چرا هیچ چیز خوشحالم نمیکنه؟

چرا هیچ چیز خوشحالم نمیکنه؟

دلیل اینکه هیچ چیز خوشحال تان نمیکند

شاید امروزه با دشوار شدن زندگی، احساس شادی کم رنگ شده باشد اما غیر ممکن نیست. اگر دوست دارید فرد موفقی باشید کـه از زندگی لذت میبرد باید شادی را از درون خود بسازید و ان را انتشار دهید. بـه همین دلیل نخستین گام، شناخت عادت های منفی و ترک آن ها اسـت کـه در اینبخش از تالاب بـه ان میپردازیم.

 

چرا هیچ چیز خوشحالم نمیکنه؟

 

ارتباط با افراد منفی

افراد منفی نگر چون در مشکلات خود غوطه ور می‌شوند، در تمرکز بر راه حل شکست می‌خورند. ان ها می‌خواهند با مردم به‌ صورت گروهی صحبت کنند تا در مورد خودشان حس بهتری داشته باشند.

 

اما چون احساس خوبی ندارند بر اثر گوش دادن بـه نظرات منفی دیگران تحت فشار قرار می‌گیرند.بنابر این سعی کنید با افرادی در ارتباط باشید کـه بـه شـما آرامش و روحیه میدهند.

 

چرا هیچ چیز خوشحالم نمیکنه؟

 

مقایسه کردن با بقیه

تحقیقات چگونگی تاثیر رسانه هاي‌ اجتماعی برشادی را نشان می‌دهد. 55 درصد تعداد زیادی از افرادی کـه از رسانه هاي‌ اجتماعی استفاده میکنند استرس بیشتری دارند. زیرا بـه طور کلی دراین رسانه ها بـه ندرت واقعیت را بیان می‌کنند و همیشه زندگی هاي‌ پرزرق و برق را نشان می‌دهند.

 

منزوی شدن

یکی از واکنش هاي‌ معمول برای ابراز ناراحتی منزوی شدن و دور شدن از اجتماع اسـت. اما تحقیقات نشان می‌دهد این بدترین کاری اسـت کـه می‌توانید انجام دهید اگر چه همه ی افراد دوست دارند برخی روزها تنها باشند اما نه برای همیشه، زیرا اجتماعی بودن بسیار برای تقویت روحیه توصیه می‌شود.

 

چرا هیچ چیز خوشحالم نمیکنه؟

 

حس کنترل در زندگی

شاید زندگی کردن بدون احساس بازرسی سخت باشد اما می‌توانید این را درجهت دیگر هدایت کنید و خودرا برای بازرسی بیش از حد ناراحت نکنید. تنها کسی کـه میتوانید در زندگی تان تحت نظارت بگیرید خودتان هستید.

 

زمانی کـه احساس تمایل شدید بـه دیکته کردن رفتار دیگران دارید بـه طور اجتناب ناپذیری خودرا ناراحت می‌کنید. حتی اگر بتوانید فردی را در کوتاه مدت تحت بازرسی بگیرید، طبق معمول نیاز بـه فشار بـه شکل زور یا ترس دارد و با افرادی کـه اینگونه رفتار می‌کنید احساس خوبی نسبت بـه شـما ندارند.

 

چرا هیچ چیز خوشحالم نمیکنه؟

تحت تاثیر قرار دادن

برخی افراد لباس ها، خودرو و شغل شـما را دوست خواهند داشت، اما این بـه این معنا نیست کـه ان ها شـما را دوست دارند. تلاش برای جلب رضایت دیگران کار بسیار دشواری اسـت و باعث ناخشنودی شـما میشود .برخی افراد بـه امکاناتی کـه شـما دارید توجه دارند و نه خودتان.

 

عیب جویی کردن

بـه این مورد مهم پیش از این هم چندین بار دربخش هاي‌ مختلف روانشناسی نمناک اشاره کردیم کـه یکی از راه هاي‌ شاد زیستن خود کنترلی اسـت بـه همین دلیل عیب جویی با شادی رابطه عکس دارد. بنابر این وقتی دیگران از شـما عیب جویی میکنند روحیه و خلق و خوی شـما تحت تاثیر قرار میگیرد و ابراز ناراحتی می‌کنید.

 

چرا هیچ چیز خوشحالم نمیکنه؟

 

شکایت کردن

ناله کردن آزاردهنده اسـت. ناله یک رفتار خود تقویتی از جهت منفی اسـت و با صحبت کردن مداوم و فکر زیاد در مورد این‌که چقدر همه ی چیز بد اسـت بر باورهای منفی خود تاکید میکنید.

 

در حالی که صحبت کردن در مورد این‌که چه چیزی شـما را ناراحت میکند، می‌تواند بـه شـما کمک کند حس بهتری داشته باشید، مرز باریکی بین ناله کردن و نارضایتی وجوددارد. علاوه بر این‌که شکایت کردن شـما را ناراحت می‌کند، دیگران را نیز از شـما دور می‌کند.

 

چرا هیچ چیز خوشحالم نمیکنه؟

 

منفی نگری

زندگی همیشه ان طور نیست کـه شـما میخواهید، شـما هم همانند افراد دیگر روزانه 24 ساعت دارید. افراد شاد زمان خودرا با ارزش میدانند بـه جای این‌که از همه ی چیز و همه ی کس شکایت کنند، شاکر نعمت هاي‌ خدا هستند و بهترین راه حل موجود برای مشکل را پیدا کرده، ان را رفع می‌کنند و بـه راه خود ادامه میدهند.

 

هیچ چیز مانند بدبینی نیست. نگرش بدبینانه، صرف نظر از آسیب هایي کـه بـه شـما وارد میکند، اگر انتظار چیزهای بد را داشته باشید، منجر بـه رخ دادن اتفاقات بد برای شـما می‌شود.

 

چرا هیچ چیز خوشحالم نمیکنه؟

 

غفلت

داشتن هدف بـه شـما امید و توانایی میدهد تا بـه آینده اي بهتر امیدوار باشید، همچنین تلاش برای رسیدن بـه ان اهداف باعث می‌شود احساس خوبی نسبت بـه خود و توانایی هاي‌ خود داشته باشید.

 

مهم اسـت کـه اهداف چالش برانگیز، خاص، قابل اندازه گیری و با ارزش هاي‌ شخصی خود تنظیم کنید. بدون هدف و یادگیری و ارتقای خود، در فکر این هستید کـه چرا اوضاع هرگز تغییر نمی‌کند؟

 

چرا هیچ چیز خوشحالم نمیکنه؟

 

ترسیدن

ترس یک احساس ماندگار اسـت کـه بـه قدرت تخیل شـما دامن میزند اما میتوانید انتخاب کنید کـه فردی ترسو باشید یا نه؟ افراد شاد این را بهتر از هر چیز دیگری می‌دانند.

 

رها کردن زمان حال

مانند ترس، گذشته و آینده، حاصل ذهن ما هستند. هیچ احساس گناهی نمیتواند گذشته را تغییر دهد، و هیچ نگرانی دیگری نمیتواند آینده را بسازد. افراد خوشحال این را می‌دانند، بنابر این ان ها در زمان حال متمرکز هستند.

 

گذشته خودرا بپذیرید. اگر با گذشته خود آشتی نکنید، هرگز شـما را ترک نخواهد کرد و آینده شـما را تحت تاثیر قرار خواهد داد. افراد خوشحال می‌دانند کـه تنها دلیل خوب برای نگاه کردن بـه گذشته این اسـت کـه ببینیم تا چه حد پیشرفت کرده ایم. عدم خاطرجمعی از آینده را قبول کنید و انتظارات غیر ضروری را در ذهن خود قرار ندهید.

 

داشتن احساس ضعف و خستگی

تعداد زیادی از افراد احساس ناراحتی می‌کنند، زیرا ان ها از خودشان مراقبت نمیکنند. ان ها از یک کار بـه کار دیگر می‌روند، جای تعجب نیست کـه سرانجام خسته می‌شوند و از هر کاری کـه انجام میدهند لذت نمیبرند.

جدیدترین مطالب سایت