ثواب گفتن ذکر الحمد الله

مجموعه : دعاها
ثواب گفتن ذکر الحمد الله

اثرات گفتن ذکر الحمد الله

 

 

در روز می‌توان با ذکر بسیار راحت واسان این کلمه از اثرات این ذکر بهرمند شویم با ما همراه شوید پیام ذکر «الحمدلله» این هست که با رسیدن به نعمتی مغرور نشده و نعمت را از جانب او بدانیم، در این صورت نه تنها نعمت باقی میماند، بلکه فزونی می یابد.با ما در سایت تالاب باشید 

 

امام صادق «ع » فرمود: رسول خدا «ص » را شیوه بوده که هر روز ۳۶۰ بار خدا را حمد مى کرد، به شماره رگهاى تن انسان، و مى فرمود: «الحمد لله رب العالمین کثیرا على کل حال» سپاس از آن پروردگار جهانیان هست بسیار هست در هر حال.

ثواب گفتن ذکر الحمد الله

ثواب گفتن ذکر الحمد الله

 

تحمید الهی

یکی از اصحاب امام صادق «علیه السلام» از ایشان نقل می‌کند که ایشان فرمود: هر دعایی که پیش از آن حمد خدا نباشد، نیمه هست و پی بریده هست، حمد خدا باید و سپس ستایش او. من گفتم: نمی‌دانم چه اندازه از تحمید و تمجید بس هست؟

 

حضرت فرمود: بار خدایا! تویی آغاز و پیش از تو چیزی نیست و تویی انجام و پس از تو چیزی نیست، تویی آشکارا و فرازتر از تو چیزی نیست و تویی نهان و در برابر تو چیزی نه و تویی عزیز و حکمت دار «اصول کافی، ج ۶، ص ۱۱۵.»

 ثواب گفتن ذکر الحمد الله

فواید ذکر الحمد الله

 

شکر روز و شکر شب

امام صادق «ع » فرمود: کسى که در صبح چهار بار بگوید الحمد لله رب العالمین. بى تردید شکر آن روز را به جاى آورده هست.  کسى که در شب آن را بگوید، شکر آن شب را ادا کرده هست.

 ثواب گفتن ذکر الحمد الله

ثواب ذکر الحمد الله

 

ذکر الحمدلله هنگام خواب

امام صادق«ع» فرمودند: کسی که هنگام خواب سه بار ذکر زیر را بگوید، مثل روزی که از مادر متولد شده هست، از گناهان بیرون می‌آید:

 

«الحمد لله الذی علا فقهر و الحمد لله الذی بطن فخبر، والحمد لله الذی ملک فقدر و الحمد لله الذی یحیی الموتی و یمیت الاحیا و هو علی کل شی قدیر.» یعنی:

 

همۀ ثناها مخصوص خداوندی هست که موفق و غالب هست، همۀ ثناها مخصوص خداوندی هست که دانا به نهان و آشکار همۀ چیز هست، همۀ ثناها مخصوص خداوندی هست که مالک و تواناست،همۀ ثناها مخصوص خداوندی هست که مردگان را زنده نموده و زندگان را می می‌راند و او بر هر چیزی تواناست. «ثواب الاعمال، ص ۳۲۹»

 ثواب گفتن ذکر الحمد الله

فضیلت ذکر الحمد الله