مجموعه : احادیث
بروزرسانی : 17 اردیبهشت 1403

چهل حدیث درباره آخرالزمان و پیش بینی ائمه (ع)

چهل حدیث درباره آخرالزمان و پیش بینی ائمه (ع)

احادیث زیبا درباره آخرالزمان و پیش بینی ائمه (ع)

1. امیر مومنان(ع): پشتها سنگین شود و حوادث پیاپی واقع شود.

2. امیر مومنان(ع) : او (حضرت قائم( عج)) هنگامی ظاهر می شود كه حقیقتها كم اجر و دنباله روها از نابخردان پیروی كنند.

3. امیر مومنان(ع): عربها دچار اختلاف شوند اشتیاق به ظهور افزون شود.

4. امیر مومنان(ع): عفاف و خویشتن داری از جامعه رخت بربندد و … و شیطان بر همگان چیره شود.

5. امیر مومنان(ع): زنها فرمانروایی كنند، حوادث جانكاه و كمرشكنی روی می دهد.

6. امیر مومنان(ع): شكافنده ها بشكافند و پیش بتازند ،تیز پروازان حمله كنند.

7. امیر مومنان(ع): عراق را فتح كنند و هر نوع اختلافی را با خونریزی پاسخ دهند.

8. پیامبر(ص): برای مردم روزگاری میرسد كه تنها همّ وغمّشان شكم آنها و شرف آنها تجمّلات زندگی و قبله ی آنها زنهایشان می گردد.

9. پیامبر(ص): دین و آئین آنها درهم ودینارشان می باشد، آنها بدترین خلایق هستند برای آنها نزد خدا ارج و مقامی نیست.

10. پیامبر(ص): هنگامی كه روابط نامشروع شیوع پیدا می كند زلزله زیاد می شود.

11. پیامبر(ص): هنگامی كه برای كارهای ناشایست تعاون وهمكاری كنند و در احكام دین از یكدیگر دوری كنند.

12. پیامبر(ص): انسان به پدر ومادرش جفا می كند ولی با دوستانش از راه وفا وصفا وار د می شود.

13. پیامبر(ص): هنگامی كه تكبّر و خودپرستی در اعماق دلها نفوذ كرد آنطور كه سمها در بدنها نفوذ میكند.

14. پیامبر(ص): گناهان علنی شوند و محرّمات الهی سبك شمرده شوند.

15. پیـامبر(ص): زمـانی می آید كه مـردم گـرگ درنده می شونـد، هر كس گرگ نباشد او را می خورند.

16. پیامبر(ص): مردم به انجام منكرات تظاهر می كنند … و اموال فراوان برای غنا و موسیقی خرج می شود.

17. امیر مومنان(ع): كسی كه امر به معروف كند، خوار شود و كسی كه مرتكب گناه شود، مورد ستایش قرار گیرد.

18. امیر مومنان(ع): هنگامی كه نیازها وگرفتاریها فراوان شود مردم همدیگر را نشناسند.

19. امیر مومنان(ع): انسان برای استمداد به نزد برادرش برود، او را در قیافه ای دیگر غیر آنچه بود می بیند.

20. امیر مومنان(ع): هنگامی كه مرد ها با مردها در می آمیزند و زنها با یكدیگر.

21. پیامبر(ص): هنگامی كه امت من نماز را ضایع كنند و از شهوات پیروی كنند.

22. امیر مومنان(ع): مرد را برای پوشیده نگه داشتن همسرش سرزنش می كنند.

23. پیامبر(ص): مرد ها خود را شبیه زنها و زنها خود را شبیه مرد ها می كنند.

24. پیامبر(ص): هنگامی كه زنها جامه مردان را بپوشند و پوشش حیاء از آنها گرفته شود.

25. پیامبر(ص): سپس زمانی می آید كه قاریان قرآن را می خوانند ولی از حلقومشان تجاوز نمی كند (عمل نمی شود…).

26. پیامبر(ص): قرآن را طبق خواسته های خود توجیه می كنند و آئین خدا را آراء خود تفسیر و تحلیل می كنند.

27. پیامبر(ص): ثروتمندان امت برای سیاحت به مكه می روند ومتوسطین آنها برای تجارتو فقرا برای ریاء و تظاهر (افراد خالص كم اند).

چهل حدیث درباره آخرالزمان و پیش بینی ائمه(ع)

28. پیامبر(ص): قرآن با نی و لحن غنا خوانده می شود، بدون آینكه به هنگام تلاوت با خوف وخشیت از پروردگار همراه باشد.

29. پیامبر(ص): پس می بینی كه گوش دادن به قرآن برای مردم بسیار سنگین است و گوش دادن به صداهای باطل آسسان و فرح بخش شده است.

30. امیر مومنان(ع): آلات لهو و لعب در رهگذر مردم آشكارا به كار گرفته می شود ، مردم عبور می كنند و كسی جرئت نمی كند از آن جلوگیری كند.

31. پیامبر(ص): (در آخر الزمان یعنی نزدیكی ظهور ) زمین لرزه بسیار می شود.

32. پیامبر(ص): انتظارمیرودكه حتی یك قفیزگندم ویك درهم پول به مردم عراق نرسد.

33. امام صادق(ع): رودخانه ها خشك می شود و قحطی و گرانی پیش می آید.

34. پیامبر(ص): سه پرچم در یك سال و یك ماه و یك روزخروج می كنند(1ـ سفیانی 2ـ خراسانی 3ـ یمانی )

35.امام صادق(ع): مردی از اولاد عمویم زید در یمن خروج می كند.

36. پیامبر(ص): یمانی ازشیعیان امیرمومنان (ع) است خروج یمانی و سفیانی مانند دو اسب مسابقه همزمان به دنبال ییكدیگر است.

37. امام صادق(ع): در آن میان پرچم های هدایت از خراسان بیرون آمده با شتابی هر چه تمام تر منازل ررا طی كرده و پیش می تازند و تعدادیی از یاران قائم (عج) در میان آنها خواهند بود.

38. امام صادق(ع): هنگامی كه پرچم های سیاه از خراسان به راه افتاد به سویش بشتابید ولو با سینه خیز رفتن از روی برفها باشد.

39. امام صادق(ع): آگاه باشید كه آنها (سپاه خراسانی) یاران حضرت مهدی (عج) هستند و زمینه ی سلطنت جهانی او را  فراهم می سازند.

40. پیامبر(ص): اگر سفیانی را ببینی او را پلید ترین مردم می یابی.

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت