احادیث سلامتی از پیامبر

مجموعه : احادیث
احادیث سلامتی از پیامبر

احادیث سلامتی از پیامبر

 

احادیث زیبا از پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد و سخنان زیبا از حضرت لقمان (ع) برای سلامتی و بهداشت

 

پیامبر خدا (صلى الله علیه و آله و سلم ):
برادرم عیسى، از شهرى گذر کرد که در آن، مرد و زنى به یکدیگر فریاد مى کشیدند. پرسید: ((شما را چه شده است ؟)).
(مرد) گفت: اى پیامبر خدا! این، زن من است و او را مشکلى نیست. زنى درستکار است؛ اما دوست دارم از او جدا شوم.
گفت: ((به هر حال، به من بگو که او را چه مى شود؟)).
(مرد) گفت: بى آن که کهن سال باشد، چهره اش بى طراوت است.
گفت: ((اى زن! آیا دوست دارى دیگر بار، چهره ات پرطراوت شود؟)).
(زن ) گفت: آرى.
به او گفت: چون غذا مى خورى، از سیر شدن حذر کن؛ زیرا اگر غذا بر سینه سنگینى کند و از اندازه افزون شود، طراوت چهره از میان مى رود)).
آن زن چنان کرد و دیگر بار، چهره اش طروات یافت.

 

احادیث سلامتی از پیامبراحادیث سلامتی از پیامبر

لقمان (علیه السلام ):
اگر خوراک انسان اندک باشد، زیاد زنده مى ماند

 

احادیث سلامتی از پیامبراحادیث سلامتی از پیامبر

 

پیامبر خدا (ص):
هر کس شکمش پر باشد، به ملکوت آسمان ها و زمین راه نمى یابد.

 

احادیث سلامتی از پیامبراحادیث سلامتی از پیامبر

 

پیامبر خدا (ص):
دوست داشتنى ترین شما نزد خداوند، کم خوراک ترین و سبک بدن ترین شماست .

 

احادیث سلامتی از پیامبراحادیث سلامتی از پیامبر

 

پیامبر خدا (ص):
هر کس خوراکش اندک باشد، تنش سلامت و دلش صفا مى یابد؛ و هر کس ‍ خوراکش فراوان باشد، تنش بیمار و دلش سخت می گردد.

 

احادیث سلامتی از پیامبراحادیث زیبا

امام على (علیه السلام):
هر کس در خوردن به کم بسنده کند، سلامتش بیشتر مى شود و اندیشه اش ‍ به سامان مى رسد.

 

احادیث سلامتی از پیامبراحادیث زیبا

امام على (علیه السلام ):
هر کس خوراکش کم باشد، دردهایش نیز کم است

 

احادیث سلامتی از پیامبراحادیث زیبا

پیامبر خدا (ص):
مادر همه داروها، کم خورى است.

 

جدیدترین مطالب سایت