نشانه های کارمند نمونه و حرفه ای – انتخاب کارمند نمونه

نشانه های کارمند نمونه و حرفه ای – انتخاب کارمند نمونه

چگونه یک کارمند نمونه باشیم؟

اگر همیشه در شرکتی اداره خود با مشکل مواجه هستید اونجوری کـه باید و شاید فکر می‌کنید کارمند خوب نیستید دراین قسمت از تالاب برایتان ۱۵ نکته آموزشی برای این‌که چطور یک کارمند بهتری باشید آورده ایم با ما همراه باشید.

 

نشانه های کارمند نمونه و حرفه ای - انتخاب کارمند نمونه

1.کار خود را یاد داشته باشید

بین این‌که شـما کاری را انجام دهید و این‌که شـما بـه خوبی و با افتخار کارتان را انجام دهید، تفاوت بسیار زیادی وجوددارد. تلاش هاي‌ فوق العاده اي انجام دهید ؛ نقص و کمبودهای خود بادقت بسنجید و اقدامات لازم را برای پر کردن هر گونه حفره در کارخود انجام دهید، همگی این ها بـه شـما کمک میکند کـه در کار خود بدرخشید.

 

2.سخت کار کن

بـه نظر میرسد کـه فقط وانمود بـه کار کردن بـه اندازه کافی در بعضی از شرکت ها رواج داشته باشد، اما از ان دوران مدت ها گذشته اسـت امروزه، شـما نه تنها باید کل روز با «رسیدن بـه موقع و عدم خروج زودهنگام» خودرا نشان دهید، بلکه باید طی یک روز، کامل کار کنید. تماس هاي‌ شخصی، ایمیل ها، مسیج ها و موارد مشابه را بـه حداقل برسانید.

 

نشانه های کارمند نمونه و حرفه ای - انتخاب کارمند نمونه

 

3.حرفه ای رفتار کنید

مهم نیست کـه کار شـما چیست ؛ مهم این اسـت ؛ کـه جدی باشید و بر انچه انجام میدهید متمرکز شوید ودر همه ی شرایط ؛ حرفه اي عمل کنید زمان و مکان تفریح وجوددارد ؛ ولی جای ان محل کار نیست حرفه اي ها قوانین را دنبال می‌کنند و مؤدبانه ؛ دوستانه و متعهدانه پیش می‌روند. عملکرد حرفه اي نیز ؛ چاشنی مناسبی برای کار شـما اسـت.

 

4.نگرش مثبت تان را بیان کنید

خوش شانس بودن و داشتن فرصت هاي‌ طلایی ودر یک کلام عالی بودن همه ی چیز ؛ همیشه ممکن و البته مهم نیست اما داشتن و بـه دست آوردن یک دیدگاه مثبت، بسیار مهم اسـت. مردم همکاری و کمک بـه همکاران با نگرش مثبت را دوست دارند افراد با نگرش هاي‌ منفی ؛ در جهان همه ی را در اطراف خود کسل می‌کنند.

 

نشانه های کارمند نمونه و حرفه ای - انتخاب کارمند نمونه

 

5.ابتکار عمل

شـما ممکن اسـت در کار خود بسیار خوب باشید ؛ و این حائز اهمیت اسـت ؛ اما آیا تا بـه حال سعی در برطرف کردن محدودیت کاری خود داشته اید؟ بـه عبارت دیگر، آیا تا بـه حال روش هاي‌ بهتری پیدا نموده اید، تا کار خودرا و یا راه هاي‌ بهتر عملکرد بخش خودرا التیام دهید و پیشنهادات خودرا بـه رئیس ابراز دارید؟ مهم این اسـت کـه در این جا توجه داشته باشید:بـه نام ابتکار عمل در وهله اول با دانستن همه ی این ها «بـه عنوان همه ی چیز دان» خودرا در مخمصه نیندازید.

 

6.کار گروهی انجام دهید

امروزه برای موفقیت بیشتر در اکثر مشاغل، باید کارکنان اهل کار تیمی خوب نیز باشند. بررسی چگونگی کارخود در کارگروه ها، مسائل کلیدی مانند:ارتباطات، روابط کاری، موفقیت «و شکست»؛ گروه را بررسی کنید. برای بررسی واقعیت، ممکن اسـت درنظر بگیرید کـه از تعداد کمی از هم گروهی ها برای بدست آوردن نتیجه درست تقاضای کنید.

 

نشانه های کارمند نمونه و حرفه ای - انتخاب کارمند نمونه

 

7.رئیس تان را بشناسید

لازم نیست کـه با رئیس خود بهترین دوستان باشید؛ در حقیقت، شـما حتی نیازی بـه دوست داشتنش نیز ندارید با این حال، باید رئیس خودرا بشناسید . بـه عبارت دیگر، بهتر اسـت بدانید کـه رئیس شـما چگونه فکر، عمل و مدیریت میکند، بهتر اسـت کـه عملکرد خودرا بـه سطح انتظارات و خواسته هاي‌ وی برسانید.

 

8.کارفرما خودرا بشناسید

بعضی از افراد ،سال‌ها کار خودرا انجام می‌دهند، بدون این‌که واقعا کارفرماهای خودرا بشناسند یا درک کنند.

 

نشانه های کارمند نمونه و حرفه ای - انتخاب کارمند نمونه

 

9.انتقاد پذیر باشید

یکی از سخت ترین مسائل برای همه ی ما برای یادگیری، این اسـت کـه چگونه با نقد سازنده برخورد کنیم و چگونه از این انتقادات برای التیام عملکرد خود در کار استفاده کنیم.

 

بله، بعضی از کارفرمایان واقعا عیب جو هستند و مایلند همه ی چیز را یا طبق روش خود انجام دهند یا کلاً انجام ندهند، اما اکثر کارفرمایان بـه اسانی بازخوردی نشان می‌دهند تا شـما بتوانید کار خودرا بهتر انجام دهید … بنابر این میتوانید در کار خود پیشرفت کنید.

 

نشانه های کارمند نمونه و حرفه ای - انتخاب کارمند نمونه

 

10.روابط تان را گسترش دهید

داشتن دوستی در محل کار با بعضی از افرادی کـه با شـما یا نزد شـما کار می‌کنند ،طبق معمولً یک عنصر مثبت در رضایت شغلی اسـت کـه موجب ایجاد انگیزه بیشتر برای انجام کار خود با توجه بـه بهترین توانایی هاي‌ شـما میشود. فقط مطمئن شوید، کـه با افرادی کـه مثل شـما، بـه التیام کارهای خود متمرکزند ،دوست شده اید «و از کسانی کـه از زیرکار در میروند اجتناب کنید».

 

11.هر روز یادبگیرید

هر چه بیشتر بر سر یک کار مشغول باشیم، بیشتر احتمال دارد کـه از ان خسته شویم .

شاید فقط در حال حرکت باید بود ؛ تا زمانی کـه دیگر در کسب و کار فوق العاده شده ایم.

یک راه حل این مشکل، استفاده از فرصت ها برای تحصیلات و آموزش هاي‌ علیحده اسـت کـه کارفرمایان آن ها را ارائه میدهند.

 

نشانه های کارمند نمونه و حرفه ای - انتخاب کارمند نمونه

 

12.همیشه سازنده باشید

ان همکاری نباشید ،کـه همه ی از وی متنفرند، کسی کـه همیشه سریع بـه مشکلات «در حالی کـه ارائه هیچ راه حلی ندارد» اشاره میکند بلکه در عوض، زمانی ممکن اسـت، تلاش کنید کـه یک حلال مشکل باشید. حلال مشکلات بودن، یک مشخصه ي ارزشمند در هر محل کار اسـت.

 

13.سخن چین نباشید

این مورد مهم را در مطالب دیگر تالاب هم چندین بار از ابعاد مختلف عنوان کرده ایم و گفتن ندارد اما ما بـه هرحال ان را می‌گوییم کـه همیشه بهتر اسـت کـه یک گوش در باشد و دیگری دروازه؛ مهم نیست کـه شـما در کارتان چقدر خوب هستید ؛

 

شناسایی فرد سخن چین سریع رخ می‌دهد و منجر بـه از دست دادن موقعیت خود در مقابل رئیس و کارفرما می‌شود و از طرفی همچنین شـما را از تمرکز بر کارتان، دور خواهد کرد. برای حفظ موقعیت شغلی و کاریزمای کاری تان بهتر اسـت هرگز بـه افراد سخن چین محلق نشوید.

 

نشانه های کارمند نمونه و حرفه ای - انتخاب کارمند نمونه

 

14.داوطلب هرکاری باشید

این‌که آیا بـه دنبال کارهای کوچک خود هستید، یا سعی کنید با رئیس بـه عده اي از نکات برسید، و داوطلب شدن برای انجام کار و مسئولیت هاي‌ بیشتر ،میتواند منجر بـه رضایت بیشتر شغلی، عملکرد بهتر کار و شاید حتی جهت دهی جدیدی برای حرفه شـما شود.

 

15.تربیت کارمندان جوان و پر انرژی

یکی از بزرگ ترین تجارب در محل کار، زمانی اسـت کـه یک کارمند ماهر، کارمند مربی، داوطلب آموزش بـه کارمند کم تجربه و یا نیروی استخدامی کـه جدید اسـت، کمک بـه کم تجربه ها و تازه کارها برای یاد گیری، شـما را متصل می‎کند، بـه رضایت شخصی عمیق ودر رویارویی منحصر بـه فردی با رئیستان قرار می‌دهد.

 

برای اکثر ما، مهم اسـت کـه برای کسب موفقیت در کارهای مان تلاش کنیم، تا بهترین کارمندی باشیم کـه میتوانیم این الزاماً بـه معنی تحت تاثیر قرار دادن کارفرمایان و بـه دست آوردن ارتقا نیست، «هرچند شـما ممکن اسـت مایل باشید کـه دراین راه قدم بگذارید» بلکه بیشتر داشتن یک حس موفقیت، برای بـه خوبی انجام دادن یک کار اسـت.

 

نشانه های کارمند نمونه و حرفه ای - انتخاب کارمند نمونه

 

یقیناً هر کدام از ما در مجموعه فعالیت میکنیم دوست داریم بهترین آنجا باشیم ولی بعضی از اوقات رویداد های رخ می‌دهد کـه باعث میشود اینکار بـه تعویق بیفتد یا این‌که ما جلوه بدی داشته باشیم و بعد مدتی از ان مجموعه اداره اخراج شویم بالاترین نکاتی را برایتان گفته این‌که چطور یک کارمند نمونه و عالی باشید.

جدیدترین مطالب سایت