بهترین شخصیت شناسی از روی فرم لب افراد

بهترین شخصیت شناسی از روی فرم لب افراد

شخصیت شناسی از روی فرم لب افراد

لب ها انواع و شکل های‌ مختلفی دارند کـه هر کدام نشانه شخصیتی خاص اسـت کـه در اینجا بـه تست شخصیت شناسی با لب افراد خواهیم پرداخت. در ادامه بخوانید کـه شکل لبتان چه اطلاعاتی در مورد خصوصیات فردیتان در اختیار شـما قرار ميدهد .

 

البته این مطلب بیشتر جنبه سرگرمی دارد.

 

1- لب بالایی بدون قوس

بهترین شخصیت شناسی از روی فرم لب افراد

شخصیت شناسی از روی شکل لب‌ها

 

اینچنین اشخاص مسوولیت پذیرترین و قابل اعتمادترین اشخاص روی زمین مي باشند. ان ها معنی کلمه محال را نمی‌دانند و فرصت ها هیچ وقت ان ها را نگران نمی‌کند.

 

همه چیز را بـه موقع انجام می دهند و دوستانشان ميدانند وی فرد قابل اعتمادی اسـت کـه می توانند در هر شرایطی بـه وی تکیه کنند. این افراد قادر مي باشند کـه براي هر مشکلی راهکاری پیدا کنند.

 

2- لب هاي کوچک برجسته

بهترین شخصیت شناسی از روی فرم لب افراد

فرم لب ها

 

بازیگوشی و طنازی از خصوصیت بارز اینچنین اشخاص اسـت. نخستین اولویت آن ها در زندگی حس ارامش خودشان اسـت و اصلاً کسی غیر از خودشان نمی‌تواند مراقب آن ها باشد.

 

احتمالا براي نخستین کار فکر میکنید مغرور و ازخودراضی مي باشند ولی ان طور نیست آن ها بامحبت مي باشند و خودشان را وقف دوستانشان ميکنند . آنها هیچ وقت علایقشان را برتر از سایرین نمیدانند ولی اصلاً هم بـه خودشان اسیب نمیرسانند.

 

3- لب بالایی نازک

بهترین شخصیت شناسی از روی فرم لب افراد

انواع مدل لب

 

کسانی کـه دارای این فرم لب ها مي باشند توانایی های رهبري بي‌نظيری دارند و بـه سهولت می‌توانند سایرین را قانع کنند. انرژی زندگی در داخل ان ها جریان دارد و هر حادثه ای کـه بیفتد موفقیت هایشان ضمانت شده اسـت.

 

آن ها بـه سختي می‌توانند رابطه رمانتیک و عاشقانه برقرار کنند و اغلب ترجیح میدهند با خودشان باشند تا با شخصی ديگر.

 

4- لب های بزرگ برجسته

بهترین شخصیت شناسی از روی فرم لب افراد

شخصیت شناسی از روی فرم لب ها

 

کسانی کـه فرم لب هایشان بـه این شکل اسـت در زمان بچگی زمان زيادي را صرف طعام دادن بـه گربه ها و یاری کردن بـه حیوانات نموده اند و علاقه زيادي بـه آوردن حیوانات بـه خانه داشتنه اند.

 

آن ها غریزه مادری بسیار نیرومند دارند و همه وقت تمایل بـه مراقبت از سایرین دارند. در هر شرایط پر تنشی اول بـه فکر سایرین هستید بعد بـه فکر خودتان. چنين افرادی پدر یا مادر خيلي خوبی می توانند باشند.

 

5- لب بالایی بزرگتر از لب پایینی

بهترین شخصیت شناسی از روی فرم لب افراد

شخصیت شناسی فرم لب ها

 

کسانی کـه دارای این فرم لب ها مي باشند بسیار پراحساس، کاریزماتیک، عاشق زندگی مي باشند و توجه سایرین را به خود جلب میکنند. ان ها اعتماد بـه نفس بالایی دارند و قادر مي باشند سایرین را جذب خود کنند. این اشخاص دوست دارند کانون توجه سایرین باشند.

 

6- لب پایینی بزرگتر از لب بالایی

بهترین شخصیت شناسی از روی فرم لب افراد

تشخیص شخصیت درونی افراد از روی فرم لب

 

این اشخاص براي کارهای دفتری ساخته نشده اند. از نظر ان ها هنگامی کـه خيلي چیزهای جذاب در دنیا براي آموختن اسـت نشستن روی صندلی ؛ کار احمقانه ای اسـت. افردی کـه دارای این فرم لب ها مي باشند ميدانند تفریح و سرگرمی و لذت بردن واقعی چیست.

 

ان ها احتیاج بـه یک سبک زندگی پر انرژی دارند. دوست های‌ گذشته، مکان های گذشته و تجربه احساسات گذشته. شـما شخصی کنجکاو، اجتماعي و عاشق تجارب گذشته هستید. همينطور شخصی بامحبت کـه می‌توانید راهنمای سایرین در ماجراجویی های گذشته باشید.

 

7- لب های معمولی

بهترین شخصیت شناسی از روی فرم لب افراد

شخصیت درونی افراد از روی فرم لب

 

کسانی کـه دارای لب های معمولی مي باشند افرادی متعادل و دارای عقل سلیم مي باشند کـه تمایل دارند هر وظیفه ای کـه بر عهده شان اسـت را انجام دهند. یکی از نقاط قوت ان ها قابلیت گوش دادن بـه سایرین اسـت.

 

ان ها انتقاد پذیر مي باشند و بـه نظرات سایرین احترام می گذارند. خشمگین کردن آنها تقریباً غیر ممکن اسـت. اضافه بر شخصیت محکمی کـه دارند عاشق خنده و جک مي باشند و همه وقت نیمه پر لیوان را می‌بینند.

 

8- لب هاي باریک

بهترین شخصیت شناسی از روی فرم لب افراد

شخصیت شناسی از روی مدل لب ها

 

کسانی کـه دارای این فرم لب ها مي باشند اکثراً گوشه گیرند. ان ها متکي بـه خودشان مي باشند و با هر مشکلی مبارزه ميکنند . این اشخاص موقع رفتن بـه موزه و حتی رفتن بـه سفر تنها بودن را بـه گروه ترجیح می دهند.

 

علیرغم منزوی بودنتان در خانه دوست دارید در میان جمع باشید و همه وقت قادر هستید بـه زبان اطرافیانتان حرف بزنید و براي کارهای سایرین ارزش قائل می‌شوید.

 

9- قوس لب بالایی تیز و برنده

بهترین شخصیت شناسی از روی فرم لب افراد

شخصیت درونی افراد از روی فرم لب

 

اینچنین اشخاص بسیار خلاق مي باشند. آن ها طبق معمولً موزیسین ها و هنرمندهای خلاقی می‌شوند و حافظه ای نیرومند در بـه خاطر آوردن نام ها و چهره ها دارند.

 

طبق معمولً با کسانی رابطه برقرار ميکنند کـه شناخت دارند و مراقب اتفاقات مي باشند. این اشخاص اجتماعي مي باشند و همه وقت در کارهایشان بـه نتیجه خوبی می‌رسند.

 

10- قوس لب بالایی گرد

بهترین شخصیت شناسی از روی فرم لب افراد

شخصیت شناسی از روی لب

 

درصورتی کـه شـما دارای این فرم لب ها هستید پس بسیار مهربان، حساس و بامحبت هستید. هر مدل مصیبتی شـما را عمیقا غمگین ميکند و همه وقت دوست دارید بـه سایرین کمک کنید.

 

کمک بـه سایرین و مراقبت از دنیای اطراف ندای وظیفه شـما در زندگی اسـت. ان گونه اشخاص مي باشند کـه بـه قول مشهور سبب می‌شوند چرخ دنیا بچرخد.

 

منبع: bedunim.ir

جدیدترین مطالب سایت