احادیثی درباره ی طبی و نافع

مجموعه : احادیث
احادیثی درباره ی طبی و نافع

حدیث1: آویشن شیرازی

حضرت رضا مى فرمودند: آویشن معده را تقویت مى كند، و بلغم را بر طرف مى نماید، آویشن نیز انسان را از لقوه در امان نگاه مى دارد، (لقوه – مرضى است كه در صورت انسان پیدا مى شود، و لب و دهان یا فك بطرفى كج مى شود).                              

 گلها و گیاهان شفا بخش ص 50

 

حدیث2: باقلا

امام رضا(ع): خوردن باقلا، مغز استخوان های ساق پا را استحكام می بخشد و خون تازه تولید می كند.

 الكافی، ج6 ص 234 ح2

 

حدیث3: پنیر

پیامبر(ص) فرمودند: پنیر، درد است؛ اما چون با گردو خورده شود، درمان است.                    

 تاریخ بغداد، ج7 ص403 رقم 3947.

 

حدیث4: پیاز

حضرت امام صادق (ع ) مى فرماید: پیاز بخورید پیاز داراى سه خاصیت است : دهان را خوشبو مى كند، لثه ها را محكم مى سازد و منى را زیاد مى نماید.
*نكته: از آنجا كه بوى بد دهان در نتیجه یك سلسله عفونتهاى داخلى است ، و پیاز از دشمنان سر سخت عفونت است لذا آن را میكرب كش و نابود كننده بوهاى متعفن دانسته اند و طبعا با رفتن بوهاى بد بوى خوش طبیعى پیدا مى شود اگر چه پیاز خود داراى بویى تیز و تند است .

 

حدیث5: پیه

امام علی(ع) می فرمایند: پیه، هم اندازه ی خود، بیماری را از بدن بیرون می برد. مردم، به هیچ چیز بهتر از روغن حیوانی و قرائت قرآن، درمان نجسته اند.    

 كنزالعمال، ج10 ص86 ح28472.

 

حدیث6: تَره

از حضرت امام صادق ع در باره خواص تره سئوال شد، آن حضرت فرمودند در آن 4 خصلت است .
1 – دهان را خوشبو مى سازد
2 – بادهاى معده را بر طرف مى نماید
3 – بیمارى بواسیر را از بین مى برد.
4 – كسى كه همیشه از آن بخورد دچار بیمارى جذام نمى شود.    

   زبان خوراكیها ص 224

 

حدیث7: ترب

امام صادق(ع) می فرمایند: ترب، بیخش، بلغم را از میان می برد، قسمت میانی اش هضم كننده است، و برگش ادرار آور است.                                       

  الكافی، ج6 ص371 ح2.

 

حدیث8: تُرَنج(پرتقال)

رسول خدا(ص) می فرمایند: برشما باد ترنج، چراكه دل را نیرو می بخشد و بر توان مغز می افزاید.

  طب النبی(ص) ص8

 

حدیث9: چغندر

امام هشتم (ع ) فرمودند: به بیماران ، برگ چغندر بدهید زیرا در آن شفاء است ، و هیچگونه درد و

رنجى در آن نیست ، و ضمنا آرامش در خواب مریض ایجاد مى كند.     

 زبان خوراكیها، ص 56.

 

حدیث10: خرفه

رسول خدا(ص) فرمودند: بر شما باد خرفه؛ چرا كه زیركی می دهد و اگر تنها یك چیز باشد كه عقل را افزون می كند، همان است.                                 

  المحاسن، ج2 ص323 ح2094.

 

حدیث11: خیار

پیامبرخدا(ص) فرموده اند: بر شما باد خیار؛ چرا كه خداوند متعال، درمان هر دردی را در آن نهاده است.

   كنزالعمال، ج10 ص45 ح28281.

 

حدیث 12: روغن حیوانی

امام صادق (ع ) مى فرماید: كه على (ع ) مى فرمود روغنهاى گاوى ، شفا دهنده دردها هستند.

 

حدیث13: روغن زیتون

امام ششم (ع ) مى فرماید: بهترین خورشها نزد رسول خدا(ص ) سركه و روغن زیتون بوده و نیز آن حضرت فرمودند: این غذا، غذاى انبیاء است .                        

وسائل ج 17 ص 63

 

حدیث14: زردك

امام صادق(ع) فرمودند: زردك، مایه ی ایمنی از قولنج و بواسیر است و توان نزدیكی را تقویت می کند.

الكافی، ج6 ص372 ح2

 

حدیث15: سنجد

امام صادق(ع) فرمودند: سنجد، گوشتش گوشت می رویاند، استخوانش استخوان را رشد می دهد و پوستش پوست را می پرورد. علاوه ب این، سنجد، كلیه را گرم می كند، معده را پاك می سازد، مایه ایمنی از بواسیر و قطره قطره آمدن بول است، ساق پا را قوی می كند و رگ جذام را به كلی قطع می نماید.                                                                  

الكافی، ج6 ص361 ح1.

 

حدیث16: سبزیها

پیامبر اكرم(ص) می فرمایند: سفره هاى خودتان را با سبزیها بیارایید، زیرا انواع میكربها را – به اذن خداوند – نابود مى سازد.    

طب النبى ، بحارالانوار ج 62 ص 300.

 

حدیث17: سیر

پیامبر خدا(ص): سیر بخورید و بدان درمان كنید؛ چراكه درمان هفتاد درد در آن هست. 

مكارم الاخلاق ج1 ص394 ح1335

 

حدیث18: شاهی

امام ششم فرمودند: هر كس در شب شاهى بخورد ماده بیمارى جذام در بینى او تحریك مى شود، و خونهاى صاف او كم و در عوض خون هاى كثیف و سوخته اش بسیار مى شود.                                 

از مخزن الادویه حرف جیم (جرجیر).

 

حدیث19:شكر

امام كاظم(ع) می فرمایند:هركس در هنگام خفتن، دو شكر پاره بردارد، برای او در برابر هر دردی مگر درد مرگ درمان است.                                            

مكارم الاخلاق، ج1 ص363 ح1187.

 

حدیث20: شنبلیله

پیامبر خدا(ص) فرمودند: به شنبلیله درمان بجویید. اگر امت من می دانستند كه شنبلیله برایشان چه سودهایی دارد، با آن درمان می كردند، هرچند همسنگ آن، طلا می دادند!

الجعفریات، ص245

 

حدیث21: شیر شتر

پیامبرخدا(ص)فرمودند: شیر شتر… برای كسانی كه به ناراحتی معده(سوء هاضمه) مبتلا هستند، درمان است.

 

حدیث22:شیرینی

پیامبر خدا(ص): دل مؤمن، شیرین است و او شیرینی را دوست دارد.                                        

تاریخ بغداد، ج3 ص113 ح1122.

 

حدیث23: عُناب

پیامبر اعظم(ص): عناب، تب را می برد.                                  

طب النبی(ص) ص9.

 

حدیث24: گل ختمی

امام هشتم میفرمایند: شستشو دادن سر را با گل ختمى در روز جمعه جزو دستورات پیغمبر اسلام (ص ) است علاوه بر این داراى خواصى است مانند اینكه موها و صورت را زیبا مى نماید، و از سردرد جلوگیرى مى كند                                                         

بحار ج 76 ص 87

 

حدیث25: گوشت شتر

المحاسن- به نقل از سیاری، در حدیثی كه سند آن را به امام معصوم رسانده است- :

خوردن گوشت شتر، دل دادگی به گوشت را فرو می نشاند.

المحاسن ج2 ح1846.

 

حدیث26: كاسنی

حضرت امام رضا(ع ) آنرا شفاى هزار درد و مرض دانسته و بعلاوه فرمودند هر مرض و دردى كه در اندرون انسان است بوسیله كاسنى رفع مى گردد.                   

وسائل ج 17 ص 142 و 141.

 

حدیث27: كباب

امام باقر(ع) یا امام صادق(ع)فرمودند: خوردن كباب، تب را می برد.     

الكافی، ج6 ص319 ح4.

 

حدیث28: كُندُر

پیامبر خدا(ص)- خطاب به امیرالمؤمنین(ع)- : ای علی! سه چیز بر حافظه می افزاید و بلغم را می برد: كندر، مسواك و قرائت قرآن.                                                

الخصال،ص126 ح122.

 

حدیث29: لوبیا

امام صادق(ع) فرمودند: لوبیا، بادهای نهفته ی درون را دور می كند.  

الكافی، ج6 ص344 ح4.

 

حدیث30: ماست

حضرت علی(ع) می فرمایند: هر كس مایل به خوردن ماست است و نیز مى خواهد كه زیانى به او نرسد زنیان در آن بریزد و بخورد.

*نكته:ماست براى اشخاص سرد مزاج خوب نیست رطوبت را زیاد مى كند، محرك نیروى جنسى است.                                                                 

اولین دانشگاه ج 6 ص 126.

 

حدیث31: ماش

مكارم الاخلاق- به نقل از یكی از یاران امام رضا(ع) كه از ایشان درباره ی بَهَك(همانند پیسی) پرسید- :

امام رضا(ع) فرمود: قدری ماش تازه را در فصل برداشت آن بردار و همراه با برگش بكوب و سپس بفشر تا آبش گرفته شود. این آب را در حالت ناشتا بخور و بر قسمتهای بهك زده ی پوست نیز بمال.

این كار را انجام دادم و بهبود یافتم.                    

 

حدیث32: نان

امام صادق(ع) فرمودند:تن، بر نان، استوار شده است.         

الكافی، ج6 ص286 ح3.

 

حدیث33: نخود

امام صادق(ع)- هنگامی كه نزد ایشان از نخود نام بردند- برای كمر درد، سودمند است. 

الكافی ج6 ص342 ح1.

 

حدیث34: نمك

هركس پیش از هرچیز و پس از هرچیز، نمك بخورد، خداوند سیصد وسی نوع بلا را كه كمترینش جذام است، از او برمی دارد.                     

مكارم الاخلاق ج1 ص412 ح2488.

 

حدیث35: هَلیم(كه به غلط املایی حلیم نوشته می شود)

امام علی(ع) فرمودند: بر شما باد هلیم؛چراكه تا چهل روز، نشاط عبادت می دهد. آن خود، جزئی از سفره ی آسمانی ای است كه بر پیامبرخدا فروفرستاده شد.

 

 

حدیث36: پنیر

 امام رضا(ع ) مى فرماید:دو چیزند كه هرگاه داخل معده شوند سبب فساد آن مى گردند: پنیر و گوشت مانده .

*نكته: اگر پنیر را با مغز گردو بخورند مستحب است ولى تنها خوردن آن مكروه است .

بحارالانوار ج 66 ص 104.

 

حدیث37:خیار

امام صادق(ع) فرموده اند: چون خیار می خورید، آن را از ته بخورید؛ چراكه بركتش افزون تر است.

الكافی ج6 ص373 ح2

 

حدیث38: سیر

امام رضا(ع) فرمودند: هركس می خواهد بادی دامنگیر او نشود، در هرهفت روز،[یكبار] سیر بخورد.

طب الامام الرضا ص41.

 

 

حدیث39: نمك

امام صادق(ع) فرمودند: هر كس بر نخستین لقمه از غذای خود نمك بپاشد، كك و مك صورت او از میان می رود.                                                                         

الكافی، ج6 ص326 ح8

 

حدیث40: هلیم

امام صادق(ع) فرمودند: یكی از پیامبران،از ضعف و كمی توان آمیزش، به درگاه خداوند اظهار ناراحتی كرد. خداوند، او را به خوردن هلیم، فرمان داد.                                       

 الكافی ج6 ح

 

جدیدترین مطالب سایت