احادیث درباره ی روزه

مجموعه : احادیث
احادیث درباره ی روزه

حدیث 1« نامی از نام های خدا»

امام باقر (ع) فرمودند:

همانا رمضان ، نامی از نام های خداوند است.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 2« آرزوی بندگان خالص خدا»

رسول خدا (ص) فرمودند:

اگر بنده بداند در رمضان چه هست، البته دوست می دارد رمضان یک سال باشد.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 3« به بند کشیده شدن شیطان»

رسول خدا (ص) فرمودند:

چون ماه مبارک رمضان در آمد ، درهای جهنم بسته و درهای بهشت باز می شود و شیاطین به بند کشیده می شوند.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 4« ندای هل من تائب»

حضرت رسول (ص) می فرمایند:

خداوند تبارک و تعالی در هر شب از ماه رمضان سه مرتبه فرماید: آیا سوال کننده ای هست تا خواسته ی او را به وی بدهم؟ آیا توبه کننده ای هست تا توبه ی او را بپذیرم؟ آیا آمرزش کننده ای هست تا او را بیامرزم؟ کیست به توانگر بی احتیاج و ادا کننده ی عادل قرض بدهد.

 

فرمود : برای خداوند تعالی در آخر هر روز از ماه رمضان موقع افطار هزار هزار آماده شده از آتش است ، آن گاه که شب و روز جمعه شد در هر ساعت از آن هزار هزار نفر ار آتش آزاد می کند ، که همه ی آنها مستحق عذاب بوده اند، آنگاه که آخر ماه رمضان شد  خداوند به شمار آن چه از اول ماه تا آخر آزاد کرده آزاد می کند.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 5« رمضان ، کفاره گناهان»

رسول خدا (ص) فرمودند:

همانا ماه رمضان تا رمضان دیگر کفاره ی گناهانی است که در بین آن دو صورت می گیرد و نیز بهشت از امسال تا سال آینده برای روزه داران ماه رمضان آرایش داده می شود.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 6« دو برابر شدن ثواب»

پیغمبر خدا (ص) فرمودند:

ماه رمضان ماه خدا و آن ماهی است که نیکی ها در آن دو چندان (و ثواب آن دو برابر )خواهد بود.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 7« بهترین ماه ها»

رسول خدا (ص) فرمودند:

همانا ماه خدا همراه با برکت و رحمت و آمرزش به سوی شما رو آورده است. این ماه در نزد خدا بالاترین ماه ها است و روز هایش بالاترین روز ها و شب هایش بالا ترین شب ها و ساعاتش بالاترین ساعت ها است. در این ماه ، نفس هایتان ثواب تسبیح دارد و خواب تان عبادت خدا است و کار نیک تان مورد قبول و دعایتان مستجاب خواهد بود.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 8« اول و وسط و آخر رمضان»

حضرت رسول (ص) فرمودند:

ماه رمضان ، آغازش رحمت است و میانه اش بخشایش و پایانش نجات (بندگان گنهکار) از آتش است.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 9 « سه نشانه مومن»

رسول خدا (ص) به علی (ع) فرمودند:

برای مومن سه نشانه است : ادای نماز ، پرداخت زکات و انجام روزه.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 10« در خواست روزه از کودکان»

امام صادق (ع) فرمودند:

از کودکان روزه بخواهید هنگامی که نه سال شد البته به قدر تواناییش ، پس اگر توانست تا ظهر یا بعد از ظهر تحمل کند تا این زمان روزه بدارد و هر گاه گرسنگی و تشنگی بر او غلبه کرد افطار کند.

 

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 11« سپر در برابر آتش جهنم»

رسول خدا (ص) فرمودند:

روزه (در برابر) آتش جهنم سپر است.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 12« دوری از دوزخ»

ابو سعید خدری گفت: از رسول خدا (ص) شنیدم که فرمودند:

هر که در راه خدا یک روز روزه بگیرد ، خدا به مدت هفتاد پاییز صورتش را از آتش جهنم به دور می دارد.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 13« پاداش روزه در گرما»

امام صادق (ع) می فرماید:

هر که یک روز در گرما روزه بگیرد و تشنه بماند ، خداون تعالی هزار فرشته بر او می گمارد که صورتش را مسح کنند و یه او مژده دهند ، چون افطار کند ، خدای عزوجل فرماید: چقدر تو خوشبویی ، ای فرشتگان من !گواه باشید که او را آمرزیدم.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 14« سیاهی چهره شیطان»

از رسول خدا (ص) سوال شد که چه عملی شیطان را از ما دور می کند؟

فرمودند: روزه گرفتن ، چهره شیطان را سیاه می نماید(به واسطه ناکام ماندن او از گمراهی انسان روزه دار)

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 15« روزه بهشت است»

امیر المومنین علی (ع) هنگام وفات وصیت فرمودند:

تو را باد روزه زیرا آن زکات بدن است و برای اهلش بهشت است.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 16«تند رستی جسم»

رسول خدا(ص) فرمودند:

روزه بگیرید تا تندرست شوید.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 17« معنای روزه»

حضرت علی (ع) فرمودند:

روزه (به معنای ) اجتناب از گناهان است.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 18« فلسفه روزه »

حضرت زهرا (س):

خدا روزه را واجب ساخت به خاطر آن که اخلاص مردم تثبیت گردد.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 19« دروازه ی عبادت »

حضرت رسول (ص) فرمودند:

هر چیز دروازه ای دارد و دروازه ی عبادت روزه است.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 20« رابطه روزه و ولایت »

امام صادق (ع):

به خدا قسم اگر شخصی روز را روزه بگیرد و شب را به نماز ایستد ولی بدون پذیرش و ولایت ما از دنیا برود در حالی از دنیا رفته که خدا از او ناراضی و خشمگین است.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 21« روزه ی اندام بدن»

امام صادق (ع):

وقتی روزه می گیری باید گوش و چشم و زبان و دامنت هم روزه باشند(و از گناه دور بمانند) و باید دست و دامنت را (از آلوده شدن به گناه ) حفظ کنی و تا (می توانی) سکوت کن مگر از کلامی که خیر باشد.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 22« بهترین جهاد»

امام صادق(ع) فرمودند:

بهترین جهاد روزه داری در هوای گرم است.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 23« روزه ی قلب ، بهترین روزه ها»

امام علی (ع) فرمودند:

روزه  قلب بهتر از روزه ی زبان و روزه ی زبان بهتر از روزه ی شکم است.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 24« روزه های ناقص»

امام باقر (ع) فرمودند:

روزه ی این افراد کامل نیست:

1.کسی که از امام خویش را نافرمانی کند.

2.بنده فراری تا زمانی که برگردد.

3.زنی که اطاعت شوهر نکند تا اینکه توبه کند.

4.فرزندی که نافرمان شده تا اینکه فرمانبردار شود

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 25« در مخصوص روزه داران»

رسول خدا (ص) فرمودند:

همانا برای بهشت دری است به نام (ریان) وارد نمی شوند از آن در مگر روزه داران.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 26« دعای روزه داران»

امام صادق (ع) فرمودند:

خواب روزه دار عبادت ، خاموشی او تسبیح، عمل وی پذیرفته شده و دعای او مستجاب می شود.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 27« تغذیه الهی در خواب»

امام کاظم (ع) فرمودند:

هنگام ظهر بخوابید ، زیرا خداوند در خواب به روزه داران آب و غذا می خوراند.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 28«خروج از گناهان»

امام کاظم (ع) فرمودند:

هر که در شب قدر غسل کند و تا طلوع قجر شب زنده داری نماید از گناهان خارج شده است.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 29« بخشش گناهان گذشته و آینده»

امام باقر می فرمایند:

کسی که شب قدر را درک کند و (با عبادت) آن را به پا دارد ، خداوند گناهان گذشته و آینده اش را می آمرزد.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 30« رکوع و سجود در شب قدر»

امام صادق(ع)  فرمودند:

مرحبا و احسنت بر آن بنده که این شب را به رکوع و سجود احیا کند و خطاهای خویش را در مقابل خود مجسم نماید و بر آن بگرید پس آنگاه که چنین کرد ، امیدوارم که نا امید نگردد و به حاجات خویش برسد.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 31« روزه ی بی اجر»

حضرت زهرا (س) فرمودند:

روزه دار روزه اش به درد نمی خود ، اگر زبان و گوش و چشم و اعضایش را از (گناه) نگه ندارد.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 32« برترین عبادت در ماه رمضان»

رسول خدا (ص) می فرمایند: یا علی (ع) ! برترین اعمال در ( ماه رمضان ) دوری نمودن از حرام های الهی است.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 33« غیبت ، آفت روزه»

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

هر کس غیبت مرد یا زن مسلمانی را کند ، خداوند تا چهل شبانه روز نماز و روزه هایش را قبول نخواهد کرد ، مگر آنکه غیبت شده او را ببخشد.

 

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 34« بد بخت حقیقی کیست»

رسول خدا (ص) فرمودند:

بد بخت کسی است که در این ماه با عظمت ، از مغفرت خدا محروم باشد.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 35« ماه رمضان ، بهار قرآن»

امام باقر (ع) فرمودند:

هر چیز بهاری دارد ، بهار قرآن ماه رمضان است.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 36« پاداش تلاوت یک آیه قرآن»

رسول خدا (ص) فرمودند:

کسی که آیه ای از قرآن را (در ماه رمضان) بخواند ، برای او پاداش (خواندن تمام قرآن ) است در غیر این ماه.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 37« درود بر سحر خیزان»

رسول خدا (ص) فرمودند:

هان! صلوات و درود خدا بر سحر خیزان ( و آنانکه برای روزه گرفتن سحری می خورند).

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 38« شوینده ی گناهان»

امام صادق (ع) فرمودند:

افطار کردن با آب ، گناهان را از دل می شوید.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 39« حذر از دوزخ»

رسول خدا (ص) می فرمایند:

خود را از آتش جهنم دور کنید با افطاری دادن ، گرچه با نصف خرما و شربتی از آب باشد.

 

** احادیث درباره ی روزه **

 

حدیث 40« اشتیاق بهشت به چهار نفر»

پیغمبر گرامی اسلام (ص) فرمودند:

هماما بهشت ، مشتاق چهار کس است : خوراک دهنده به گرسنه و نگه دارنده ی زبان و تلاوت کننده قرآن و روزه داران ماه رمضان.