احادیث درباره ی ارواح نا فدا

مجموعه : احادیث
احادیث درباره ی ارواح نا فدا

احادیث درباره ی ارواح نا فدا

 

«1»: مدعیان نیابت:

آگاه باشید كه اگر كسی قبل از خروج سفیانی و صیحه ی آسمانی ادعای دیدار با من را داشته باشد دروغگویی افترا زننده است.

 

«2»: سرپرست نیكو:

 من به خداوند، در كفایت كردن و نیكو ساختن و سرپرستی روی آورده ام. و خداوند ما را بس است، در عین اینكه بهترین وكیل است.

 

«3»: بندگی برگزیدگان:

من وتمام پدرانم، از پیشینیان آنها – كه آدم و نوح و موسی و دیگر پیامبرانند – و متأخرین آنها كه محمد فرستاده ی خدا و علی فرزند ابی طالب و دیگر امامانی كه به دیار باقی شتافتند – صلوات الله علیهم اجمعین – تا زمان حال و امروز كه در آن به سر می بریم، همگی بندگان خداوند عزوجل هستیم.

 

«4»: وظیفه ی پیامبران:

 به سوی آنها(انسانها) پیامبرانی برانگیخت كه نوید دهنده و هشدار دهنده اند. پیامبران، مردم را به پیروی از خداوند فرمان دهند، و آنها را از سركشی و نافرمانی در برابر او نهی كنند. و آنچه مردم از امر خالق و دینشان نمی دانند، به آنها بشناسانند.

 

«5»: رحمت جهانیان:

خداوند محمد(ص) را به عنوان رحمت برای تمام جهانیان برانگیخت و به وسیله ی او نعمتش را بر آنها تمام كرد. او را آخرین پیامبر قرار داد، و او را برای تمام مردم – از زمان بعثت تا زمان قیامت – به نبوت فرستاد.

 

«6»: حجت خدا:

زمین، هیچگاه از حجت خداوند – چه آشكار باشد یا در نهان – خالی نمی ماند.

 

«7»: رضایت خداوند:

 آنان(امامان هدایتگر) را برای خودت اختیار كردی، و برای بندگانت برگزیدی، و برای دینت از آنان راضی شدی، و ایشان را برای شناخت خودت مخصوص گردانیدی، و به كرم و بخشش خود بزرگشان داشتی، و رحمت خود را به ایشان پوشاندی، و به نیكی و احسان خویش آنها ر پروراندی، و حكمت خود را به ایشان خورانیدی، و از نورت برای ایشان پوششی ساختی، و آنها را به بلندترین جایگاه ها بالا بردی، و با فرشتگانت احاطه اشان كردی، و به سبب پیامبرت شرف و بزرگی به ایشان دادی.

 

«8»: وضایف شیعیان:

 اگر شیعیان ما از معصیت دوری كنند، پایان كار طبق حكمت خداوند متعال به نفع آنان خواهد بود.

 

«9»: ظرف مشیت:

 دلهای ما(خاندان رسالت) چایگاه مشیت الهی است. پس هرگاه او بخواهد، ما هم می خواهیم. و خداوند (در این باره) می فرماید: شما نمی خواهید، مگر اینكه خدا بخواهد.

 

«10»: آگاهی امامان:

 ما بر اخبار(ومسائل) شما(شیعیان) آگاه هستیم و چیزی از اوضاع شما بر ما پوشیده نیست.

 

«11»:مراعات دوستان:

 ما، در رعایت حال شما(شیعیان) كوتاهی نداریم، و یاد شما را فراموش نمی كنیم.

 

«12»:دوستدار دوستان:

اگر اینگونه نبود كه ما دوستدار اصلاح كار شما(شیعیان) هستیم و به شما لطف و نظر و رحمت داریم، از توجه الفات به شما- به دلیل كارهای ناپسندتان- احتزار می كردیم.

 

«13»:دوری از امام:

 هیچ مطلبی ما را از آن دور نمی سازد، مگر كارهای ناپسندی كه از ایشان(شیعیان) به ما می رسد؛ كه آن كارها را خوش نداریم.

 

«14»:ندبه و زاری:

پس از روزگاران مرا به تعویق انداختند، و تقدیر مرا از یاری تو(امام حسین(ع)) بازداشت، و نبودم تا در برابر آنان كه با تو جنگیدند، بجنگم و با دشمنانت به دشمنی برخیزم، پس(به عوض آن) هر روز و هر شب برتو ندبه و زاری كنم ، و برتو، خون به جای اشك از دیدگان جاری كنم.

 

«15»:آخرین بازمانده:

 من آخرین جانشین(پیامبراسلام) هستم. و خداوند، به سبب من، بلا را از خاندان و شیعیانم دور می گرداند.

 

«16»: انكار نسبت فامیلی به خدا:

 میان خدا و هیچ یك از مخلوقاتش نسبت فامیلی وجود ندارد. از این رو كسانی كه از نزدیكانم، وصیت مرا انكار می كنند، مثلش مثل پسر نوح است.

 

«17»: امنیت زمین:

همان گونه كه ستارگان، سبب آرامش و آسایش اهل آسمان ها هستند، من هم برای زمینیان سبب آرامش و امنیت هستم.

 

«18»:زمان ظهور:

اما زمان ظهور من به دست خداست و كسانی كه برای آن تعیین وقت كنند، دروغ می گویند.

 

«19»:پنهانی:

خداوندا! مرا از دیدگان دشمنانم پنهان دار.

 

«20»:راه یافته:

 من مهدی هستم، من قیام كننده ی زمانم، من آن كسی هستم كه (زمین را) از داد(عدل) پر كنم همان طور كه (قبل از آن) از ظلم و ستم پر شده باشد.

 

«21»:دوری از گردنكشان:

 برهیچ یك از پدرانم(علیهم السلام) (زمانی) نگذشته، مگر اینكه نسبت به طاغوت زمان خود بیعتی برگردن داشته است. اما وقتی كه من خروج كنم، هیچ بیعتی نسبت به هیچ یك از طاغوت ها بر گردن ندارم.

 

«22»:بقیة الله:

 منم باقیمانده ی خداوند در زمین او، و انتقام گیرنده از دشمنانش.

 

«23»:غیبت دوم:

 زمان غیبت دوم(غیبت كبری) فرا رسید. پس ظهور نخواهد بود، مگر بعد از اجازه ی خداوندی كه عزیز و گرامی است.

 

«24»: دلیل غیبت:

 اما علت وقوع غیبت؛ خداوند عزوجل می فرماید:«ای مؤمنان! از چیزهایی نپرسید كه اگر(پاسخ آن) برایتان آشكار گردد، غمگین می شوید».

 

«25»:خورشید پشت ابر:

 «مثال فایده من درزمان غیبت، مانند سود بردن خورشید است، در زمانی كه توسط ابرها از دیده ها پنهان می شود».

 

«26»:زمان ظهور:

 اما زمان(ظهور و) گشایش(كارمن) مربوط به خدا است كه یادش بلند باد. و آنان كه(برای ظهور من) وقت تعیین می كنند، دروغگویند.

 

«27»:حكومت عدل:

 من قیام كننده ی از آل محمد(ص) هستم. منم آن كسی كه به این شمشیر در آخرالزمان خروج می كنم. وسپس زمین را پر از عدل و داد آكنده سازم. همچنان كه(قبل از آن) از ظلم وستم پر شده باشد.

 

«28»:پیمانه ی بزرگواری ها:

این كتاب را بنویس، و عربی هم بنویس، و نام او را بگذار:« مِكیالُ المَكارم فی فَوائدِ الدُعاء للقائم».

 

«29»:انكار حق:

درخواست معارف، از غیر ما اهل بیت، انسان را به انكار ما می كشاند.

 

«30»:گشایش كار:

برای شتاب در گشایش كار(فرج) بسیار دعا كنید كه همان گشایش كار شماست.

 

«31»:كلام خدا:

اگر توسط ما خواستید به سوی خدا و به سوی ما توجه كنید، پس بگویید همان گونه كه خدای بلند مرتبه می فرماید: سلام بر آل یاسین…

 

«32»:مزرعه ی آخرت:

نابودی و فروپاشی دنیا به راستی نزدیك است، و(بدین وسیله) با شما وداع می گوید. اما بدانید كه من شما را به سوی خدا و فرستاده اش، و به عمل بر كتابش و میراندن باطل و زنده گردان روش او(خدا) فرا می خوانم.

 

«33»:طرد شیطان:

هیچ چیز مانند نماز، بینی شیطان را به خاك نمی مالد، پس نماز بگذار، وبینی شیطان را به خاك بمال.

 

«34»:رستگاری:

 كسی كه در راه انجام اوامر خدای عزوجل باشد، خداوند نیز او را در(رسیدن به)نیازهایش یاری كند.

 

«35»:پاكیزگی:

 اموال شما راقبول نمی كنیم، مگر برای تزكیه و پاكی خود شما. پس هر كس كه خواهد، بفرستد. و هر كس كه مایل نیست، قطع كند. زیرا آنچه خداوند به من داده، از تمام آنچه به شما بخشیده، بهتر است.

 

«36»:ارجاع به فقها:

 در حوادث جدید، به راویان حدیث ما رجوع كنید، كه ایشان حجت من بر شمایند، و من حجت خدا بر ایشان هستم.

 

«37»:دعا برای یاران و پیروان:

 خدایا بر من وارد گردان از شیعیان و یارانم؛ كسانی را كه چشم به آنها روشن شود، و پشت به ایشان محكم گردد. و آنان را در پناه و امان خود قرار بده.

 

«38»:دعا برای مؤمنین:

 خدایا! به حق هر كسی كه با تو مناجات می كند، و به حق هر كسی كه تو را در خشكی و دریا به دعا می خواند، تفضّل كن بر فقراء مردان و زنان مؤمن به دارایی و ثروت، و بر بیماران از مرد و زن مؤمن به سلامتی و صحت، و بر زندگی اهل ایمان به لطف و بخشش، و بر مردگان آنان به آمرزش و رحمت، و بر غریبان مؤمن به بازگشت به خانه هایشان در عین سلامت، به حق محمد و تمام خاندانش صلوات الله علیهم اجمعین.

 

«39»:حضرت زهرا(س) الگوی امام:

دختر رسول خدا(ص) برای من الگوی مناسبی است.

 

«40»:وظایف شیعیان و راه نزدیك شدن به امام:

توجه تان را نسبت به ما بر اساس محبت و سنت های روشن شرعی قرار دهید.

 

جدیدترین مطالب سایت