه ابتکار عمل برای انجام کار جدید را اتخاذ نکند، زیرا ان ها تمایل دارند منفی فکر کنند و بنابر این، اگر کسی از شـما بخواهد از چرخه شریر فقر خارج شوید، ابتدا باید نحوه نگاه کردن بـه امور را تغییر دهید و همیشه سعی کنید روی قسمت روشن تر تصویر تمرکز کنید.

فرق عادت های بین فقیر و ثروتمند

 

 ایجاد ارتباط با افراد

افراد ثروتمند عادت دارند دور افرادی باشند کـه می‌توانند بیشتر از ان ها یاد بگیرندمثل افراد با تجربه.

ان ها همچنین عادت برقراری ارتباط با افراد بیشتر و بیشتری را دارند زیرا می‌دانند کـه اینکار باعث رونق تجارت می‌شود و برعکس، افراد فقیر نمی‌خواهند بیش از این کشف کنند و ان ها از بودن دریک گروه خاص کـه برای شان رضایت بخش اسـت، خوشحال هستند .

 

فرق عادت های بین فقیر و ثروتمند

 

 

 تماشای کم تر تلویزیون

مردم ثروتمند با این حقیقت آشنا هستند کـه زمان سرمایه اسـت و ان ها هرگز وقت را صرف چیزهای غیر ضروری کـه مثمرثمر نیست، نمی‌کنند و بنابر این ان ها بـه ندرت تلویزیون تماشا می‌کنند و اگر اینکار را بکنند، محتوای معنوی را تماشا می‌کنند و از طرف دیگر افراد فقیر بیشتر وقت خودرا صرف نگاه کردن بـه واقعیت و انجام کارهایی می‌کنند کـه ان ها را بهتر یا شاد تر می سازند.

 

افراد فقیر شکاک هستند، افراد ثروتمند اعتماد می کنند

افراد فقیر همیشه دنبال افراد ضعیف میگردند و آنان فکر می‌کنند کـه همه ی بـه ناحق پول وی را میخواهند و همه ی بیرون هستند تا وی را دستگیر کنند و سرشان کلاه بگذارند .

در کمال تعجب ؛ تعداد زیادی از افراد ثروتمند خودرو ودر اي خانه شان را باز می گذارند ودر مقابل، در مناطق فقرنشین، متوجه خواهید شد کـه این رفتار بسیار بعید اسـت و افراد ثروتمند تمایل دارند بـه کسانی کـه با ان ها ملاقات میکنند اعتماد کنند و بـه دیگران فرصت دهند کـه خودشان باشند .

فرق عادت های بین فقیر و ثروتمند

 

افراد فقیر فرضیات را می سازند، افراد ثروتمند سوال می پرسند

وقتی مساله دانستن حقیقت مطرح می‌شود، افراد فقیر اغلب فرضیاتی مطرح می‌کنند و اگر ان ها بخواهند بـه یک فرد معروف برسند، ممکن اسـت بگویند :” ان ها احتمالا ً وقت دارند کـه با من صحبت کنند ” بـه جای این‌که حقایق را چک کنند و یا سوال بپرسند، ان ها هیچوقت برای رسیدن بـه چیزی کـه میخواهند تلاش واقعی نمی‌کنند.

تعداد زیادی از مردم ثروتمند این سوال را می پرسند :”چه می شد اگر ؟ ” برای مثال ؛ ” اگر من یک ایمیل برای رئیس جمهور بنویسم و او پاسخ دهد ؟ ” اگر شـما شروع بـه سوال کردن کنید، خودتان را از دردسر زیاد خلاص خواهید کرد و قدرت در دست کسانی اسـت کـه سوالات درستی می پرسند و ان ها بـه سوالات شـما پاسخ نمی‌دهند، پاسخ هاي‌ شـما را زیر سوال میبرند.

 

افراد فقیر می گویند آن ها و افراد ثروتمند می گویند ما

در فروشگاه مواد غذایی ؛ زنی در ثبت آمار گفت:” ان ها صندوق دار کافی ندارند و نمیدانم چه مشکلی برای انها وجوددارد .” بدیهی اسـت کـه این زن هیچ گونه مالکیت و مسئولیتی در قبال شغل خود بـه عهده نگرفته اسـت. او مطمئناً خودرا از کارهایی کـه بـه او می سپارند جدا میکند.

 

در یکی از رستوران ها ؛ خدمتکار گفت:” ما از پختن استیک هاي‌ خود در آتش واقعی بسیار لذت میبریم. ” مطمئناً ؛ هنگامی کـه بیشتر سرمایه گذاری کنید بـه آنچه بـه ان اعتقاد دارید ثروتمند خواهید شد.

 

افراد فقیر ارزان ترین راه و افراد ثروتمند بهترین راه را می خواهند

افراد ثروتمند برای پیدا کردن مواد باکیفیت ؛ مسافت بیشتری را طی می‌کنند و ان ها خودرا محدود بـه قیمت نمیکنند و اغلب در هنگام خرید بـه دنبال خدمات هستند و ثروتمندان خواهان خدمات سازمان یافته هستند و هرگز بـه مواردی بی ارزش و غیر قابل استفاده پول نمیدهند.

فرق عادت های بین فقیر و ثروتمند

 

افراد فقیر فکر می کنند پول مهمتر از زمان است، ثروتمندان می دانند که زمان مهم تر از پول است

میلیون‌ها نفر در سراسر جهان وقت گرانبهای خودرا برای پول تجارت می‌کنند . همیشه می‌توانید میلیون‌ها تومان را پس بگیرید اما نمیتوانید 50 ساعت دیگر بدست آورید. با این وجود، اکثر مردم وقت را صرف پول می‌کنند و هرگز پتانسیل واقعی خودرا بـه خاطر ان نمی فهمند.

 

ثروتمندان هرگز برای پول تجارت نمی‌کنند و علاوه بر این، ان ها بـه دنبال تحقق تجربه هایي هستند کـه زندگی ان ها را بـه طرز چشمگیری تغییر می‌دهد و مشاغل ان ها بیشتر بـه جای این‌که فقط برای گرفتن یک چک حقوقی ناچیز در تلاش باشند، بیشتر روی انجام انچه دوست دارند و کمک بـه دیگران تمرکز میکنند .

 

 شکایت افراد فقیر و تمجید افراد ثروتمند

افراد فقیر شکایت می‌کنند، محکوم میکنند و انتقاد می‌کنند و افراد ثروتمند از نعمت هایشان تمجید میکنند و از ان ها لذت می‌برند. بیشتر افراد فقیر از پیشینیان خود آموخته اند کـه چگونه فقیر باشند و اعضای خانواده ان ها شرط کرده اند کـه باور کنند همه ی چیز بـه جای درست ” اشتباه ” اسـت.

افراد ثروتمند میدانند کـه ان ها امتیازات بسیاری دارند و ان را بدیهی تلقی نمی‌کنند. و بـه دلیل قدردانی از هدایا، عشق و شرایط ؛ ان ها قادر بـه تولید بیشتر هستند و بسیاری اوقات ؛ آنچه مورد تحسین قرار میگیرد پر رونق تر میشود.

 

نکته نهایی تفاوت افراد فقیر وثروتمند

استفاده از این ویژگی ها تضمین نمی‌کند کـه شـما یک میلیاردر شوید اما قطعا ً می‌توانند بـه شـما کمک کنند تا یک زندگی پر از امکانات داشته باشد. رشد ثروت شـما با رشد خودتان شروع می‌شود و گرفتن عادات خوب بهترین راه برای شروع اسـت.