بیست حدیث مفید و تأمل برانگیز درباره ی ربا

مجموعه : احادیث
بیست حدیث مفید و تأمل برانگیز درباره ی ربا

1– رسول اکرم (ص) : کیفر شخص رباخوار هفتاد گونه عذاب میباشد که کمترین آن مانند عذاب شخصی است که با مادر خود در خانه کعبه و مسجد الحرام زنا کرده باشد.   تفسیر جامع جلد 1 صفحه 393

 

2- حضرت رسول فرمود: هر گاه در میان شما پنج چیز باشد به پنج بلا گرفتار خواهید شد هر گاه ربا بخورید زمین نعمتش را از شما دریغ دارد، هر گاه در میان شما زنا آشكار شد مرگ ناگهانى فراوان شود، زمانى كه زمامداران ستم كنند چهارپایان بمیرند زمانى كه مردم بیكدیگر ستم كنند دولت آنها بزوال گراید، وقتى كه سنت واگذارده شود بدعت روى كار آید.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 175

 

 

3- نبى اكرم (ص) فرمود: كه خداوند شما را خلیفه‏ ى خود در دنیا قرار داد پس مواظب باشید كه چگونه عمل میكنید زینهار بپرهیزید از زنا و ربا خوردن.   ارشاد القلوب جلد 1  صفحه 175

 

4- امیر المومنین (ع) : هرکس ربا بخورد خداوند پر کند شکم او را از آتش جهنم به قدر آنچه که خورده و اگر به دست بیاورد از مال ربا ثروتی و از آن در راه خدا انفاق کند خداوند قبول نفرماید چیزی از عبادات و اعمال خیری را که میکند و او همیشه در لعنت خدا و فرشتگان میباشد.   تفسیر جامع جلد 1 صفحه 393

 

5- امام صادق (ع) : خوردن یک درهم ربا سخت تر و شدیدتر است در نزد خداوند از هفتاد مرتبه زنا کردن با محارم خود.    تفسیر جامع جلد 1 صفحه 393

 

6- رسول اکرم (ص) : روزگاری برسد که یکی نماند مگر آنکه ربا خورد و اگر نخورد اثری و غباری از آن به وی برسد.    نهج الفصاحه حدیث 2365

 

7- رسول اکرم (ص) : هرکه ربا فراوان خورد سرانجام او به فقر و بی چیزی انجامد.    نهج الفصاحه حدیث 2607

 

8- رسول اکرم (ص) : خداوند ربا خوار و ربا ده و نویسنده سند آن و شاهد معامله اش را لعنت نماید.   نهج الفصاحه حدیث 2231

 

9- زراره گوید به حضرت صادق (ع) عرض کردم اینکه خداوند در قرآن مجید میفرماید : خداوند کم میگرداند و برکت را میبرد از مال ربایی و صدقات را زیاد میکند ، در حالی که کسی را می بینیم که ربا می خورد و مالش هم زیاد میشود ، آن حضرت فرمود : کدام کم شدن و بی برکتی بدتر از این است که یک درهم ربا ، دین خورنده اش را از بین میبرد و اگر هم از گناه خود توبه نماید ، مالش رفته و گدا میشود.  وسائل الشیعه

 

10- پیغمبر اکرم (ص) فرمود : کسی که ربا بخورد خداوند شکمش را به مقدار آنچه خورده از آتش پر میکند ، پس اگر از ربا مالی را به دست آورد عملش را نمی پذیرد و همیشه مورد لعن خدا و ملائکه است مادامی که قیراطی از مال ربایی نزدش باشد.  مستدرک الوسائل

 

11- حضرت محمد (ص) فرمودند : در شب معراج جماعتی را دیدم که هرگاه یکی از ایشان میخواست برخیزد از بزرگی شکمش نمی توانست.از جبرئیل پرسیدم اینها چه کسانی اند ؟ گفت رباخوارانند که روز قیامت برنمی خیزند مگر مانند جن زده ها ، ناگاه ایشان را بر راه آل فرعون دیدم که بامداد و شامگاه آتش بر ایشان عرضه داشته میشود و می گویند خداوندا چه وقت قیامت برپا میشود ( بدیهی است که مراد از آتش در اینجا عذاب برزخی است )                                        مستدرک الوسائل کتاب تجارت باب 1 صفحه 478

 

 

12- حضرت محمد (ص) : هرگاه زنا و رباخواری در قریه ای ( شهری یا روستایی ) رواج یابد در هلاکت اهلش اذن داده میشود. مستدرک الوسائل

 

13- حضرت محمد (ص) : هرگاه امت من رباخوار شوند به زلزله و فرورفتن در زمین مبتلا میشوند. مستدرک الوسائل

 

14- حضرت باقر (ع) فرمودند : بدترین کسبها ، معامله ربایی است. وسائل الشیعه

 

15- رسول خدا (ص) در ضمن وصیتی به علی بن ابیطالب (ع) فرمود : یا علی ربا هفتاد جزء است ، آسانترین جزء اش مانند آن است که کسی با مادر خودش در خانه کعبه عمل جنسی انجام دهد ، یا علی یک درهم ربا از هفتاد زنا که شخص با مَحرم خود ، در بیت الله الحرام ( خانه کعبه ) به جا آورد بزرگتر است.

خصال شیخ صدوق جلد 2 صفحه 705

 

16- حضرت محمد (ص) : ربا هفتاد جزء است و آسانترین و کمتر از همه چنانست که مرد با مادرش در خانه خدا زنا کند. بحارالانوار جلد 77 صفحه 58

 

17- حضرت محمد (ص) : ( گناه و عقوبت ) یک درهم ربا در نزد خداوند بزرگتر است از کیفر هفتاد زنا با محارم. بحارالانوار جلد 77 صفحه 58

 

18- حضرت محمد (ص) : هرکه ربا خورد خداوند به مقدار آن شکم او را از آتش جهنم پر میکند ، و اگر با آن پول مالی به دست آورد خداوند از عمل او چیزی قبول نمیکند و تا آن مال با اوست همیشه در لعنت خدا و فرشتگان میباشد. جامع الاخبار صفحه 169

 

19- حضرت محمد (ص) : بدترین کسب ها کسب ربا است.