نوشتن اهدافمان چه مزایایی در زندگیمان دارد؟

نوشتن اهدافمان چه مزایایی در زندگیمان دارد؟

 نوشتن اهداف روی کاغذ چه تاثیری روی ما میگذارد؟

نوشتن اهداف روی کاغذ بـه این معناست کـه شـما بـه شکل بصری می‌توانید اهداف خودرا ببینید. در نتیجه یادآوری ان ها برای شـما آسان تر اسـت. هنگامی کـه اهداف را روی کاغذ بنویسید، احتمال این‌که انگیزه بیشتری برای رسیدن بـه نتیجه داشته باشید، در شـما افزایش پیدا میکند.

اگر شروع بـه انجام اینکار کنید، زندگی تان تغییر خواهد کرد. زمانی کـه بـه رسیدن بـه این اهداف متعهد میشوید، زندگی‌تان دستخوش تغییرات زیادی خواهد شد.

یعنی هرروز صبح می‌دانید کـه قرار اسـت چه کار کنید ودر نتیجه برای کل روزها، هفته ها و سال‌ها برنامه ریزی دارید. تعداد زیادی از افراد در طول روز تمرکز کافی ندارند اما کسانی کـه هدفشان را مینویسند، با تمرکز پیش می‌روند.

نوشتن اهدافمان چه مزایایی در زندگیمان دارد؟

چگونه هدف تعیین کنیم و به سمت آن پیش برویم ؟

بهترین راه برای تعیین اهداف و رسیدن بـه ان ها، این اسـت کـه همیشه ان ها را بنویسید و سپس هرروز روی ان ها تمرکز کنید. تمرکز روی یک هدف بـه شـما کمک میکند کـه روز خلاقانه اي داشته باشید و انرژی خودرا روی فعالیت هایي متمرکز کنید کـه واقعاً اهمیت دارند.

نوشتن اهداف خیلی طول نمی‌کشد اما بخش ضروری از روتین صبحگاهی اسـت بنابر این شـما می‌توانید از اهداف خود فهم و دیدگاه واضح پیدا کنید. زمانی کـه هدف خودرا بـه طور واضح بشناسید، از لحاظ درونی اشتیاق بیشتری برای رسیدن بـه ان دارید و حس خوب رسیدن بـه اهداف در شـما ایجاد می‌شود و همین اعتماد بـه نفس و افزایش انگیزه را در شـما بالا می‌برد ودر نتیجه رفتارتان تغییر میکند و دوست دارید کـه احساس بهتری را در خودتان ایجاد کنید.

نوشتن اهدافمان چه مزایایی در زندگیمان دارد؟

چرا باید اهداف را روی کاغذ بنویسیم؟

نوشتن اهداف بـه شـما کمک می‌کند تا هرروز ان ها را ببینید و بفهمید کـه برای آینده چه تصمیمی دارید. همچنین میتوانید با خواندن اهدافتان ؛ ان ها را داخل ذهن تصور کنید و ببینید کـه رسیدن بـه ان ها چه تغییراتی در زندگی تان ایجاد می‌کند . زمانی کـه بتوانید ان را شفاف و واضح ببینید، حس خلاقیت و انگیزه در شـما بالا می‌رود و زندگی تان دستخوش تغییر می‌شود. نوشتن اهداف روی کاغذ شبیه بـه زمانی اسـت کـه شـما یک هدف را مانند یک گیاه در ذهن خود می کارید. در نتیجه ان را پرورش می‌دهید و تا زمانی کـه بـه ان نرسیدید ؛ از پا نخواهید نشست.

در اینبخش از تالاب چند مزیت نوشتن اهداف آورده شده اسـت کـه بـه شـما در دستیابی اهداف تان کمک خواهد کرد .

نوشتن اهدافمان چه مزایایی در زندگیمان دارد؟

افزایش انگیزه

نوشتن اهداف و پیشرفت روزانه بـه شـما کمک میکند کـه انگیزه داشته باشید . اگر اهداف خودرا بنویسید و حرکتی نکنید ؛ بـه هیچ جایی نمیرسید اما همین نوشتن اهداف ؛ باعث می‌شود کـه انگیزه بیشتری برای عمل کردن داشته باشید و احتمال این‌که کاری در جهت رسیدن بـه هدف انجام دهید، بالاتر می‌رود.

نوشتن اهدافمان چه مزایایی در زندگیمان دارد؟

پیدا کردن یک دیدگاه شفاف از چیزی که در آینده می خواهید

پیدا کردن یک دیدگاه شفاف، از چیزی کـه در آینده می‌خواهید، برای هیچکس قابل تصور نیست اما زمانی کـه چیزهایی را کـه دوست دارید روی کاغذ مینویسید ؛ مسیر خودرا بهتر می فهمید . اگر فهم دقیقی در مورد مسیر نداشته باشید ؛ تمرکز کافی هم نخواهید داشت اما اگر اهداف را روی کاغذ بنویسید، دقیقاً می‌دانید کـه چه میخواهید . در نتیجه متدها و روش هاي‌ رسیدن بـه ان را بررسی میکنید و فعالیت هایي را برای رسیدن بـه هدف انجام می‌دهید.

نوشتن اهدافمان چه مزایایی در زندگیمان دارد؟

قدرت تمرکز

نوشتن اهداف روی کاغذ باعث میشود تمرکز شـما از موارد حاشیه اي دور شود و روی چیزی کـه می‌خواهید تمرکز کنید . فرصت هاي‌ نامربوط را نادیده بگیرید ودر نتیجه زمان ؛ انرژی و تمرکز شـما صرف رسیدن بـه خواسته اي می‌شود کـه همیشه در دل‌تان دارید .

نوشتن اهدافمان چه مزایایی در زندگیمان دارد؟

در اختیار قرار دادن چارچوب زمانی واقع بینانه

هنگامی کـه اهداف خودرا مینویسید ؛ می‌توانید یک ددلاین یا مدت زمان برای رسیدن بـه هدف تعیین کنید. در نتیجه تمرکزتان افزایش پیدا کرده و می‌دانید کـه تا چه مدت باید برای رسیدن بـه هدف کار کنید اما اگر ددلاین نداشته باشید ؛ انگار کـه هیچ برنامه ریزی نکرده اید ودر نتیجه هدف خودرا جدی نمی‌گیرید.

نوشتن اهدافمان چه مزایایی در زندگیمان دارد؟

کسب انگیزه ی بیشتر

هنگامی کـه اهداف خودرا مینویسید، متوجه می‌شوید کـه برای رسیدن بـه ان ؛ چه کارهایی انجام داده اید و چقدر پیشرفت کرده‌اید ودر نتیجه انگیزه بیشتری پیدا می‌کنید و می‌توانید پیشرفت خودرا اندازه بگیرید و احتمال این‌که رشد و ارتقا پیدا کنید، افزایش خواهد یافت.

نوشتن اهدافمان چه مزایایی در زندگیمان دارد؟

 یادآوری راحت تر

اکر اهدافتان را روی کاغذ بنویسید ؛ دیگر مدام درگیر ان ها هستید. در نتیجه هر زمان کـه بی انگیزه شدید و فراموش کردید کـه چه می‌خواهید، کافی اسـت کـه بـه این کاغذ رجوع کنید و دوباره حس خوشحالی رسیدن بـه هدف را در خودتان بیدار کنید و برای حرکت کردن انگیزه بگیرید و بـه سراغ کار بروید .

نوشتن اهدافمان چه مزایایی در زندگیمان دارد؟

استفاده از پتانسیل حداکثری مغز

هنگامی کـه در ذهنت ان خیال پردازی می‌کنید و بـه دنبال رسیدن بـه چیزی هستید، مغز شـما از حداکثر پتانسیل خود استفاده می‌کند تا شـما را بـه ان هدف برساند. در واقع دو نیمکره مغزتان فعال می‌شود، روی کار تمرکز میکند و معجزه رسیدن بـه هدف را برایتان یاد آوری میکند و شـما می‌توانید از حداکثر توانایی خود استفاده کنید.

نوشتن اهدافمان چه مزایایی در زندگیمان دارد؟

احتمال رسیدن به هدف 42 درصد افزایش پیدا می کند

هنگامی کـه اهداف را روی کاغذ مینویسید، چیز هاي‌ حاشیه اي را از ذهن تان دور می‌کنید و بـه احتمال زیاد بـه ان پایبند می‌شوید و هر قدم را در زندگی با انگیزه و با هدف برمی دارید تا بـه ان چیزی کـه می‌خواهید نزدیکتر شوید. همه ی این اقدامات باعث می‌شود کـه 42 درصد بـه هدف خود نزدیک تر باشید.

نوشتن اهدافمان چه مزایایی در زندگیمان دارد؟

 استفاده از تجربیات دیگران

همه ی افراد میلیاردر از اول پولدار نبودند. زمانی کـه شـما هدف خودرا روی کاغذ بنویسید ؛ ذهنت ان دچار چالش و درگیری میشود و بـه دنبال راهکارهای مناسب میوفتد. همین باعث میشود کـه شـما زندگی افراد موفق را مطالعه کنید و ببینید کـه ان ها از چه راه هایي بـه هدف خود نزدیک شده اند ودر نتیجه انها را بـه کار میگیرد و همین احتمال رسیدن بـه هدف را بالاتر می‌برد.

نوشتن اهدافمان چه مزایایی در زندگیمان دارد؟

افزایش امید

نوشتن اهداف روی کاغذ باعث می‌شود کـه برای رسیدن بـه ان ها امید داشته باشید زیرا انگیزه در شـما بیدار شده و احساس می‌کنید کـه کارهای موثری انجام داده اید . پس بـه ان ها متعهد هستید و امید دارید کـه اتفاقات خوبی در آینده برایتان رخ دهد .

نوشتن اهدافمان چه مزایایی در زندگیمان دارد؟

 ایجاد مرز بین آرزو و هدف

تفاوت بین آرزو و هدف چیست؟ هنگامی کـه هدف را روی کاغذ بنویسید، می‌توانید تفاوت ان رابا آرزو بفهمید. هدف یعنی چیزی کـه میتوانید برایش تلاش کنید و خودتان ان را رقم بزنید اما گاهی اوقات آرزوها دست شـما نیستند و باید از طریق نیروی کائنات برآورده شوند. پس هنگامی کـه هدف را روی کاغذ بنویسید، ان رابا آرزوهایتان متمایز میکنید و می‌دانید کـه چه کاره هستید و از زندگی چه میخواهید.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت