مجموعه : احادیث
بروزرسانی : 23 فروردین 1397

احادیثی ناب درباره ی نماز

احادیثی ناب درباره ی نماز

1- نماز، مرز ایمان و کفر

پیامبر اکرم (ص) فرمودند: میان کفر و ایمان، فاصله ای جز ترک نماز نیست.

احادیثی ناب درباره ی نماز

احادیثی ناب درباره ی نماز

2- آداب قرائت

حضرت صادق(ع) حمد و قل هو الله را شمرده  خواندند و به اندازه یک نفس صبر کردند و در همان حال قیام، دست ها را تا کنار صورت بالا برده و تکبیر گفتند، سپس به رکوع رفتند.

احادیثی ناب درباره ی نماز

احادیثی ناب درباره ی نماز

3- آداب رکوع

حضرت صادق(ع) در رکوع کف دستها را بر زانوها قرار دادند به طوری که کف دست ها به طور کامل ، زانوها را در بر گرفت، زانو ها را عقب داده و پشتشان به طوری صاف بود که اگر قطره آبی بر آن می افتاد تکان نمی خورد و گردن را صاف نموده و چشم ها را پایین انداختند آنگاه به آرامی سه بار « سبحان ربی العظیم و بحمده » گفته و سپس راست ایستادند و در حال قیام « سمع الله امن حمده » گفته و در همان حالی که ایستاده بودند دستها را تا کنار صورت بالا برده ، تکبیر گفتند و به سجده رفتند.

احادیثی ناب درباره ی نماز

احادیث زیبای نماز

4- گشایش روزی با جمع بین دو نماز

راوی می گوید: سرمایه ام از دست رفته بود و کسانی که با من معامله داشتند، دیگر به سراغم نمی آمدند، این مطلب را خدمت حضرت عسکری(ع) عرض کردم و چاره خواستم. حضرت فرمودند: نماز ظهر و عصر را با هم بخوان، به خواسته ات خواهی رسید.

احادیثی ناب درباره ی نماز

احادیث خواندنی درباره ی نماز

5- جمع بین دو نماز

امیرمؤمنان(ع) فرموده اند: جمع کردن بین دو نماز روزی را زیاد می کند.

احادیثی ناب درباره ی نماز

احادیث نماز

6- آداب دعا کردن

اما باقر(ع) فرمودند: دعا کردن بعد از نماز فضیلتش بیش از خواندن نماز مستحبی است.

احادیثی ناب درباره ی نماز

7- ارزش نماز به هنگام

امام صادق(ع) فرمودند: برتری اول وقت بر آخر وقت مانند برتری آخرت بر دنیا است.

احادیثی ناب درباره ی نماز

8- نماز اول وقت

امام صادق(ع) فرمودند: درک فضیلت نماز اول وقت نسبت به بعد از آن ، برای انسان از اموال و فرزندانش با ارزش تر و بهتر است.

احادیثی ناب درباره ی نماز

9- نماز اول وقت، همیشه و در همه حال

امام باقر(ع) فرمودند: نماز اول وقت همیشه و در همه حال فضیلتش بیشتر است، پس تا می توانی در کار خیر شتاب کن.

احادیثی ناب درباره ی نماز

10- وای بر نمازگزاران سهل انگار

حضرت علی(ع) فرمودند: خداوند هیچ عملی را بیش از نماز دوست نمی دارد ، پس نباید هیچ کاری از امور دنیا شما را از اوقات نماز غافل کرده و به خود مشغول سازد، به یقین خداوند گروهی از مردم را که نسبت به نمازشان بی توجه اند و نسبت به اوقات آن اهمیت قائل نیستند، مورد نکوهش قرار داده و می فرماید: وای بر نمازگزارانی که در مورد نمازشان سهل انگارند.

احادیثی ناب درباره ی نماز

11- نماز، بازدارنده از زشتی ها

قرآن کریم: نماز را به پا دار که به یقین نماز، انسان را از زشتی ها و کارهای ناپسند باز می دارد.

احادیثی ناب درباره ی نماز

12- ضایع کردن نماز به وسیله خلفای نالایق

قرآن کریم: بعد از آن گروه مؤمن و نیکوکار، ناخلفی جانشین آنان شدند که نماز را ضایع و تباه ساخته و پیروی شهوات پرداختند و آنها به زودی گمراهی و نابودی را به چشم خود خواهد دید.

احادیثی ناب درباره ی نماز

13- فلسفه نماز

حضرت رضا(ع) فرمده اند: نماز در بردارنده ی لزوم مداومت بر یاد خداوند بزرگ در هر شب و روز است تا بندگان ، سرور و تدبیر گر و آفریننده ی خود را فراموش نکرده و به گردن فرازی و سرکشی دچار نشوند. نماز وسیله ی یاد مداوم پروردگار بزرگ و توجه به وقوف پیوسته در وحضر اوست تا انسان را از نافرمانی ها به دور نگه داشته و از هر گونه فساد و تباهی محافظتش نماید.

احادیثی ناب درباره ی نماز

14- فلسفه نماز

حضرت رضا(ع) می فرمایند: نماز اعتراف به گناهان گذشته و تقاضای نادیده گرفتن آنهاست. نماز بر خاک نهادن صورت بر زمین در هر روز به نشانه تعظیم و بزرگ داشت خداوندی است که در شکوه و جلال بی همتاست. نماز وسیله یادآوری و فراموش نکردن هدف آفرینش و دوری انسان از پوچی و بیهودگی است. نماز بیانگر فروتنی و نیز اشتیاق و درخواست فزونی هرچه بیشتر نعمت های دنیوی و اخروی است.

احادیثی ناب درباره ی نماز

15- ایمان ، شرط پذیرش نماز

حضرت صادق(ع) در پاسخ کسی که پرسید بهترین کاری که بندگان را به خداوند نزدیک می سازد چیست فرمودند: بعد از شناخت خداوند من عملی بهتر از نماز را نمی شناسم.

احادیثی ناب درباره ی نماز

16- اهتمام(توجه کردن) به نماز، معیار روابط اجتماعی

در محضر امام صادق(ع) از یکی از شیعیان نام بردم و از او بسیار تعریف و تمجید کردم، حضرت تنها سؤالی که از من فرمودند این بود که اهتمام او به نماز چگونه است؟

احادیثی ناب درباره ی نماز

17- یک نماز واجب، ارزشمندتر از تمام دنیا

حضرت صادق(ع) فرمودند: یک بار حج به جا آوردن، از تمام دنیا و هر چه در دنیاست ارزشمندتر و بجا آوردن یک نماز واجب از هزار حج با ارزش تر است.

احادیثی ناب درباره ی نماز

18- فلسفه نماز

امام رضا(ع) فرمودند: نماز اعتراف و اقرار به این حقیقت است که خداوند عزیز و بلند مرتبه ، تنها حامی و تربیت کنندگان است و شریک و همتایی برای او نیست. نماز برپا ایستادن و نشانه خاکساری و نیازمندی و درخواست و درگاه خداوندی است که تمام هستی تسلیم خواست اوست و هیچکس در برابر اراده او اراده ای ندارد.

احادیثی ناب درباره ی نماز

19- آداب تکبیرة الاحرام

حضرت صادق(ع) فرمودند: هنگامی که تکبیرة الاحرام می گویی دو دست خود را بالا ببر و کف دست ها را به طور کامل باز کن. و هنگام گفتن تکبیرة الاحرام ، دستانت را از گوش ها عقب تر مبر.

راوی نقل می کند امام صادق(ع) را دیدم در هنگام گفتن تکبیرة الاحرام کف دستان حضرت به طرف قبله بود و دو دست خود را تا کنار صورت بالا آوردند.

احادیثی ناب درباره ی نماز

20- اذان گفتن بین دو نماز

امام باقر(ع) فرمودند: پیامبر اکرم(ص) بین نماز ظهر و عصر جمع نمودند و دو نماز را با یک اذان و دو اقامه بجا آوردند و در مورد نماز مغرب و عشا نیز چنین کردند.

احادیثی ناب درباره ی نماز

21- اذان و اقامه

امام صادق(ع) فرمودند: برای گفتن اذان و اقامه منتظر رسیدن چیزی جز رسیدن وقت نماز نمان و اقامه را بدون آنکه جملات آن را پیوسته بگویی تندتر از اذان بگو و در میان اذان و اقامه نباید بیش از خواندن دو رکعت نافله فاصله شود.

احادیثی ناب درباره ی نماز

22- اذان و اقامه

امام صادق(ع) می فرمایند: هنگامی که پیامبر اعظم(ص) وارد مسجد می شدند و بلال اقامه می گفت می نشستند.

احادیثی ناب درباره ی نماز

23- نماز ما موجب آبروی اهل بیت(علیهم السلام) یا…

امام صادق(ع) پس از آنکه نماز خواندن حَماد بن عیسی را دیدند فرمودند: حماد خوب نماز نمی خوانی، چه زشت است فردی که از پیروان ما شصت یا هفتاد سال از عمرش بگذرد و یک نماز کامل بجا نیاورده باشد.

احادیثی ناب درباره ی نماز

24- جمع بین دو نماز

امام صادق(ع) فرمودند: پیامبر اکرم(ص) نماز ظهر و عصر را بدون علت و سبب خاصی در یک وقت و بدون فاصله بجا آوردند، خلیفه دوم که نسبت به پیامبر از همه اصحاب جری تر بود اعتراض کرد که آیا در احکام نماز تغییری رخ داده است؟ حضرت فرمودند: نه، ولی خواستم انجام نماز بر امتم آسان گردد و در سختی نیفتند.

احادیثی ناب درباره ی نماز

25- وقت نماز ظهر و عصر، مغرب و عشا

امام باقر(ع) فرمودند: هنگامی که خورشی از وسط آسمان گذشت، وقمت نماز ظهر و عصر فرا می رسد و چون خورشید غروب کرد، وقت نماز مغرب و عشا داخل می شود.

احادیثی ناب درباره ی نماز

26- بهترین وقت نماز

 امام صادق(ع) فرمودند: هنگامی که وقت نماز فرا می رسد، درهای آسما برای بالا رفتن اعمال گشوده می شود و من دوست ندارم عملی پیش از نماز بالا رود و نام کسی پیش از من در نامه اعمالم نوشته شود.

احادیثی ناب درباره ی نماز

27- نماز اول وقت، ضامن سعادت ابدی

امام صادق(ع) فرمودند: فرشته مرگ، شیطان را از کسی که بر نمازش مواظبت کند، دور می سازد و به هنگام جان دادن که از دشوارترین حالات است شهادتین را به او تلقین می کند.

احادیثی ناب درباره ی نماز

28- نماز اول وقت، پیمان خدا با بندگان

امام صادق(ع) فرمودند: هر کس شرایط پنج نماز واجب را رعایت کند و بر اوقات آنها رعایت نماید، روز قیامت در بارگاه الهی حاضر می شود در حالی که به پیمانش با خداوند وفا کرده و به واسطه آن وارد بهشت می شود و هر کس اوقات و شرایط نمازهایش را مراعات نکرده باشد در حالی که به ملاقات خداوند می رود که به پیمان خود وفا نکرده است، پس اگر خداوند بخواهد او را عذاب می کند و اگر بخواهد می آمرزد.

احادیثی ناب درباره ی نماز

29- کوتاهی کردن و سبک شمردن نماز

حضرت رسول(ص) فرمودند: شفاعت من شامل حال کسی که نمازش را سبک بشمارد نخواهد شد و قسم به خداوند که چنین کسی هرگز در کنار حوض کوثر بر من وارد نمی شود.

احادیثی ناب درباره ی نماز

30- کوتاهی کردن و سبک شمردن نماز

امام صادق0ع) در آخرین لحظات زندگی دستور فرمودند تا تمام کسانی که با آن حضرت خویشاوندی داشتند به محضر ایشان حاضر شوند، آنگاه رو به آنان کرده و فرمودند: به یقین شفاعت ما شامل حال کسی که نمازش را سبک بشمارد نخواهد شد.

احادیثی ناب درباره ی نماز

31- نماز، بزرگترین مانع در برابر شیطان

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: تا هنگامی که مؤمن بر نمازهای پنج گانه مواظبت می کند، شیطان از او در هراس است و با ترس به او نزدیک می شود، ولی همین که نماز واجب را بی اهمیت شمرد و آن را ضایع نمود، شیطان نسبت به او جرأت یافته و به گناهان بزرگ وادارش می کند.

احادیثی ناب درباره ی نماز

32- سجده بر تربت حسین(ع)

امام صادق(ع) فرمودند: سجده بر تربت امام حسیت0ع)، حجاب های هفتگانه را پاره می کند.

احادیثی ناب درباره ی نماز

33- نماز بدون رکوع و سجود بی ارزش است

 پیامبر اعظم(ص) فرمودند: کسی که رکوع و سجود نمازش را تمام و کمال به جای نیاورد، نمازش ارزش ندارد.

احادیثی ناب درباره ی نماز

34- نماز مانند ترازوست

پیامبر اعظم(ص) فرمودند: نماز مانند ترازوست، هر کس سنگ تمام گذاشت، پاداش کامل دریافت می کند.

احادیثی ناب درباره ی نماز

35- اولین سؤال، نماز

امام صادق(ع) فرمودند: همانا نخستین چیزی که به آن رسیدگی می کنند، نماز است.

احادیثی ناب درباره ی نماز

36- وضو با کمال جواز عبور از صراط

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: وضو را تمام و کمال بگیر تا روز قیامت چو ابر از پل صراط سرع عبور کنی.

احادیثی ناب درباره ی نماز

37- وضو گرفتن

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: وضو گرفتن نصف ایمان است.

احادیثی ناب درباره ی نماز

38- قبولی فقط یک نماز

امام صادق(ع) فرمودند: هر که خداوند متعال، یک نماز او را قبول کند، او را عذاب نمی کند.

احادیثی ناب درباره ی نماز

39- آخرین نماز

پیامبر اکرم(ص) فرمودند: هنگامی که نماز می گذاری، آنچنان باش که گویی آخرین نماز توست.

احادیثی ناب درباره ی نماز

40- سجده های طولانی

 امام صادق(ع) فرمودند: بر تو باد به انجام سجده های طولانی که همانا آن روش توبه کنندگان است.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت