این حرف هارو به هیچکس نگو

این حرف هارو به هیچکس نگو

حرف هایی که به هیچکس نباید بگویید

بـه گفته محققان در قرن 21 بعضی از حرف ها و صحبت هایي کـه در مغز تان مرور میشود یا مثل جرقه اي بـه یک‌باره بـه ذهنت ان خطور میکند را باید یک جایی یادداشت کنید برای خودتان و بـه هبچ عنوان نباید بـه کسی بگویید، دراین پست قصد داریم حرف هایي کـه نباید بـه هیچ کس بگویید را برایتان فهرست کنیم.

1. صحبت در مورد زندگی شخصی

زندگی شخصی شـما هیچ ربطی بـه کس دیگری ندارد وصحبت کردن درباره مسائل زندگی تان باعث میشود شـما را انتقاد و قضاوت کنند . در انتخاب هایي کـه در زندگی تان می‌کنید باید بـه خودتان توجه داشته باشید ؛ زیرا اینکار شـما را از نظرات غیر ضروری دیگران حفظ میکند کـه میتواند خشن و ناملایم باشد.

 

این حرف هارو به هیچکس نگو

 

جنبه هاي‌ مشخصی از زندگی خودرا بـه عنوان راز نگه دارید و همه ی جزئیات رابطه و زندگی شخصی خودرا با دیگران در بین نگذارید. این باعث میشود کـه شـما بـه عنوان یک فرد بسیار ساده و شایسته احترام بسیار بیشتری نسبت بـه کسانی کـه همه ی چیز را درباره ي عادات خوب و بد میگویند داشته باشید.

 

این حرف هارو به هیچکس نگو

2. اقدامات جسورانه و خیرخواهانه

بـه اشتراک گذاشتن عمدی کارهای خیریه با دیگران می‌تواند خودخواهانه باشد، و باید از ان اجتناب شود.کمک کردنتان بـه دیگران یک راز نیست اما نباید اخبار جهانی شود.همین مساله برای شجاعت صدق می‌کند. ما هرروز با چالش هایي رو بـه رو میشویم و دستاوردهای شـما دراین مبارزه ها باید بـه طور مناسب اجر داده شود.

 

توجه بـه ستایش و قدردانی دیگران باعث می‌شود کـه بـه نظر بزرگ برسید. اقدامات شجاعانه برای دیگران هستند تا بـه شهامت فکر کنند، در غیر این صورت، ان ها همه ی این شجاعت ها را ندارند.

 

این حرف هارو به هیچکس نگو

 

3. مسائل خانوادگی

همه ی خانواده ها ناراحتی دارند؛ و باید تحمل کنند . با این حال، این چیزی نیست کـه شـما باید بـه دنیا بگویید. واضح اسـت اگر چیزی اشتباه وجوددارد، گفتن ان بـه دوستان نزدیک و همسر می‌تواند بـه کاهش بار ان کمک کند با این حال، گفتن بـه کل دنیا میتواند باعث بی احترامی شود و راه را برای قضاوت خانواده باز می‌کند.

 

همیشه بهتر اسـت کـه مسائل خودرا بـه طور خصوصی و بـه درستی با خانواده و ان هایي کـه دوست دارید حل کنید.

 

این حرف هارو به هیچکس نگو

 

4. هدف هایتان

نگه داشتن اهداف تان در واقع می‌تواند باعث شود کـه احتمال بیشتری بـه دست یابی ان داشته باشید . مطالعات بر روی تنظیم هدف نشان داده اند کـه تعریف کردن اهداف تان و تحسین شدن برای ان باعث میشود کـه مغز اندورفین تولید کند و بـه هدف برسید.

 

این باعث می‌شود احساس کنید کـه بـه چیزی دست پیدا کرده‌اید، بنابر این در طولانی مدت برای رسیدن بـه هدف تلاش نمی‌کنید.

 

این حرف هارو به هیچکس نگو

 

5. مسائل مالی

همه ی دوست دارند چیزهای خوب داشته باشند ؛ و اگر ما همه ی چیزهای خوبی را کـه داریم، رابا دیگران بـه اشتراک بگذاریم حسادت انها را برانگیخته میکنیم .

 

نگه داشتن دستاوردهای مادی تان بـه شـما این امکان را می‌دهد کـه علاوه بر بهره بردن از آن ها از چشم زخم در امان باشید و هم چنین فردی متواضع و دوست داشتنی بـه نظر بیایید .

 

 

ذهن هر انسان جهانی متفاوت از انسانی دیگر اسـت ؛ ممکن اسـت در ذهن کسی نمود خیرخواهی و نیکی باشد در ذهن فرد دیگری هم بدی و شر با این اوصاف شـما نباید همیشه همه ی افکار تان ؛ ایده هایتان و مسائل تان رابا بقیه بـه اشتراک بگذارید.

جدیدترین مطالب سایت