احادیث حج (2)

مجموعه : احادیث
احادیث حج (2)

امام صادق (ع ) می فرماید :
کسی که به حج می رود خدا ضامن اوست ، اگر او را زنده نگه دارد، به اهل و عیالش می رساند، و اگر او را بمیراند وارد بهشت می کند.

 

*** احادیث حج ***

 

امام صادق (ع ) می فرماید :
وقتی که حاجی وارد مکه می شود، خدا دو فرشته را برای او می گمارد تا طواف و نماز و سعی او را حفظ نمایند، و وقتی که در عرفه می ایستد دوش راست او را  می زنند و می گویند : نگران  گذشته نباش ، پس بنگر در آینده چگونه خواهی بود.

 

*** احادیث حج ***

 

از حضرت پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
این خانه ستونی از ستونهای اسلام  است ، و هر کس به حج یا عمره برود، خدا ضامن اوست ، اگر بمیرد وارد بهشتش می کند، و اگر به خانواده اش برگردد با اجر و سود برمی گردد.

 

*** احادیث حج ***

 

امیر المؤمنین علی (ع ) می فرماید :
کسی که به حج یا عمره می رود نزد خدا می رود، و بر خدا لازم  است که مهمانان خود را گرامی بدارد و آنان را بیامرزد.

 

*** احادیث حج ***

 

 از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
جنگجو در راه خدا و کسانی که حج و عمره برگزار می کنند میهمانان خدا هستند، خدا آنان را دعوت کرده و آنها پذیرفتند، و از او  درخواست کردند و به آنها عطا نمود.

 

*** احادیث حج ***

 

از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
سه گروه نزد خدا می روند : جنگجویان ، حج کنندگان و عمره گزاران.

 

*** احادیث حج ***

 

امام صادق (ع ) می فرماید :
یک حج بهتر از دنیا و هر چه در آن است ، و یک نماز واجب از  هزار حج بهتر است.

 

*** احادیث حج ***

 

امام صادق (ع ) می فرماید :
هیچ کاری بهتر از حج نیست مگر در جهاد و شهادت در راه خدا.

 

*** احادیث حج ***

 

امام صادق (ع ) می فرماید :
چیزی بهتر از حج نیست مگر نماز.

 

*** احادیث حج ***

 

از حضرت پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
حج مقبول ، جزایی جز بهشت ندارد.

 

*** احادیث حج ***

 

 از پیامبر اکرم (ص ) سؤال شد که بهترین کارها کدامند، فرمودند :
ایمان به خدا، جهاد درراه خدا، و حج مقبول.

 

*** احادیث حج ***

 

حضرت پیامبر (ص ) می فرمایند :
حج ، جهاد ناتوان است.

 

*** احادیث حج ***

 

 امام صادق (ع ) می فرماید :
یک نماز واجب بهتر است از بیست بار رفتن به حج ، و یک بار رفتن به حج بهتر است از خانه ای پر از طلا که هر چه در آن است صدقه داده شود.

 

*** احادیث حج ***

 

امام صادق (ع ) می فرماید :
یک حج بهتر از آزاد کردن هفتاد برده است.

 

*** احادیث حج ***

 

امام باقر (ع ) می فرماید :
حج و عمره دو بازار از بازارهای آخرت اند، کسی که زیاد حج و عمره  بجا آورد از میهمانان خداست ، اگر خداوند او را نگه دارد آمرزیده نگه می دارد، و اگر او را  بمیراند وارد بهشت می کند.

 

*** احادیث حج ***

 

امام رضا (ع ) می فرماید :
حج و عمره ، فقر و گناهان را می زداید چنانکه کوره آهنگری ناخالصی های  آهن را

 

*** احادیث حج ***

 

امام باقر (ع ) می فرماید :
سه چیز است که ثوابشان در آخرت و اثرشان در دنیا هم هست : حج که فقر  را می زداید، صدقه که بلا را دفع می کند و نیکی که عمر را می افزاید.

 

*** احادیث حج ***

 

امام صادق (ع ) می فرماید :
حاجی ، هیچ وقت تهیدست نمی شود.

 

*** احادیث حج ***

 

 حضرت پیامبر (ص ) می فرماید :
مسافرت کنید تا بدنتان سالم شود، و جهاد نمایید تا غنیمت به دست آورید، و حج بروید تا بی نیاز گردید.

 

*** احادیث حج ***

 

از رسول خدا (ص ) روایت شده است که فرمودند :
کسی که می خواهد به حج برود باید بشتابد.

 

*** احادیث حج ***

 

امام صادق (ع ) می فرماید :
کسی که برای رفتن به حج استطاعت داشته باشد، ولی آن را بدون عذر موجه به تأخیر بیندازد تا مرگ او فرا رسد، یکی از شرایع اسلام را از دست داده است.

 

*** احادیث حج ***

 

 از حضرت پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
کسی که حج واجب خود را بدون اینکه مرضی باز دارنده یا حاجتی لازم یا فرمانروایی ظالم مانع شود، بجا نیاورد و بمیرد، به دین یهودی یا مسیحی مرده است.

 

*** احادیث حج ***

 

امام صادق (ع ) می فرماید :
هیچ کس از حج محروم نمی ماند مگر در اثر گناه ، و این در حالی است که  خداوند اکثر گناهان را می بخشد.

 

*** احادیث حج ***

 

 امام صادق (ع ) خطاب به عیسی  بن ابی منصور فرمودند :
ای عیسی ، اگر قدرت آن را داری که نان ونمک بخوری و هر سال به حج بروی ، این کار را بکن.

 

*** احادیث حج ***

 

امام صادق (ع ) می فرماید :
کسی که دو بار به حج برود تا زنده است در خیر و برکت قرار خواهد گرفت.

 

*** احادیث حج ***

 

امام صادق (ع ) می فرماید:
کسی که سه بار به حج می رود هیچ وقت فقیر نمی شود.

 

*** احادیث حج ***

 

امام صادق (ع ) می فرماید :
کسی که ده بار به حج می رود، خدا او را محاسبه نخواهد کرد.

 

*** احادیث حج ***

 

حضرت صادق (ع ) می فرماید :
در هر یکی از ماههای سال می توان به عمره رفت ، و بهترین عمره ، در ماه رجب است.

 

*** احادیث حج ***

 

امام صادق (ع ) می فرماید :
مکه محبوبترین زمین پیش خداست.

 

*** احادیث حج ***

 

امام علی بن الحسین زین العابدین (ع ) می فرماید :
خوردن و آشامیدن در شهر مکه همچون روزه داری  در غیر از آن است ، و یک روز روزه داری در آن شهر برابر است با یکسال روزه داری در جاهای دیگر، و راه  رفتن در شهر مکه عبادت است.

 

*** احادیث حج ***

 

 امام باقر (ع ) می فرماید :
کسی که در شهر مکه سجده می کند همچون کسی است که در راه خدا در خون خود می غلتد.

 

*** احادیث حج ***

 

از پیامبر اکرم (ص ) روایت شده است که فرمودند :
هیچ روزهایی همچون ده روز اول   ذی الحجه نیست که خدا دوست دارد مردم در آن مشغول عبادت او شوند.

 

*** احادیث حج ***

 

 از رسول خدا (ص ) روایت شده است که فرمودند :
مسح کشیدن حجر الاسود و رکن یمانی  گناهان را می ریزد و از بین می برد.

 

 

*** احادیث حج ***

 

امام علی بن الحسین زین العابدین (ع ) می فرماید :
وقتی که شب عرفه و اوایل روز منی فرا می رسد، خدا به کسانی که در عرفات و منی ایستاده اند، گرامی ترین ملایک خود را مباهات می کند .

 

*** احادیث حج ***

 

 امام صادق (ع ) می فرماید :
وقتی که مردم جایگاههای خود را در منی می گیرند، ندا کننده ای از سوی  خدا ندا می کند : اگر رضایت مرا خواسته بودید، من راضی شده ام.

 

*** احادیث حج ***

 

 حضرت صادق (ع ) می فرماید :

حج اکبر روز قربانی است.

 

*** احادیث حج ***

 

رسول خدا (ص ) می فرماید :
رمی جمرات ذخیره روز قیامت است.

 

*** احادیث حج ***

 

 حضرت باقر (ع ) می فرماید :
کسی که در یکی از دو حرم ( مکه و مدینه ) بمیرد، در روز قیامت بی ترس و هراس مبعوث می گردد.

 

*** احادیث حج ***

 

امام صادق (ع ) می فرماید :
خدا، طعام دادن و کشتار قربانی در منی را دوست می دارد.

 

*** احادیث حج ***

 

امام صادق (ع ) می فرماید :
وقتی که مؤمن سر خود را در منی می تراشد و آن را در زمین دفن می کند،  در روز قیامت هر مویی با زبان گویا به نام صاحبش تلبیه می گوید .

 

*** احادیث حج ***

 

 امیر المؤمنین علی (ع ) می فرماید :
آب زمزم بهترین آب روی زمین است.

 

*** احادیث حج ***

 

 از حضرت پیامبر (ص ) روایت شده است که فرمودند :
کسی که هفت بار دور خانه خدا طواف کند، ودو رکعت نماز پشت مقام بخواند، و از آب زمزم بخورد، گناهان او آمرزیده می شود هر قدری که باشد.

 

*** احادیث حج ***

 

بحضرت پیامبر اکرم (ص ) می فرماید :
رای هر دردی که آب زمزم خورده شود دواست.

 

*** احادیث حج ***

 

حضرت صادق (ع ) می فرماید :
بهتر از حج چیزی نیست مگر نماز

جدیدترین مطالب سایت