احادیث آموزنده جالب درباره زنا

مجموعه : احادیث
احادیث آموزنده جالب درباره زنا

احادیث آموزنده جالب درباره زنا

امام جعفرصادق (علیه السلام) از رسول خدا (صلی الله علیه وآله و سلم) نقل می کند که فرمود: بافلان طایفه ازدواج کنیدکه آنها عفت وپاکدامنی بخرج داده اند وزنانشان هم عفیفند وبافلان طایفه ازدواج نکنیدکه آنهاچون خودشان ناپاکند زنانشان هم ناپاک است

 

و فرمود:درتورات نوشته شده که خدای متعال فرمود: من قاتل وکشنده قاتلان هستم وفقیرکننده زناکارانم. ای مردم زنانکنیدکه زنهایتان زنا خواهند داد وباهردست که بگیرید باهمان دست پس خواهید داد

 

امام صادق (علیه السلام): آیا نمی ترسندآن کسانی که به پشت زنها نگاه می کنند دیگران هم به پشت زنانشان نگاه کنند و فرمود: نیکی به پدرانتان کنید تا فرزندانتان به شما نیکی کنند و عفت به زنان مردم داشته باشید تا اینکه زنانتان عفیف بمانند.

 

امام باقر(علیه السلام): خدای متعال به حضرت موسی (علیه السلام) وحی کرد:کسیکه زنا کند به او زنا خواهدشد ولو درنسل های بعدش(یعنی اگربا عیال و دخترش زنا نکردند با نوه و نتیجه اش خواهدشد)

 

داستانی دیگر:

درزمان حضرت داوود(علیه السلام) زن بدکاره ای بود که مردخبیثی هم به نزد وی می آمد

 

روزی این زن بدکاره اورانصیحت کرد و گفت هر باری که تو می آیی نزدمن یقین بدان که کسی هم پیش خانواده ات رفته ! و از آن مرد شکایت کرد
دراین هنگام خدای متعال به حضرت داوود(علیه السلام) وحی فرمودکه به اوبگو: باهردستی که داده ای پس می گیری!!

 

آن مرد به سرعت بلند شد وآمد به طرف خانواده اش وغریبه ای راباهمسرخویش یافت. باناراحتی به نزد نبی خدا حضرت داوود(علیه السلام)آمد

 

مطالب مرتبط:

چهل حدیث از امام موسی کاظم (علیه السلام)

چهل حدیث از امیرمؤمنان حضرت علی (علیه السلام)

چهل حدیث نماز از پیامبر

چهل حدیث از حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها)