احادیث راجب مسواک زدن

مجموعه : احادیث
احادیث راجب مسواک زدن
احادیث راجب مسواک زدن
 
از توصیه های موکد در آموزه های دینی رعایت یکی از کلیدی ترین نکات بهداشتی است که اتفاقا پیامبر گرامی اسلام بدان رنگ و بوی معنوی نیز داده اند.
در زیر تعدادی از احادیث پیامبر اعظم (ص)در خصوص مسواک زدن می آید :
“مسواک کردن ،یک نیمه ایمان است و وضو گرفتن یک نیمه ایمان “
مسواک کردن فصاحت مرد را افزون می کند”
مسواک موجب پاکی دهان و رضایت پروردگار و روشنی چشم است”
“یک نماز مسواک زده بهتر از هفتاد نماز مسواک نزده است”
نهج الفصاحه احادیث1782-1783-1784 و 1849)
 
مطالب مرتبط: