8 چیزی که طول انگشت حلقه شما می تواند در مورد شخصیت شما بگوید

8 چیزی که طول انگشت حلقه شما می تواند در مورد شخصیت شما بگوید

شخصیت شناسی انگشت

بـه همان اندازه کـه خواندن کف دست شـما لذت بخش اسـت، ممکن اسـت رازهای دیگری در دستان شـما پنهان باشد: ببینید، محققان مدت‌هاست میدانستند کـه سطوح نسبتاً بالایی از قرار گرفتن در دسترس تستوسترون «هورمون جنسی مردانه» در رحم می تواند رشد انگشتان اشاره شـما را کند و کوتاه کند و تفاوت‌هاي‌ بیشتری را در شـما ایجاد کند.

 

طول بین انگشتان اشاره و حلقه یعنی نسبت رقم. بـه همین دلیل اسـت کـه مردان طبق معمولً تفاوت بیشتری در نسبت رقم دارند – زنانی کـه در دسترس تستوسترون کمتر و هورمون زنانه استروژن بیشتری در رحم قراردارند، طبق معمولً تفاوت کمتری در طول انگشتانشان دارند.

 

دانشمندان بـه جستجوی معنا در دستان انسان ادامه میدهند، عده اي از تداعی‌هاي‌ «جذاب‌کننده» را کشف کرده‌اند. در این جا چیزی اسـت کـه آن ها تا کنون در مورد طول نسبی انگشتان انسان و رفتارهای انها کشف کرده اند:

 

بیشتر بخوانید: فال جالب انگشت دست

 

شناسایی ویژگی افراد از روی انگشتانشان

این صفات با قرار گرفتن در دسترس تستوسترون اضافی در طول رشد مرتبط اسـت. هرچه انگشت اشاره شـما نسبت بـه انگشت حلقه کوتاهتر باشد، نوردهی شـما بیشتر اسـت.

 

1. شـما در فعالیت هاي‌ استقامتی عالی هستید.  زنانی کـه در شرایط آزمایشگاهی بیشتری در دسترس تستوسترون قراردارند، در ورزش هاي‌ استقامتی مانند دویدن در مسافت طولانی در مقایسه با زنانی کـه در دسترس تستوسترون کمتری قراردارند، سریعتر عمل می کنند.

8 چیزی که طول انگشت حلقه شما می تواند در مورد شخصیت شما بگوید

 

2. ریاضیات، پنگ، پازل و بازی مکعب روبیک شـما در حال انجام اسـت. کارل پینتزکا، دکتر و محقق در دانشگاه علم و صنعت نروژ «NTNU» در جریان تحقیقات خود در مورد تفاوت عملکرد مغز در میان مردان و زنان، انگشتان دست زنان را اندازه گیری کرد و قبل از آزمایش بـه آن ها قطره تستوسترون یا دارونما داد. کارهایی مانند پیمایش دریک محیط سه بعدی و پیش‌بینی این کـه یک شکل درصورت چرخاندن چگونه بـه نظر میرسد:

 

8 چیزی که طول انگشت حلقه شما می تواند در مورد شخصیت شما بگوید

زنانی کـه افت تستوسترون واقعی دریافت می کنند، دراین تمرین‌هاي‌ فضایی پایه بهتر عمل می کنند، و این نشان میدهد کـه کسانی کـه بـه طور طبیعی در دسترس سطوح بالاتر تستوسترون در رحم هستند، می توانند در کارهای مشابه IRL – از جمله کارهایی کـه نیاز بـه محاسبات اولیه دارند بهتر عمل میکنند. اعداد متکی بر مهارت هاي‌ فضایی اسـت.

 

3. کمتر احتمال دارد کـه بـه یک شریک وفادار باشید. طبق مطالعه منتشر شده در Biology Letters کـه در ان محققان نگرش 575 بزرگسال در مورد رابطه جنسی رابا طول انگشتانشان مقایسه کردند، قرار گرفتن بیشتر در دسترس تستوسترون در رحم، بی بند و باری جنسی را پیشبینی می‌کند.

 

8 چیزی که طول انگشت حلقه شما می تواند در مورد شخصیت شما بگوید

 

4. بـه احتمال زیاد جذب زنان دیگر می‌شوید. در مطالعه‌اي در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی کـه در ان محققان دست‌هاي‌ 720 مرد و زن را محاسبه کردند و از آن ها در مورد تمایل جنسی و ترتیب تولدشان پرسیدند، زنانی کـه خودرا همجنس‌گرا می دانستند بـه احتمال زیاد تفاوت بیشتری بین طول انگشت اشاره و حلقه دست‌هایشان داشتند.

 

8 چیزی که طول انگشت حلقه شما می تواند در مورد شخصیت شما بگوید

 

بیشتر بخوانید: شخصیت شناسی از روی اثر انگشت دست

 

ویژگی زنانی که انگشت انگشت اشاره بلندتر از انگشت حلق دارند

این ویژگی با سطوح کمتر قرار گرفتن در دسترس تستوسترون در طول رشد مرتبط اسـت. یعنی هرچه انگشت اشاره بلند تر از انگشت حلقه باشد.

 

5. شـما یک تک همسر هستید. اکثر زیست شناسان تکاملی بر این باورند کـه ماده ها طرفدار تک همسری هستند، زیرا فرزندان آن ها در زمانی کـه جفتشان بـه اطراف می چسبد، بیشتر زنده میمانند. بنابر این منطقی اسـت کـه محققان شرکت‌کننده در مطالعه Biology Letters دریافتند زنانی کـه در دسترس هورمون‌هاي‌ زنانه بیشتری قرار میگیرند بیشتر از زنانی کـه در دسترس هورمون‌هاي‌ مردانه بیشتری قراردارند، بیشتر وارد روابط طولانی‌مدت می شوند.

8 چیزی که طول انگشت حلقه شما می تواند در مورد شخصیت شما بگوید

 

6. حافظه شـما خیلی خوب  اسـت. تحقیقات نشان میدهد کـه افرادی کـه سطح تستوسترون پایین‌تری دارند، در کارهایی کـه نیاز بـه یادآوری چیزها دارند، برتری دارند، یکی از دلایلی کـه ممکن اسـت پس از این کـه شریک زندگیتان گفت کـه کارتن را تمام کرده اسـت، بـه یاد داشته باشید کـه شیر را دوباره ذخیره کنید.

 

8 چیزی که طول انگشت حلقه شما می تواند در مورد شخصیت شما بگوید

 

7. شـما در دسترس خطر بیشتری برای اضطراب و افسردگی هستید. پینتزکا در بیانیه اي مطبوعاتی درباره تحقیقات خود توضیح داد کـه قرار گرفتن در دسترس هورمون هاي‌ زنانه بیشتر در رحم خطر ابتلا بـه بیماری هایي را کـه بیشتر زنان را اذيت می دهد افزایش می دهد.

8 چیزی که طول انگشت حلقه شما می تواند در مورد شخصیت شما بگوید

 

8. احتمال ازدواج شـما بیشتر اسـت. در مقاله اي کـه درسال 2000 منتشر شد، محققان گزارش دادند کـه زنانی کـه دست هایشان نشان می دهد در رحم کمتر در دسترس تستوسترون قرار گرفته اند، بیشتر متاهل می شوند کـه نشان دهنده نوعی ترجیح بیولوژیکی در میان مردان بـه زنان با خصوصیات زنانه بیشتر اسـت. 

 

بیشتر بخوانید: افشایی راز کف بینی دست «عکس»

جدیدترین مطالب سایت