خرید و فروش در اینترنت

ویژگی افراد جذاب + 16 ویژگی افراد کاریزماتیک

ویژگی افراد جذاب + 16 ویژگی افراد کاریزماتیک

افراد جذاب چه ویژگی هایی دارند؟

شاید تا بـه حال با خود فکر کرده‌اید کـه افراد جذاب چه ویژگی هایي دارند؟ آیا آن ها مهره مار دارند؟یا واقعا چیز خاصی از انها وجود دارند کـه بقیه جذب انها می‌شوند ؛ در اینبخش از تالاب بـه ویژگی هاي‌ افراد جذاب می پردازیم.

 

16 ویژگی افراد کاریزماتیک

خوب گوش میدهند

افراد جذاب خودرا در حرفی کـه طرف مقابل می زند غرق می‌کنند. بـه دنبال واکنش دادن نیستند و صحبت دیگران را بـه خاطر این کـه مکتلمه را در دست بگیرند یا نظر طرف مقابل را بـه داستان هایي راجع بـه خود جلب کنند ؛ قطع نمی‌کنند.

 

ویژگی افراد جذاب + 16 ویژگی افراد کاریزماتیک

 

واضح حرف خود را بیان میکنند

درمورد هر حرفی کـه می‌زنند قبلا فکر کرده اند و از هر گونه لغات نامفهوم پرهیز می‌کنند هدف ؛ داشتن جملاتی هدفمند و ضروری اسـت.

 

رک و راست حرف خود را میزنند

وقتی نظر کسی را میپرسید یعنی برای او و عقایدش احترام قائلید و می توانید بـه ان ها خاطرجمعی کنید و مردم اغلب دوست دارند کـه از ان ها ایده بگیرند. مشاوره از افراد در زمینه تخصصی شان بـه ان ها اعتماد بـه نفس میدهد و این موضوع شـما را در چشم ان ها بـه یادمادنی خواهد ساخت.

 

مورد اعتماد هستند

مردم بـه دنبال افرادی هستند کـه بتوانند بـه ان ها اعتماد کنند علاوه بر ان هیچ کس، کسی کـه خودش نیست را دوست ندارد.

 

ویژگی افراد جذاب + 16 ویژگی افراد کاریزماتیک

 

موقع حرف زدن با تلفن همراه شان کار نمیکنند

برای ایجاد تاثیر مثبت روی افراد نه تنها باید گوشی را کنار بگذارید بلکه بهتر اسـت وانمود کنید کـه گوشی همراه ندارید. با این رفتار نشان می‌دهید کـه اهمیت ان ها از گوشی همراهتان بیشتر اسـت. علت این کـه برخی افراد کاریزماتیک و جذاب هستند این اسـت کـه بودن با ان ها حس مهم و جذاب بودن بـه شـما می‌دهد.

 

در حرف زدن با افراد با اسم شخصی خودشان صدایشان میکنند

برای داشتن یک شخصیت کاریزماتیک اسم افراد را بـه خاطر بسپپارید و از ان ها استفاده کنید. نام هر شخص یکی از مهم‌ترین لغات زندگی او محسوب میشود و بـه زبان آوردن ان بار عاطفی بسیار قوی و مثبتی را برای شنونده دارد.

 

ویژگی افراد جذاب + 16 ویژگی افراد کاریزماتیک

 

از اسامی استفاده نمیکنند

ان ها ممکن اسـت با افراد معروف در ارتباط باشند یا ان ها را بشناسند اما لزومی نمی‌بینند در مکالمات شان یا در روابط با دیگران از نام ان ها استفاده کنند ودر واقع نام ان ها را یدک بکشند.

 

این باعث جذابتر شدن ان ها می‌شود. چراکه نشان دهنده این اسـت کـه ان ها اعتماد بـه نفس و ارزش کافی برای خود قائل هستند کـه بـه تنهایی بتوانند روی پای خود بیایستند.

 

از موفقیت دیگران خوشحال میشوند

شنیدن نتایج دستاوردهایمان و ستایش ان ها از جانب دیگران برای هه ما خوشایند اسـت و یک نیاز اساسی انسان اسـت. و ما عموما این مسئله را بـه طور غریزی رعایت می کنیم.

بنابر این اگر می‌خواهید از دید دیگران فردی جذاب باشید از ان ها تعریف کنید و برای ان ها ارزش قائل باشید.

 

ویژگی افراد جذاب + 16 ویژگی افراد کاریزماتیک

 

زبان بدن خوبی دارند

نشانه هاي‌ غیر کلامی بـه اندازه لغات و کلمات اهمیت دارند. ان ها طبق معمول معانی بیشتری رابا خود بـه همراه دارند. افراد جذاب زبان بدن خودرا برای برقراری روابط بهتر بـه کار می‌برند.

 

به دیگران ایمان دارند

افراد موفق دیگران را تشویق می‌کنند و بـه ان ها و توانایی هایشان برای غلبه بر هر سختی برای رسیدن بـه موفقیت اعتماد می کنند. با اینکار حس خوبی در فرد مقابل ایجاد می کنید و بـه او اعتماد بـه نفس بیشتری برای انجام بهتر کارها می دهید.

 

ویژگی افراد جذاب + 16 ویژگی افراد کاریزماتیک

 

به علایق دیگران اهمیت میدهند

جذاب ها طبق معمول در مکالمات و یا هر چیز دیگری فقط بـه علایق خود توجه نمی کنند بلکه بیشر از علایق افراد دیگر سوال میپرسند.

مورد احترام هستند

با یک پیشخدمتی کـه شام ان ها را برایشان می آورد یا مهمترین مشتری خود به طور یکسان رفتار می‌کنند. هیچگاه نباید احساس برتری نسبت بـه کسی را در وجود خود زنده نگه دارید.

 

ویژگی افراد جذاب + 16 ویژگی افراد کاریزماتیک

از مباحث کوچک صرف نظر میکنند

کلید استفاده صحیح از مباحث کوچک در ان نماندن اسـت. این مکالمات برای شناخت ابتدایی افراد استفاده شده و نهایتا از خاطر می روند، تنها مکالمات عمیق بیاد می‌مانند.

منعطف و سازگار هستند

جذاب ها خودشان هستند و سعی می‌کنند در شرایط مختلف رفتاری سازگارانه را داشته باشند.

 

بـه طوری کلی جذابیت ممکنه از نظر بعضی از افراد لباس یا کفش خاصی باشد ولی طبق تحقیقات روانشناسی اثبات شده بعضی از رفتار ها و عادات ها مثل مثال هاي‌ بالا افراد بسیار ساده را جذاب می کند پس چیز بسیار نسبی اسـت.