مصاحبه شغلی (30 پرسش و پاسخ متداول)

مصاحبه شغلی (30 پرسش و پاسخ متداول)

مصاحبه شغلی ما دراین قسمت از مجله تالاب برای شـما همراهان عزیز لیستی از سوالاتی کـه ممکن اسـت در گفت‌وگو کاری از شـما پرسیده شود را منتشر کرده ایم.

 

سوالات مهم مصاحبه کاری چیست؟

جستجوی شغل جدید استرس زا اسـت – و گفت‌وگو استرس زاترین بخش آن اسـت. در برخی موارد، چند گفت‌وگو زوم می‌تواند کافی باشد. در موارد دیگر، گفت‌وگو های‌ شغلی میتواند چندین روز طول بکشد و بـه ساعت ها زمان نیاز دارد.

 

اما مهم نیست کـه چه نوع شغلی اسـت، شـما باید برای سؤالات گفت‌وگو کننده آماده شوید. ما میتوانیم دراین مورد کمک کنیم. گفت‌وگو های‌ شغلی بـه نوعی مانند آماده شدن برای یک آزمون باز اسـت. ما نمی توانیم دقیقاً بـه شـما بگوییم کـه چه بگویید یا چه چیزی بپرسند، اما میتوانیم بـه شـما نشان دهیم کـه چگونه بـه رایج ‌ترین سؤالات گفت‌وگو پاسخ دهید تا بهتر برای گفت‌وگو آینده آماده شوید.

 

1. در مورد خودتان به من بگویید

در مورد خودتان به من بگویید

کارفرما در مورد داستان زندگی شـما نمی پرسد. آنها بـه دنبال احساسی هستند کـه شـما بـه طور حرفه اي دریک آسانسور تقریبا 60 ثانیه اي هستید. می توانید خلاصه اي کوتاه از رزومه و مهارت های‌ خود ارائه دهید ودر مورد جایی کـه کار کرده اید و چه کاری انجام داده اید بحث کنید. سعی

 

کنید چند پاسخ کوتاه در مورد این‌که چرا در جایی کـه کار می کردید، با برجسته کردن توانایی‌های‌ مرتبط بدهید، تا گفت‌وگو‌کننده متوجه شود کـه شـما چه کسی هستید. از این‌که در پایان یک یا دو سرگرمی را نیز انجام دهید نترسید، اما روی آن تمرکز نکنید. این شاید پرطرفدارترین سوال گفت‌وگو باشد. یک فیلمنامه بنویسید و آن قدر بازگو کنید کـه طبیعی بـه نظر برسد.

 


مطالب مشابه: در هنگام مصاحبه کاری چه کارهایی را نباید انجام بدهیم ؟


 

2. چگونه درباره این شغل شنیدید؟

چگونه درباره این شغل شنیدید؟

این مکان عالی برای نام بردن از شخصی اسـت کـه بـه طور حرفه اي می شناسید ودر مورد آن نقش بـه شـما گفته اسـت – بـه خصوص اگر با شرکت کار کرده باشد. البته همیشه اینطور نیست. فقط نگویید: “اوه، من آنرا در لینکدین دیدم، و بـه نظر جالب می‌رسید.”

 

با خیال راحت نام هیئت شغلی را بـه اشتراک بگذارید، اما وقت بگذارید و توضیح دهید کـه چه چیزی شـما را در مورد این موقعیت هیجان زده می کند و چگونه بـه شرکت نگاه کردید و دیدید کـه چگونه فکر می کنید ارزش های‌ آنها با ارزش های‌ شـما مطابقت دارد.

 

3. چرا میخواهید اینجا کار کنید؟

چرا میخواهید اینجا کار کنید؟

کلید پاسخ بـه این سوال تحقیق اسـت. اگر شرکت کوچک‌تری اسـت، گفت‌وگو‌هایي را کـه مدیرعامل انجام داده اسـت، جست‌وجو کنید ودر مورد این‌که چگونه ارزش‌های‌ آن‌ها با ارزش‌های‌ شـما هم خوانی دارد، صحبت کنید. از نمونه های‌ خاصی کـه می توانید پیدا کنید استفاده کنید و آنها را در گفت‌وگو خود ببافید. سعی کنید معتبر باشید و فقط روی چیزهایی تمرکز کنید کـه فکر میکنید بـه آنها توجه دارند.

 

همچنین می توانید در مورد چگونگی رشد شرکت در چند سال گذشته و پیگیری کار آن صحبت کنید. در مورد انچه کـه بـه نظر شـما تاثیر گذار اسـت و این‌که چگونه می خواهید بخشی ازآن باشید و چه چیزی می توانید کمک کنید صحبت کنید. بـه یاد داشته باشید کـه خاص باشید.

 

4. چرا این شغل را می خواهی؟

چرا این شغل را می خواهی؟

اکنون کـه علت کار کردن در شرکت را مشخص کرده اید، وقت آن اسـت کـه در مورد این‌که چرا این موقعیت خاص را می خواهید صحبت کنید. بله، می‌دانیم کـه پاسخ احتمالاً «پول» و «برای زندگی باید کار کنم» اسـت. نه، شـما نباید این را بگویید.

 

از شرح شغل برای پاسخ بـه این سوال استفاده کنید ودر مورد این‌که چگونه مهارت ها و تجربه شـما با خواسته های‌ آنها مطابقت دارد، بحث کنید. بـه گفت‌وگو کننده نشان دهید کـه درباره این نقش تحقیق کرده اید و بدانید کـه چه چیزی لازم اسـت.

 

نشان دهید کـه از این موقعیت هیجان زده هستید. کارفرمایان میخواهند افرادی را استخدام کنند کـه بـه کار علاقه دارند. توضیح دهید کـه چگونه تجارب و مهارت های‌ شـما با آنچه کـه این موقعیت مستلزم آن اسـت مطابقت دارد. درک فرهنگ شرکت و این‌که چگونه ارزش‌های‌ آن‌ها با ارزش‌های‌ شـما هم خوانی دارد را دراین ببافید. در مورد مهارت های‌ خود در این جا خیلی عمیق نشوید. فرصت های‌ بیشتری برای صحبت در مورد جزئیات وجود خواهد داشت.

 

5. به من در مورد درگیری که داشتید و نحوه پاسخ دادنتان بگویید

به من در مورد درگیری که داشتید و نحوه پاسخ دادنتان بگویید

این سوال ممکن اسـت شـما را غافلگیر کند. مطمئن باشید کـه این جا بازی سرزنش را انجام ندهید. کارفرمایان در مورد کسی کـه از قبول مسئولیت امتناع می ورزد منفی فکر می‌کنند. همچنین لازم نیست دقیقاً در مورد انچه اتفاق افتاده اسـت عمیق صحبت کنید. نکته مهم این اسـت کـه در مورد چگونگی کمک بـه رفع مشکل و رسیدن بـه راه حل صحبت کنید.

 

در مورد آنچه کـه دوست دارید دفعه بعد انجام دهید یا انچه از این تجربه آموختید صحبت کنید. آیا همه ی چیز بـه ارتباطات بر می‌گردد؟ اگر چنین اسـت، در مورد این‌که چگونه ارتباط در محل کار حیاتی اسـت صحبت کنید و چگونه گام‌های‌ بیشتری برداشته‌اید تا مطمئن شوید همه ی در آینده دریک صفحه هستند.

 

6. چرا باید شما را استخدام کنیم؟

چرا باید شما را استخدام کنیم؟

انچه کارفرما می پرسد این اسـت کـه چراباید شـما را از بین همه ی نامزدهای دیگر انتخاب کند. شـما می توانید با صحبت در مورد خود، ارزش ها، مهارت ها و تجربه خود بـه این پاسخ دهید. انچه را کـه دوست دارید در مورد فرهنگ شرکت و نحوه صف بندی خود بگویید. در مورد این‌که چه جنبه هایي از این شغل بـه شـما انگیزه میدهد صحبت کنید. در مورد انچه شرکت بـه درستی انجام میدهد و چگونه می خواهید بخشی ازآن باشید صحبت کنید.

 

اگر تکراری بـه نظر میرسد، بـه این دلیل اسـت کـه این سوال ممکن اسـت باعث شود کـه خودرا تکرار کنید. اما این خوب اسـت، بـه خصوص اگر در پایان گفت‌وگو آمده باشد. ازآن بـه عنوان فرصتی برای مرور تجارب خود و آنچه بـه میز می آورید با تمرکز بر نقاط قوت خود استفاده کنید. اگر در ابتدا مطرح شد، ازآن بـه عنوان فرصتی برای برجسته کردن نقاط قوت خود استفاده کنید.

 

7. چه چیزی به شما انگیزه می دهد؟

چه چیزی به شما انگیزه می دهد؟

گفت‌وگو کننده سعی می کند بفهمد کـه آیا این نقش بـه شـما انگیزه می‌دهد یا خیر. اگر بـه نظر می‌رسد کـه در مورد این موقعیت هیجان زده نیستید، ممکن اسـت شـما را از رقابت منصرف کنند. بـه شرح شغل مراجعه کنید و توجه داشته باشید کـه کدام بخش از شغل شـما را هیجان زده می کند.

 

آنها را یادداشت کنید و سپس یک فهرست کامل در مورد این‌که چرا آنها شـما را هیجان زده میکنند و آنچه را کـه انجام آنها بـه خوبی انجام می دهید را برآورده کنید، تهیه کنید. فکر کنید کـه آیا می توانید داستانی در مورد کارهای قبلی و مشابه بگویید کـه بـه شـما انرژی میدهد. انچه را کـه انجام داده‌اید و احساسی کـه در شـما ایجاد کرده اسـت را بیان کنید.

 

8. بزرگترین نقاط قوت شما چیست؟

بزرگترین نقاط قوت شما چیست؟

گفت‌وگو کننده سعی می کند ببیند کـه آیا نقاط قوت شـما با انچه این نقش نیاز دارد مطابقت دارد یا خیر. آنها اهمیتی نمی‌دهند کـه بزرگ ترین قدرت شـما تربیت فرزندی با فشارسنج اخلاقی قوی اسـت. آنرا در مورد شغل و نقش شغلی نگه دارید.

 

فهرستی از چیزهایی کـه شـما را در کارتان خوب می کند تهیه کنید. بـه موقعیتی فکر کنید کـه در آن قدرت خودرا برای هر یک بـه نمایش گذاشته اید. لازم نیست همه ی آنها را در طول گفت‌وگو بگویید، اما مثال زدن بـه آنها کمک می کند زیرا بـه کارفرما نشان میدهد کـه شـما فقط اهل صحبت نیستید. آیا در پی بردن بـه نقاط قوت خود یا قرار دادن آنها در کسب و کار مشکل دارید؟ The Balance فهرستی از نقاط قوت دارد کـه باید از آنها استفاده کرد.

 

9. بزرگترین ضعف شما چیست؟

بزرگترین ضعف شما چیست؟

با این یکی صادق باشید، اما عیب نداشته باشید. “من بـه سختی انگیزه پیدا می‌کنم” یا “من ADHD بررسی نشده دارم” برای کارفرمای شـما علامت قرمز اسـت.

 

هیچ کس کامل نیست و با گفتن این‌که نقطه ضعفی ندارید وانمود نکنید کـه هستید. انچه می خواهید در این جا نشان دهید توانایی محاسبه خود و علاقه بـه التیام خود اسـت. آیا در ارائه سخنرانی بد هستید؟ این را بگویید، اما ذکر کنید کـه کتاب‌هایي در مورد مهارت‌های‌ سخنرانی در جمع خوانده‌اید و بـه بخش Toastmasters محلی خود نگاه میکنید.

 

10. بزرگترین دستاورد شما چیست؟

بزرگترین دستاورد شما چیست؟

در این جا شانس شـما برای درخشندگی اسـت. فهرستی از دستاوردهای کاری خود تهیه کنید و آنها را بر اساس میزان مرتبط بودن آنها با شغل و شرکتی کـه برای آن تقاضای می دهید مرتب کنید «بـه شرح شغل مراجعه کنید». بـه نظر شـما کدام دستاورد مرتبط – و اخیر – بـه بهترین وجه اخلاق کاری و ارزش های‌ شـما را بـه نمایش می‌گذارد؟ از روش STAR «وضعیت، وظیفه، عمل، نتیجه» برای ساختار پاسخ خود استفاده کنید.

مشخص باشید و مطمئن باشید کـه چرا این بزرگ ترین دستاورد شماست. آیا بـه این دلیل بود کـه تصمیمات شـما شرکت را بـه سمت یک سه ماهه چهارم سودآور سوق داد؟ یا بـه این دلیل بود کـه توانستید بـه یک هم تیمی کـه در حال تحمل مبارزات شخصی بود انگیزه ایجاد کنید؟ هردو پاسخ بسته بـه موقعیت، شرکت و فرهنگ می‌توانند بـه یک اندازه معتبر باشند.

 

11. درباره زمانی که شکست خوردی به من بگو

درباره زمانی که شکست خوردی به من بگو

آنرا بـه درستی دریافت کنید و این یک سوال میتواند بزرگ ترین عامل در تعیین این‌که آیا شـما بـه این شغل می‌رسید یا خیر. متأسفانه، این همچنین بزرگ ترین مانع بسیاری از مردم اسـت. از اصرار برای تعریف مجدد یک “شکست” بـه عنوان نمونه اي از فضیلت خود اجتناب کنید و بـه جای آن راه حل حل مشکل را انتخاب کنید. یکی از راه های‌ رایج برای ساختاربندی پاسخ از طریق روش STAR اسـت.

 

موقعیت را توصیف کنید، تکلیف مورد نیاز را توضیح دهید، در مورد اقداماتی کـه برای تکمیل آن انجام داده اید صحبت کنید و سپس نتایج را بـه اشتراک بگذارید. بـه موقعیتی در محل کار فکر کنید کـه طبق برنامه پیش نرفت. کدام قسمت ها خراب شد و مهمتر از همه ی، چه کاری می توانستید بهتر انجام دهید؟ چه چیزی ازآن یاد گرفتید؟

 

12. آیا تا به حال مجبور شده اید با کسی کار کنید که در کنار آمدن با او مشکل داشتید؟ چه واکنشی نشان دادید؟

آیا تا به حال مجبور شده اید با کسی کار کنید که در کنار آمدن با او مشکل داشتید؟ چه واکنشی نشان دادید؟

همه ی با دیگران کنار نمی‌آیند – حتی کسی کـه با شـما گفت‌وگو می کند. اما اگر شـما یک بازیکن تیم هستید، گفت‌وگو کننده واقعاً چه چیزی می خواهد بداند. آنها بـه سیاست اداری آخرین شغل شـما علاقه اي ندارند.

بـه عنوان مثال، زمانی را توضیح دهید کـه یک همکار بـه دلیل مشکلات شخصی در خانه در محل کار خود با مشکل مواجه بودو این‌که چگونه بـه او کمک کردید تا از این مشکل عبور کند. نشان دادن این‌که مایلید وارد عمل شوید و بـه تیم خود کمک کنید، بـه جای این‌که از رکود آنها سود ببرید، شـما را در بهترین حالت قرار می‌دهد.

 

13. در مورد زمانی که تحت فشار زیادی بودید و نحوه واکنش شما به من بگویید

در مورد زمانی که تحت فشار زیادی بودید و نحوه واکنش شما به من بگویید

کلید حل این سوال گفت‌وگو این اسـت کـه وقتی گفت‌وگو کننده می پرسد کـه آیا تحت فشار بـه خوبی کار می کنید، از پاسخ “بله” خودداری کنید. در عوض، نمونه اي از تجربه کاری خودرا بازی کنید کـه در آن توانستید یک پروژه را بـه موقع بـه اتمام برسانید، بازخورد خوبی از مشتری دریافت کنید، یا تیم خودرا در دوره های‌ پر استرس کنار هم نگه دارید. بـه یاد داشته باشید، روی راه حل مثبت تمرکز کنید.

بـه طور خلاصه، از استرس کاری شکایت نکنید. در عوض، تصدیق کنید کـه میدانید موقعیت‌های‌ پرفشار ممکن اسـت در محل کار اتفاق بیفتد و توضیح دهید کـه چگونه آنها را مدیریت می کنید.

 

14. چگونه زمان خود را هنگام انجام پروژه های بزرگ مدیریت می کنید؟

چگونه زمان خود را هنگام انجام پروژه های بزرگ مدیریت می کنید؟
 
وقتی در مورد مدیریت زمان از شـما سوال می شود، می توانید بـه یک مثال بازگردید، اما بـه یاد داشته باشید کـه گفت‌وگو کننده از شـما می پرسد کـه چگونه – نه چه زمانی – زمان خودرا مدیریت می کنید. بـه این معنا کـه مثال خودرا در تمام کارهایتان به کار ببرید.
 
 
توضیح دهید کـه از چه ابزارها یا روش هایي برای مدیریت زمان استفاده می کنید، چه برنامه اي مانند ToDoist، یک نوت بوک ساده، تقویم Google شـما یا روشی کـه خودتان ابداع کرده اید. با عبارات واضح توضیح دهید و نشان دهید کـه دکمه های‌ خودرا بسته اید. اگر منحرف شوید یا دیر پاسخ دهید، می‌تواند شـما را بـه هم بزند.

 


15. پنج سال دیگر خودت را کجا می بینی؟

پنج سال دیگر خودت را کجا می بینی؟

مدیران استخدام دوست دارند این سوال را بپرسند، اما اگر آمادگی نداشته باشید، یکی از سخت ترین آنهاست. بـه خاطر داشته باشید، گفت‌وگو‌کننده می خواهد بداند کـه آیا شـما جاه‌طلب هستید، آیا این نقش با اهداف شغلی‌تان مطابقت دارد یا خیر، و آیا انتظارات واقع‌بینانه‌اي برای حرفه‌تان تعیین کرده اید یا خیر.

 

بهترین شرط شـما؟ بـه این فکر کنید کـه چگونه نقش ممکن اسـت با شـما در آن رشد کند یا چه موقعیتی بالاتر ازآن ممکن اسـت آرزو داشته باشید «تا زمانی کـه کار گفت‌وگو کننده نباشد». اگر واقعاً گیج شده‌اید، خوب اسـت بگویید کـه کاملاً مطمئن نیستید، اما حتما بـه آنها بگویید کـه معتقدید این نقش بـه شـما کمک میکند آنرا بفهمید.

 

16. در چه نوع محیط کاری رشد می کنید؟

در چه نوع محیط کاری رشد می کنید؟

گفت‌وگو کننده در تلاش اسـت تا بفهمد کـه آیا شـما در شرکت و نقش بـه خوبی کار خواهید کرد یا خیر. در حالی کـه پاسخ باید نوع کار و مکان را در ذهن داشته باشد، همیشه ایده خوبی اسـت کـه در مورد کار گروهی و انعطاف پذیری صحبت کنید. این همچنین مکانی برای صحبت در مورد نوع فرهنگ محیط کاری اسـت کـه بـه خوبی در آن کار می کنید – و مکانی عالی برای هماهنگ کردن فرهنگ شرکت با نیازهای کاری شـما.

 

آیا شرکت بـه عقب نشینی در محل کار می‌رود یا تمرینات تیم سازی را انجام میدهد؟ در مورد این‌که چطور ازآن لذت میبرید صحبت کنید، اما اگر آن چیزها را دوست ندارید، یا بـه آن اشاره نکنید یا در تقاضای خود تجدید نظر کنید. بالاخره شـما زمان زیادی را این جا سپری خواهید کرد.

 

17. درباره سخت ترین تصمیمی که در محل کار باید می گرفتید به من بگویید

درباره سخت ترین تصمیمی که در محل کار باید می گرفتید به من بگویید

این فرصت مناسبی اسـت تا بـه گفت‌وگو کننده نشان دهید کـه چه نوع کارگری خواهید بود. پاسخ های‌ متداول بـه این سوال شامل اخراج افراد و ترفیع اسـت. این مهم اسـت کـه توضیح دهید چگونه باید گزینه های‌ خودرا سنجیدید و چرا بـه نتیجه گیری رسیدید. روش STAR می‌تواند بـه شـما در پاسخ بـه این سوال کمک کند. نشان دادن همدلی با کسانی کـه تحت تأثیر تصمیم شـما قرار گرفته‌اند، در عین حال توضیح این‌که چگونه تصمیم شـما بـه طور کلی بـه شرکت کمک کرده اسـت، در این جا کلیدی اسـت.

 

18. این شکاف استخدامی را توضیح دهید

این شکاف استخدامی را توضیح دهید

توضیح این‌که چرا چندین ماه یا سال کار نکرده اید ممکن اسـت ناراحت کننده باشد. اما این اتفاق میوفتد و یک شرکت خوب متوجه خواهد شد. دلایل زیادی برای شکاف در شغل وجوددارد، مانند بزرگ کردن فرزندان، مسائل دکتری، شروع یک شغل جدید یا بازگشت بـه مدرسه.

 

نیازی نیست وضعیت خودرا با جزئیات توضیح دهید. بـه طور خلاصه بگویید کـه چه کاری انجام می دادید، سپس تأیید کنید کـه زمان دوری شـما از کار بـه اتمام رسیده اسـت و شـما کاملاً آماده هستید کـه بـه سر کار بازگردید. هر مهارت جدید مرتبطی را کـه در زمان شکاف شغلی خود کسب کرده اید ذکر کنید. آیا دوره اي گذرانده اید یا کتابی خوانده اید؟

 

اگر اخراج شده اید و برای پیدا کردن کار مشکل داشته اید، این را نگویید. آنرا بچرخانید و بگویید کـه در مورد نوع شرکتی کـه می خواهید در آن کار کنید بسیار گزینشی عمل کرده اید، و فکر میکنید شرکتی را پیدا کرده اید کـه فرهنگ و ارزش‌های‌ آن با شـما هم خوانی داشته باشد. روی این موضوع تمرکز نکنید از زبان واضح استفاده کنید و ادامه دهید.

 

19. سبک مدیریت/مدیر ایده آل شما چیست؟

سبک مدیریت/مدیر ایده آل شما چیست؟

برای مدیران، این فرصتی اسـت تا نشان دهند کـه چگونه تیم ها را مدیریت می کنید و چه سودی برای شرکت دارد. این راهی اسـت برای بـه نمایش گذاشتن سبک مدیریتی خود و آنچه معتقدید یک مدیر خوب اسـت. بـه یک داستان سریع فکر کنید کـه نشان دهد چگونه سبک شـما موثر بوده اسـت.

 

برای کارمندان، گفت‌وگو‌کننده میـــخواهد درک کند کـه شـما چه نوع مدیریتی را ترجیح میدهید. با نکات منفی خودرا خسته نکنید. هیچ کس از ریزمدیران یا سایر تکنیک های‌ مدیریت ترسناک بی اثر خوشش نمی‌آید.

 

در عوض، روی نکات مثبت تمرکز کنید. با این حال، این را بـه یک رئیس ایده آل فانتزی تبدیل نکنید. در مورد مدیران قبلی کـه برای آنها کار کرده اید و این‌که چه سبک هایي برای شـما بهترین کار را داشته اند صحبت کنید. راه هایي بیابید کـه نشان دهید چگونه تحت چندین نوع سبک مدیریت شکوفا شده اید تا انعطاف پذیری خودرا نشان دهید. این یک پاسخ کلیدی در این جا اسـت.

 

20. در مورد تعطیلات کاری و تعطیلات آخر هفته چه احساسی دارید؟

در مورد تعطیلات کاری و تعطیلات آخر هفته چه احساسی دارید؟

معامله اینجاست. اگر کارفرما از شـما بپرسد کـه آیا مایل بـه کار در تعطیلات و تعطیلات آخر هفته هستید، از شـما خواسته می شود کـه در تعطیلات و تعطیلات آخر هفته کار کنید. برخی افراد معتاد بـه کار هستند ودر این محیط رشد میکنند. دیگران اینکار را نمیکنند.

 

فقط این جا صادق باش اگر گاهی اوقات بـه دلیل یک پروژه فوری با تعطیلات و تعطیلات آخر هفته کار نمی‌کنید، اما در غیر این صورت بـه آن زمان برای شارژ مجدد نیاز دارید، این را بگویید. اگر از کار کردن در هر زمان و مکانی خوشحال هستید، این را هم بگویید. فقط جعل نکنید، زیرا در نهایت بدبخت خواهید شد.

 

21. اگر از رئیستان در مورد مناطقی که باید در آن ها پیشرفت کنید بپرسم، آنها چه می گویند؟

اگر از رئیستان در مورد مناطقی که باید در آن ها پیشرفت کنید بپرسم، آنها چه می گویند؟

این روش دیگری اسـت برای این‌که بپرسید نقاط ضعف شـما چیست ودر عین حال نحوه نگاه شـما بـه مدیر خودرا نیز محاسبه کنید. گفتن جمله اي مانند “اوه، آنها از همه ی چیز و همه ی شکایت میکنند، زیرا آنها آن گونه هستند” شـما را منفی نشان میدهد، حتی اگر این درست باشد. از این سوال بـه عنوان فرصتی برای شناسایی مهارتی کـه روی آن کار می کنید و نحوه کار روی آن با رئیس خود استفاده کنید.

 

22. از چه چیزی در مورد شغل فعلی خود متنفر هستید؟

از چه چیزی در مورد شغل فعلی خود متنفر هستید؟

این سوال می‌تواند کمی تله باشد. اگر در مورد تمام کارهایی کـه شرکت شـما اشتباه انجام میدهد، شروع بـه نابهنجاری طولانی مدت کنید، در شرکت جدید مشغول بـه کار نخواهید شد. شـما باید پاسخ خودرا بادقت بیان کنید تا خیلی منفی نباشید.

 

شـما می توانید این سوال را بـه چیزی هدایت کنید کـه شغل فعلی شـما ندارد، اما شغل فعلی دارد، مانند فرصتی برای رشد یا مهارت های‌ جدید برای یادگیری. برخی از چیزهایی را کـه دوست نداشتید لمس کنید، اما همچنین بـه شـما کمک کرد متوجه شوید کـه باید در مکان یا نقش شغلی دیگری کار کنید.

 

23. چرا می خواهید شغل فعلی خود را ترک کنید؟

چرا می خواهید شغل فعلی خود را ترک کنید؟

کارفرمای خودرا هدر ندهید و این پاسخ را بیشتر مثبت نگه دارید. بـه شرکتی کـه با آن گفت‌وگو می کنید بـه آینده نگاه کنید و آنچه را کـه از شغل فعلی خود آموخته اید نشان دهید. بـه جای این‌که بگویید رئیس شـما تصمیمات احمقانه اي می‌گیرد، بگویید کـه شرکت بـه سمت دیگری می‌رود. اگر جایی برای ارتقاء وجود ندارد، بگویید بـه دنبال مکانی هستید کـه فضایی برای رشد داشته باشد.

 

24. چرا اخراج شدید؟

چرا اخراج شدید؟

این یکی سخت اسـت. اغلب، گفت‌وگو‌کننده مستقیماً نمی‌پرسد کـه چرا شـما را اخراج کرده اید، اما ممکن اسـت مواردی وجود داشته باشد کـه نمیتوان دلیل رها شدن را نادیده گرفت. در مورد آن صادق، واضح و سریع باشید، بدون این‌که وارد جزئیات شوید. بـه انچه از این تجربه آموخته اید فکر کنید، در آینده چه کارهایی متفاوت انجام می دهید و چرا دیگر تکرار نمی‌شود. آنرا مثبت نگه دارید، و مثل همیشه، کارفرمای قبلی خودرا هدر ندهید.

 

25. چرا آخرین کارت را ترک کردی؟

چرا آخرین کارت را ترک کردی؟

صادق باشید، اما نگاه مثبت داشته باشید. آخرین شغلت را رها نکردی چون ازآن متنفر بودی. شـما با شرایط خوب «امیدوارم!» پس از توافق متقابل کـه می خواهید نقش رضایت بخش تری را در جای دیگری دنبال نمایید، آنجا را ترک کردید. تمایل بـه یادگیری بیشتر، جستجوی مکان‌هایي کـه پیشرفت در آنها امکان‌پذیر اسـت و توانایی دنبال کردن فرصت‌های‌ جدید، همگی دلایل معتبری هستند.

 

26. همکارانتان شما را چگونه توصیف می کنند؟

همکارانتان شما را چگونه توصیف می کنند؟

گفت‌وگو کننده میداند کـه شـما چیزهای مثبتی در مورد خودتان خواهید گفت. بنابر این آنها احتمالاً میخواهند یک سؤال بعدی بپرسند – “چرا آنها میگویند؟” اگر برای آن آماده نشده اید، این میتواند شـما را از بین ببرد. فهرستی از این‌که همکارانتان چگونه شـما را توصیف می‌کنند و چرا روش خوبی برای آماده شدن و همچنین بیان برخی از نقاط قوتی اسـت کـه ممکن اسـت بخواهید در طول گفت‌وگو بیان کنید.

 

27. از نظر حقوق به دنبال چه چیزی هستید؟

از نظر حقوق به دنبال چه چیزی هستید؟

این غیرقانونی اسـت کـه شرکت ها در بسیاری از مکان ها در مورد حقوق گذشته شـما سؤال کنند، اما آنها میتوانند بپرسند کـه چقدر انتظار دارید از آنها درآمد داشته باشید. اول، از قبل یک محدوده حقوق مشخص کنید. محدوده حقوقی را کـه از وسط محدوده حقوق واقعی شـما شروع می شود، ارائه دهید.

 

28. در مورد شرکت ما چه می دانی؟

در مورد شرکت ما چه می دانی؟

تنها پاسخ برای این امر تحقیق اسـت. تاریخچه شرکت، ارزش‌های‌ آن، بازیگران کلیدی و حرکت‌های‌ تجاری اخیر آنرا بررسی کنید. بـه نحوه صحبت بنیانگذار آنها در مورد شرکت و دلیل تاسیس آن دقت کنید. پست های‌ وبلاگ و گفت‌وگو های‌ مدیر عامل را بخوانید. هر چه بیشتر بدانید، بهتر اسـت. حفاری عمیق کنید و آنها را غافلگیر کنید.

 

29. چرا می خواهید مسیر شغلی خود را تغییر دهید؟

چرا می خواهید مسیر شغلی خود را تغییر دهید؟

افراد همیشه شغل خودرا تغییر می‌دهند، و گفت‌وگو کننده شـما سعی نمیکند شـما را بـه چالش بکشد. آنها فقط می‌خواهند بدانند کـه چه چیزی باعث می شود شـما تیک بزنید. ممکن اسـت بخواهید بگویید کـه بـه یک چالش جدید نیاز دارید ودر نهایت چیزی را پیدا کردید کـه واقعاً بـه آن علاقه دارید، اما آماده باشید کـه این ادعا را تأیید کنید.

 

بـه اسانی میتوان گفت کـه علاقه جدیدی پیدا کرده اید، اما وقتی چیزی ملموس دارید – مانند گواهینامه های‌ آموزشی یا نمونه کارها – مردم دلیل کمی برای شک بـه شـما خواهند داشت. همچنین، حتما بـه مهارت‌های‌ متقاطع و این‌که چگونه تجربه شـما در زمینه X بـه شغل جدید شـما در زمینه Y کمک میکند اشاره کنید.

 

30. آیا هیچ سوالی دارید؟

آیا هیچ سوالی دارید؟

حالا نوبت شماست کـه نقش گفت‌وگو کننده را بازی کنید. همیشه حداقل یک یا دو سوال بپرسید. دقیقاً انچه می‌پرسید اهمیت کمتری نسبت بـه پرسیدن سؤالی دارد کـه نشان ‌دهنده علاقه‌مندی بـه شرکت اسـت، و چگونگی عملکرد آن شرکت را روشن می کند. این‌که از گفت‌وگو کننده بپرسید کـه کدام بخش مورد علاقه آنها در مورد شغل و شرکتشان چیست، یک سوال اساسی اسـت. در این جا چند مورد دیگر وجوددارد:

 

  1. یک روز کاری معمولی شامل چه مواردی می شود؟
  2. آخرین نفر دراین شغل چگونه موفق شد؟
  3. آیا فرصت هایي برای پیشرفت حرفه اي وجوددارد؟
  4. یک کارگر موفق در 30؛ 60 و 90 روز اول دراین موقعیت چه چیزی بـه دست خواهد آورد؟
  5. فرهنگ را چگونه توصیف می کنید؟

 


مطالب مشابه: سوالات مصاحبه کاری در مورد انتظارات حقوق شما «+ نحوه پاسخ دادن»


 

در پایان

بسیاری از عادت ها هستند کـه هنگام گفت‌وگو نباید انها را انجام داد زیرا شخصیت شـما را نزد افراد گفت‌وگو کننده نالایق نشان می‌دهند. پیدا کردن یک کار خوب می‌تواند دشواری های‌ فراوانی را برای فرد بـه وجود آورد.

جدیدترین مطالب سایت