سوالات مصاحبه کاری در مورد انتظارات حقوق شما (+ نحوه پاسخ دادن)

سوالات مصاحبه کاری در مورد انتظارات حقوق شما (+ نحوه پاسخ دادن)

اگر در روند جستجوی شغل ایده آل هستید، یا رزومه شـما تحت تاثیر قرار گرفته اسـت و از شـما دعوت شده اسـت کـه برای گفتگو باهم بیایید، ممکن اسـت با سوالات گفت و گو در مورد انتظارات حقوق مواجه شوید. وقتی بالا می‌آیند می‌تواند ناخوشایند یا ناراحت کننده باشد. از یک طرف، شـما نمی خواهید سوال را نادیده بگیرید. با این حال، ممکن اسـت دشوار باشد کـه بدانیم چگونه بـه ان پاسخ درست دهیم. شـما نمی خواهید یک کارفرمای احتمالی رابا پاسخ اشتباه خاموش کنید. بنابر این بیایید در مورد نحوه رسیدگی بـه این سوالات حقوق و دست مزد اضطراب آور تحقیق کنیم.

 

چرا مصاحبه کنندگان در مورد انتظارات دستمزد می پرسند؟

چرا گفت و گو کننده در مورد انتظارات حقوق می پرسد؟ آیا آن ها واقعاً می خواهند بدانند کـه برای چه مقدار کار خواهید کرد یا این یک سؤال حقه اي اسـت؟ اغلب اوقات این یک سؤال حقه اي نیست، اگر چه ممکن اسـت برای شـما دشوار بـه نظر برسد. کارفرما ارزیابی می کند کـه آیا استخدام شـما با بودجه اي کـه برای ان موقعیت آماده کرده اند مطابقت دارد یا خیر.

 

بـه احتمال زیاد، مدیر استخدام محدوده حقوقی را برای این موقعیت درنظر دارد، و تا زمانی کـه مبلغی کـه ارائه میکنید در ان محدوده باشد، در امان خواهید بود. با تحقیق در مورد حقوق و آمادگی برای سوال، می‌توانید بـه درستی پاسخ دهید و موقعیت را تضمین کنید.

 

سوالات مصاحبه کاری در مورد انتظارات حقوق شما (+ نحوه پاسخ دادن)

 

پاسخگویی به سوالات حقوق در طول مصاحبه

پاسخگویی مستقیم بـه سوالات حقوق و دست مزد هرگز راحت نیست. بیایید با ان روبه‌رو شویم – این سؤالات می‌توانند پیچیده باشند زیرا شـما هرگز نمی‌دانید کـه طرف مقابل چه چیزی در ذهن دارد. بسیار مهم اسـت کـه وارد گفت و گو شوید و بدانید کـه اگر سوالی مطرح شد چگونه بـه ان پاسخ دهید، بنابر این میتوانید سطحی از اعتماد بـه نفس داشته باشید. بدترین اتفاقی کـه میوفتد این اسـت کـه در پاسخ خود ناآماده، نامطمئن یا سکندری برخورد کنید.

 

ممکن اسـت فکر کنید کـه ارائه یک مقدار حقوق کم بـه شـما کمک می کند تا دراین شغل پیروز شوید. حقوق «کم» ممکن اسـت بیشتر از ان چیزی باشد کـه اکنون دریافت می کنید، بنابر این، بـه نظر شـما، این یک ارتقاء اسـت.

 

با این حال، اگر حقوق را خیلی پایین قرار دهید، یعنی خارج از محدوده حقوق معمولی برای ان موقعیت، مدیر استخدام ممکن اسـت فکر کند کـه شـما مهارت یا تجربه لازم برای انجام کار را ندارید. یا ممکن اسـت فکر کنند شـما برای توانایی هاي‌ خود ارزش قائل نیستید. در هر صورت، بـه احتمال زیاد بـه شـما کمکی نمیکند تا موقعیت را تضمین کنید.

 

از سوی دیگر، شـما نمی خواهید مبلغی را کـه بیش از حد بالا باشد، بدهید زیرا از این فرصت استفاده می کنید کـه خودرا خارج از بودجه کارفرما برای ان موقعیت قرار دهید، بنابر این شـما را از فهرست نامزدهای بالفعل حذف می کنید.

 

تحقیق کنید کـه حقوق معمولی برای موقعیت شغلی چیست و محدوده دقیقی را بدست آورید. همچنین، مطمئن شوید کـه حقوق و دست مزد را برای موقعیت جغرافیایی شغل بررسی میکنید – گاهی اوقات، مقدار ان بر اساس ایالت/شهر تغییر میکند. سپس، وقتی وارد گفتگو می شوید، بـه اطلاعات مناسب مجهز میشوید.

 

سوالات مصاحبه کاری در مورد انتظارات حقوق شما (+ نحوه پاسخ دادن)

 

آنچه مصاحبه کننده می خواهد بداند

مهم نیست کـه گفتگو شغلی چقدر عالی پیش میرود، یک سوال گفتگو در مورد انتظارات دست مزد شـما میتواند مانع شـما شود. “از نظر حقوق بـه دنبال چه چیزی هستید؟” یک سوال ساده اسـت ودر عین حال پاسخ ان بسیار پیچیده اسـت. سخت اسـت کـه بدانید چه چیزی بگویید «و چه چیزی را نگویید» تا یک پیشنهاد کاری دریافت کنید کـه هم برای شـما و هم برای شرکت برنده باشد.

 

چرا گفت و گو‌کنندگان میخواهند انتظارات حقوقی شـما را بدانند؟ کارفرمایان ممکن اسـت این سوال را بپرسند تا بفهمند کـه آیا میتوانند از پس کمک شـما برآیند یا خیر. آن ها همچنین ممکن اسـت این را از شـما بخواهند تا ببینند چقدر برای خود و کارتان ارزش قائل هستید. با تحقیق و آماده کردن پاسخ از قبل، می‌توانید بـه کارفرما نشان دهید کـه نه تنها در مورد حقوق خود انعطاف پذیر هستید، بلکه می دانید چه ارزشی دارید.

 

سوالات مصاحبه کاری در مورد انتظارات حقوق شما (+ نحوه پاسخ دادن)

 

چرا سوالات حقوق و دستمزد مشکل است

راه‌هاي‌ مختلفی برای پاسخ‌گویی بـه سؤالات گفتگو در مورد حقوق وجوددارد، و مهم اسـت کـه تعیین کنید چگونه بهترین پاسخ را بـه این سؤال بدهید تا بتوانید با خاطرجمعی وارد گفتگو خود شوید. در حالی کـه می خواهید هدف بالایی داشته باشید، نمیخواهید آن قدر هدف بگیرید کـه خودرا از محدوده حقوق شرکت خارج کنید.

 

اگر غرامت هدف شـما خیلی کم باشد، اتاق کارفرما را ترک میکنید تا حتی پایینتر بروید و ممکن اسـت با نبود غرامت مناسب، احساس بدبختی کنید. همچنین دشوار اسـت کـه تصمیم بگیرید برای دست مزد چه چیزی می خواهید، قبل از این کـه بدانید این شغل شامل چه مواردی می شود.

 

این اغلب زمانی اتفاق می‌افتد کـه از شـما خواسته میشود قبل از این کـه در مورد موقعیت با هر عمقی بیاموزید، یک مورد نیاز محدوده حقوق را دریک برنامه فاش کنید. حقوق موضوع سهولت نیست ودر حالی کـه ممکن اسـت پاسخ درستی وجود نداشته باشد، راهی برای آماده شدن برای سوال و رسیدن بـه آنچه می خواهید وجوددارد.

سوالات مصاحبه کاری در مورد انتظارات حقوق شما (+ نحوه پاسخ دادن)

 

بایدها و نبایدها در رسیدگی به سوالات حقوق و دستمزد

این بایدها و نبایدها باید بـه شـما کمک کند از هر گونه اشتباه بزرگ در هنگام رسیدگی بـه سؤالات حقوق و دست مزد جلوگیري کنید:

 

1. هنگام پر کردن تقاضای، هیچ سوالی در مورد حقوق و دست مزد خالی نگذارید. ممکن اسـت نادیده گرفتن این سؤالات وسوسه انگیز باشد، اما ممکن اسـت این تصور را ایجاد کند کـه در پیروی از دستورالعمل ها بی توجه هستید. در عوض، چیزی مانند «قابل مذاکره» بنویسید یا محدوده حقوق را فهرست کنید.

 

2. شـما میتوانید حقوق فعلی خودرا هنگام ارائه محدوده خاصی برای گفت و گو کننده درنظر بگیرید. همانگونه کـه در بالا ذکر شد، شـما می خواهید در مورد میانگین حقوق برای این موقعیت تحقیق کنید، اما همچنین باید مطمئن باشید کـه قرار نیست از خودتان کوتاه بیایید. بـه احتمال زیاد انتظار دارید هنگام تغییر شغل کمی افزایش حقوق دریافت کنید. بنابر این، میتوانید حقوق فعلی خودرا بگیرید و 10٪ بـه 15٪ اضافه کنید، سپس ان رابا انچه تحقیقات شـما بـه شـما نشان می دهد مقایسه کنید.

 

3. هنگام ارائه محدوده حقوق، همیشه می‌توانید این رابا گفتن این کـه انعطاف پذیر هستید یا مایل بـه مذاکره هستید، مقدمه کنید. این بـه مدیر استخدام اجازه می دهد تا بداند کـه فضایی برای تغییر وجوددارد.

 

4. همیشه مودبانه پاسخ دهید، حتی اگر مبلغ کمتر از ان چیزی باشد کـه مایل بـه پذیرش ان هستید. میتوانید پیشنهاد را رد کنید، بپرسید کـه آیا جایی برای مذاکره وجوددارد یا خیر، و اگر نه، از انها برای وقتشان تشکر کنید.

 

5. بـه چیزی کـه نمی توانید با ان زندگی کنید بسنده نکنید. اگر می دانید کـه ارزش شغلی بیشتر از ان چیزی اسـت کـه ان‌ها پیشنهاد می کنند یا نمیتوانید از مبلغ پیشنهادی بـه دست بیاورید، فقط بـه خاطر داشتن موقعیت، ان را قبول نکنید. گفت و گو ها و پیشنهادهای شغلی دیگری نیز وجود خواهد داشت کـه مطابق با حقوق شـما باشد.

سوالات مصاحبه کاری در مورد انتظارات حقوق شما (+ نحوه پاسخ دادن)

 

پاسخ سوالات حقوق و دستمزد – مثال

این نمونه پاسخ‌ها ایده‌اي از نحوه پاسخ شـما در طول گفت و گو در مورد انتظارات دستمزدتان را نشان میدهد.

 

مثال 1

محدوده حقوق من انعطاف پذیر اسـت. من مطمئن هستم کـه میتوانیم در مورد غرامت عادلانه برای سال های طولانی من در صنعت توافق کنیم. پس از بررسی جزئیات کار، آماده بحث در مورد میزان حقوق مشخص هستم.

 

چرا از آن استفاده کنید:

این پاسخ خوب اسـت زیرا تجربه متقاضی را برجسته می کند و انعطاف پذیری را در مورد نیازهای حقوق نشان می دهد.

 

مثال 2

حقوق مورد نیاز من قابل مذاکره اسـت، اما من تجربه زیادی دراین صنعت دارم. من مشتاقانه منتظر بحث در مورد مسئولیت هاي‌ شغلی این موقعیت با جزئیات بیشتر هستم و مطمئن هستم کـه می‌توانیم در مورد حقوقی تصمیم بگیریم کـه برای همه ی منصفانه باشد.

 

چرا از آن استفاده کنید:

این رویکرد مفید اسـت زیرا با تقاضای اطلاعات بیشتر در مورد شغل، همه ی چیز را در حرکت نگه می دارد. همچنین بـه این معنی اسـت کـه مدیر استخدام منصف خواهد بودو شـما مایل بـه مذاکره هستید، کـه توپ را در زمین او قرار می دهد اما فضایی برای مذاکره باقی می‌گذارد.

 

مثال 3

من آماده هستم تا شرایط شغلی و حقوقی را کـه شـما معتقدید برای این موقعیت منصفانه اسـت بررسی کنم. با این حال، بر اساس حقوق قبلی، تجربه من دراین زمینه، و تحقیقاتم دراین موقعیت جغرافیایی، انتظار دارم حقوق بین X تا Z دلار باشد. با این حال، من مایلم در مورد این اعداد با شـما صحبت کنم.

 

چرا از آن استفاده کنید:

این بـه مدیر استخدام اجازه میدهد بداند کـه شـما آماده بحث هستید و همچنین می دانید کـه تجربه شـما دراین زمینه دارای ارزش ذاتی اسـت. علاوه بر این، نشان می دهد کـه شـما تحقیقات خودرا تا جایی انجام داده اید کـه میتوانید محدوده حقوق را نقل قول کنید. این یک عدد “قفل شده” نیست، بنابر این انعطاف پذیری را نیز نشان می دهد.

سوالات مصاحبه کاری در مورد انتظارات حقوق شما (+ نحوه پاسخ دادن)

 

چه چیزی نباید در مصاحبه گفت

1. از دادن مقدار مشخص خودداری کنید. اگر بتوانید از ذکر حقوق مشخص تا زمانی کـه کارفرما ان را ذکر نکرده اسـت خودداری کنید، مذاکره بیشتر بـه نفع شـما خواهد بود.

2. خودتان را از کار قیمت گذاری نکنید. اگر تحقیقات شـما نشان می دهد کـه ارزش شغل نصف ان اسـت، تقاضای 100000 دلار حقوق نکنید. شـما ممکن اسـت قیمت خودرا از یک پیشنهاد شغلی بسیار گران کنید.

3. منفی نگر حتی اگر مبلغی کـه بـه شـما پیشنهاد میشود بسیار کم بـه نظر می رسد، با مهربانی پاسخ دهید و بپرسید آیا جایی برای مذاکره وجوددارد یا خیر.

 

در پایان

حقوق تحقیق قبل از گفتگو شغلی، زمانی را بـه تحقیق درباره حقوق و دست مزد اختصاص دهید، بنابر این آماده پاسخگویی بـه این سوال هستید. نتیجه خودرا بشناسید. ارزیابی کنید کـه برای پرداخت صورت حساب ها چقدر باید درآمد کسب کنید و حداقل حقوقی کـه می پذیرید چقدر خواهد بود. برای مذاکره آماده باشید. تعداد زیادی از کارفرمایان انتظار دارند کـه نامزدها با پیشنهاد مخالفت کنند، بنابر این پس از دریافت پیشنهاد آماده مذاکره باشید.