مجموعه : احادیث
بروزرسانی : 23 فروردین 1397

حدیث درباره ی آداب دست دادن

حدیث درباره ی آداب دست دادن

حدیث آداب دست دادن

*رسول خدا(ص) فرمودند: آنانكه برای خدا به یكدیگر دست می دهند، گناهانشان آنگونه فرو می ریزد كه گویی دوباره از مادر تولد یافته اند.

*حضرت امام جعفرصادق(ع) فرمود: با یكدیگر دست دهید تا كینه های شما از بین برود.

*دست دادن مؤمن هزار حسنه دارد.

*ونیز فرمودند: در دست دادن شما با یكدیگر، اجر مجاهدین در راه خدا نهفته است.

*وقتی مؤمنین با یكدیگر دست می دهند، خداوند نیز دست خود را دراز كرده و با آن كسی كه محبت و علاقه ی شدیدتری نسبت به دوستش دارد دست می دهد.

*هرگاه مؤمنین با یكدیگر دیدار كرده و دست می دهند، خداوند، 100 رحمت برای آنان نازل می كند كه 99 رحمت نصیب فردی می شود كه علاقه ی بیشتری نسبت به برادر مؤمنش دارد.

*كسی كه دیرتر دست خود را از دست دوستش رها می كند، اجر بیشتری می برد.

*هرگاه پیامبر اكرم(ص) با كسی دست می داد صبر می كرد تا آن شخص دستش را از دست پیامبر رها سازد.

*گفته شده است اولین كسانی كه بر روی زمین با یكدیگر دست دادند، ذوالقرنین و حضرت ابراهیم(ع) بودند.

*پیامبر اكرم(ص) فرمودند: هر مردی كه با زن نامحرمی دست دهد، در روز قیامت، او را دست بسته بیاورند و در دوزخ افكنند.

*در بعضی روایات فرموده اند: مسلمانان با اهل كتاب(مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان) و كافران دست ندهند و در بعضی دیگر فرموده اند دست دادن، از پشت لباس و جامه باشد، و چنانچه با دست برهنه با تو دست دادند، دستت را بشوی.

*عرف شده است كه وقتی كوچكتری به بزرگتری می رسد بلافاصله دستش را دراز می كند برای دست دادن به گمان خویش می خواهد تواضع و فروتنی خودش را نشان دهد در صورتی كه این عمل، صحیح نیست.

ابتدا باید بزرگتر دستش را به سوی كوچكتر دراز نماید و به اصطلاح آن را قابل بداند و سپس كوچكتر باید دست خود را به سوی دست دراز شده ی بزرگتر دراز نماید.

به عبارت دیگر، دست دراز كردن كوچكتر به سوی بزرگتر، فی الواقع نوعی تكلیف قائل شدن برای بزرگتر می باشد و ای بسا بزرگتری دوست نداشته باشد با شخصی كه از خودش كوچكتر است دست دهد و لذا كوچكتر حق ندارد ابتدا به ساكن دست خود را به سوی بزرگتر از خودش دراز نماید ولو به عنوان احترام، تعظیم، فروتنی و… باشد.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت