فضیلت های خواندنی سوره نازعات

مجموعه : دعاها
فضیلت های خواندنی سوره نازعات

خواص خواندن سوره نازعات

 

سوره نازعات یکی از سوره هاي مهم قران است و بسیار پر فضیلت است و گره هاي مهمی در زندگی برایتان باز می‌کند در ادامه می توانید با فضیلت هاي خواندنی در سوره نازعات تالاب را دنبال نمایید .

 

رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم فرموده اند: هر کس سوره نازعات را قرائت نماید نگه داشتن و حسابرسی او در روز قیامت به اندازه یک نماز واجب طول میکشد تا این که وارد بهشت می‌شود. «1»

 

باز ایشان فرموده اند: کسیکه سوره نازعات را قرائت نماید در قبرش و روز قیامت تنها نیست و این سوره انیس او می  گردد تا وارد بهشت شود.«2»

 

امام صادق علیه السلام نیز فرمودند: هر که سوره نازعات را قرائت نماید سیراب از جهان می‌رود و سیراب مبعوث می‌شود و سیراب وارد بهشت میگردد. «3»

 

آثار و برکات سوره نازعات

1» در رویایی با دشمن
امام صادق علیه السلام فرموده اند: کسیکه سوره نازعات را در رویارویی با دشمنان بخواند دشمنانش وی را نمی‌بینند و اگر هنگام ورود بر کسیکه از خوف و ترس دارند خوانده شود نجات می‌یابد وبه اذن خدا ایمنی مییابد. «4»

 

2» دفع زهر در بدن
روایت شده است هر کس سوره نازعات را نوشته وپس از شستن سوره آن رابه کسیکه زهر خورده یا حیوان وحشره اي سمی وی را گزیده است بنوشانند شفا مییابد. «5»

 

پی نوشت:
«1» مجمع البیان، ج10، ص250
«2» مستدرک الوسائل، ج4، ص35
«3» ثواب الاعمال، ص121
«4» مکارم الاخلاق، ص365
«5» همان
منبع: «قرآن درمانی روحی و جسمی، محسن آشتیانی، سید محسن موسوی»

 

جدیدترین مطالب سایت