خرید و فروش در اینترنت

شناختن شخصیت افراد از روی رنگ خودرو

شناختن شخصیت افراد از روی رنگ خودرو

شخصیت شناسی افراد از روی رنگ ماشین هایشان 

رنگ هاي مجلل برای هر ماشین می‌تواند به شناختن شخصیت هاي افراد هم پی برد در ادامه می‌توانید ما را دنبال نمایید . 

 

به گزارش تالاب شخصیت شناسی از روی رنگ خودرو , روان شناسان اظهار می دارند که از روی نوع و رنگ ماشین ها میتوان به شخصیت ، اوضاع روحی وخصوصیات اخلاقی افراد به سهولت پی برد،
اگرچه به شرط این‌که انتخاب خودرو محدود به میزان پول فرد نباشد زیرا در بیشماری مواقع افراد بر زمینه جیب خود اتومبیلی را خریداری میکنند
و باید گفت کم خرج و ارزان بودن ماشین یکی از دلایل گزینه برای افراد می باشد.

 

در زیر به چند مورد اشاره می کنیم:

اتومبیل های شانسی بلند

افرادی که اهل جسارت و کنجکاوی میباشند وبه مکان هاي نا شناخته طبیعت علاقه دارند
طالب ماشین هاي شاسی بلند میباشند.
آدم هاي محتاط نیز مشتری این نوع خودروها می باشند . یکی از دلایل افراد محتاط برای خریداری
این ماشین ها ایمنی اکثر هنگام رانندگی هست. اینگونه افراد می‌خواهند با سوار شدن بر خودرو هاي شاسی بلند قدرت خود رابه دیگران نشان دهند .شخصیت شناسی از روی رنگ خودرو

 

اتومبیل های بدون صندوق

افرادی که این ماشین ها را گزینه می‌کنند میخواهند جانب احتیاط را رعایت کنند
وافرادی منطقی میباشند. آن ها در لباس پوشیدن وخرج کردن هم دقت دارند و قوانین اجتماعی رارعایت می‌کنند .

 

شناختن شخصیت افراد از روی رنگ خودرو

شخصیت شناسی افراد از روی رنگ ماشین 

 

اتومبیل های ساده

صاحبان این نوع خودرو ها نمیخواهند با نمایش دادن‌، چیزی رابه کسی اثبات کنند
و گذشته از این‌که به زرق وبرق دقت کنند، در مورد کاربردی بودن گزینه هاي شان حساسیت به خرج میدهند . این افراد انسان هاي اخلاق گرایی میباشند که از تجمل گرایی گریزانند .
تنوع طلب نیستند و مطلقی و حساب شده تصمیم می‌گیرند .شخصیت شناسی از روی رنگ خودرو

 

کامیون ها

افرادی مردسالار وقدرت گرا میباشند . انها در رفتار خوداز حرکات کلیشه اي بهرهگیری میکنند .
در واقع این افراد مرد خانواده میباشند، برتری جو می باشند ومی خواهند دقت دیگران را جلب کنند .

 

وانتی ها

افرادی که وانت را برای خود انتخاب میکنند مثل یک کوک می باشند که می‌خواهند به یک نفر پناه بیاورند.
آنان همراه دارند مورد حمایت دیگران باشند . در عین حال نترس میباشند و سرعت عمل بالایی دارند
وبرای انجام کارهای شان از کوتاه ترین و حتی خطرناک ترین راه بهرهگیری می‌کنند ومیان بر میزنند .

 

اتومبیل های قرمز رنگ

روان شناسان معتقدند رنگ قرمز ناخودآگاه افراد رابه فکر سرعت ، بی احتیاطی وبی پروایی
می اندازد. صاحبان خودرو هاي قرمز، پر انرژی وفعال می باشند و در صحبت کردن از دیگران پیشی میگیرند .

 

اتومبیل های نقره ای

به گفته کارشناسان ، خودرو هاي نقره اي کمتردچار تصادف می‌شوند .
یکی از دلایلش مفید مشاهده شدن این خودرو ها در جاده می باشد. به نظر روان شناسان ،
افرادی که این رنگ را گزینه می‌کنند ، آرام ، متین و خونسرد وبه قضایا فنی خودرو آگاهند .
این افراد ، آینده نگر می باشند .

 

اتومبیل های سفید

افراد با اطمینان به نفس و برون گرا ،‌رنگ سفید را برای خودرو شان گزینه می‌کنند.
انها حقیقت ها را نادیده نمیگیرند و اگرچه کمی ریسک پذیرند .

 

اتومبیل های سیاه

افرادی این رنگ را انتخاب میکنند و می پسندند که در کارهای شان شتابزده عمل می‌کنند و به توانایی و قدرتمند بودشان خاطرجمعی دارند. آن ها به سهولت براساس حدس وگمان ، قصاوت و تصمیم گیری می‌کنند .

 

اتومبیل های زرد

افراد باهوش ، سرزنده و شاداب این نوع رنگ را انتخاب میکنند واز هیچ فرصتی برای نشان دادن
این سرزندگی به دیگران فروگذار نیستند. انها در واقع افرادی با نشاط و برون گرا میباشند .

 

انتخاب نام برای اتومبیل

برخی از صاحبان خودرو ها برای خودروی خود نام هاي خاصی گزینه میکنند.
برای مثال از هر 5 خودروی آمریکایی یکی نام گذاری شده ومالک آن معمولا
خانم هاي 18 تا 24 ساله می باشند.شخصیت شناسی از روی رنگ خودرو

 

اگرچه مردان وابستگی بیشتری به خودرو خود دارند وبه آن اکثر رسیدگی می‌کنند
اما خانم ها به علت احساساتی بودن شان برای خودرو شان نام گزینه می‌کنند.
همینطور نوجوانان وجوانان اکثر از افراد میانسال خودروی خودرا نام گذاری میکنند.

 

اغلب خانم ها نام زنانه برای ومردان نیز نام هاي مردانه برای خودروی شان گزینه میکنند وبه ندرت از نام هاي زنانه بهرهگیری می‌کنند .

 

برچسب‌ها: