دیدگاه مراجع عظام تقلید در خصوص لقاح مصنوعی

دیدگاه مراجع عظام تقلید در خصوص لقاح مصنوعی

دیدگاه مراجع عظام تقلید در خصوص عمل لقاح خارج از رحم

درپی مشکلات بچه دار شدن و با پیشترفت علم و لقاح مصنوعی احکامی در این خصوص وجود دارد پیشرفت علم امروزه به کمک زوج هاي نابارور آمده و راه هاي گوناگونی را از لقاح خارج رحم گرفته تا بهرهگیری از بانک نطفه و اهداء جنین در اختیار انها میگذارد تا از موهبت پدر و مادر شدن بهره ببرند و لذت داشتن فرزند را تجربه کنند.

 

یکی از راه هاي تلقیح مصنوعی در زوجینی که مرد فاقد اسپرم و توانایی بارور کردن همسرش بوده، بهرهگیری از نطفه مردی غریبه و بیگانه هست. بدین صورت که تخمک زن را با اسپرم مرد بیگانه در آزمایشگاه ترکیب کرده و سلول بارور شده را به رحم زن تزریق میکنند.

 

مراجع تقلید در این باره آراء و دیدگاه هاي متفاوتی دارند، بعضی این عمل را جایز نمی دانند و گروهی نیز تنها راه حل را آن می دانند که مرد موقّتا همسر خود را طلاق دهد و آن زن پس از عدّه به عقد موقّت مرد مورد نظر در آید.

 

به گزارش تالاب:به هر جهت، مشخص هست کودکی که با اسپرم مرد بیگانه به جهان بیاید ملحق به شوهر آن زن نمی شود و پدر او، صاحب نطفه و مادرش زنی هست که صاحب رحم و تخمک هست.

دیدگاه مراجع عظام تقلید در خصوص لقاح مصنوعی

در ادامه این گزارش دیدگاه مراجع عظام تقلید در خصوص این نوع از لقاح مصنوعی آمده هست:

 

آیت‌الله خامنه‌اي:

آیا تلقیح نطفه مردی اجنبی به همسر مردی که بچه‏دار نمی‌‏شود، از طریق قراردادن نطفه در رحم او جایز هست؟

 

جواب: عمل مذکور فی‏ نفسه اشکال ندارد و کودک به صاحب تخمک و رحم ملحق می‏ شود و الحاق آن به صاحب نطفه هم بعيد نيست ولی از او ارث نمی‏ برد.

آیت‌الله مکارم شیرازی:

مردى عقیم، ولى زن او سالم و قدرت بارورى دارد. اگر اسپرم مرد دیگرى در آزمایشگاه با تخمک زن مذکور ترکیب، سپس نطفه ترکیب یافته در رحم زن نهاده شود، لطفاً بفرمایید:

 

اوّلاً: آیا اینکار جایز هست؟

ثانیاً: آیا این امر زنا محسوب مى‌شود؟

ثالثاً: آیا مشخّص بودن یا ناشناس بودن دهنده اسپرم در حکم مسأله تأثیرى دارد؟

رابعاً: رابطه شرعى کودک با شوهر زن از لحاظ ارث، محرمیّت و نکاح چگونه خواهد بود؟

خامساً: رابطه شرعى کودک با مرد صاحب اسپرم از نظر ارث، محرمیّت و نکاح چگونه مى باشد؟

 

الف» جایز نیست.
ب» زنا نیست؛ ولى از جهاتى شبیه زناست.
ج» هیچ تأثیرى ندارد.
د» رابطه اى با او ندارد؛ جز این که فرزند طبیعى همسر اوست، و با او محرم هست.
هـ» به منزله فرزند نامشروع اوست که محرم هست؛ ولى از یکدیگر ارث نمى‌برند.

 

همینطور آیت الله مکارم شیرازی به استفتاء زنی که همسر وی توانایی باروری را نداشته و طالب فرزنددار شدن از این راه میباشند، چنین پاسخ داد: تنها راه مشروع آن هست که شما از شوهرتان «هرچند به صورت مخفیانه و بدون اطّلاع اطرافیان» طلاق بگیرید، و پس از گذشتن عدّه به عقد موقّت صاحب نطفه درآیید «هرچند هم دیگر را هرگز نبینید»، سپس نطفه به شما تزریق شود، و پس از پایان عقد موقّت و زایمان دوباره مى توانید به عقد شوهر اوّل درآیید.

 

در این صورت شما مادر آن بچّه، و صاحب نطفه پدرش محسوب مى شود. و به شوهر شما هم محرم هست. ولى به اقوام شوهرتان محرم نیست. امّا به اقوام شما محرم هست.

دیدگاه مراجع عظام تقلید در خصوص لقاح مصنوعی

آیت‌الله نوری همدانی:

در فرض سوال، حرام هست.

 

آیت‌الله صافی گلپایگانی:

بطور کلی عمل تلقیح اگر مستلزم نظر یا لمس حرام باشد تکلیفاً حرام هست و به نظر اینجانب جواز تلقیح اجنبی به همسر اگر چه بوسیله خود همسر باشد، محل اشکال هست و در فرضی که انجام شود، فرزند تعلق به مرد صاحب اسپرم دارد و اگر دختر باشد به شوهر شما محرم هست؛ چون ربیبه او هست و نسبت به خود شما چه پسر باشد یا دختر حکم فرزند را دارد و به شما محرم هست.

 

آیت‌الله سیستانی:

پرسش: آیا قرار دادن نطفه مرد اجنبی در رحم زن اجنبیه فی نفسه جایز هست ؟ آیا این عمل شبیه به زنا نیست ؟

پاسخ: جایز نیست ولی حکم زنا را ندارد.

پرسش: حکم شرعی تلقیح مصنوعی با اسپرم مرد اجنبی در محیط آزمایشگاهی وقتی که شوهر فاقد اسپرم باشد چگونه هست و محرمیت به بستگان زن وشوهر چگونه هست؟

پاسخ: وارد کردن اسپرم مرد اجنبی به رحم زن جایز نیست ولی تلقیح تخمک زن با اسپرم مرد اجنبی در خارج از رحم و وارد کردن آن در رحم فی حد ذاته جایز هست وحرمت آن به لحاظ امور جانبی هست که معمولا لازم می آید مثل کشف عورت وبه هر حال فرزند منتسب به صاحب اسپرم هست و ربطی به شوهر ندارد ولی اگر دختر باشد با او محرم هست، زیرا فرزند همسر او هست وهمچنین محرمیت فرزند با فامیل آن زن محقق هست.

 

آیت‌الله سبحانی:

مردى اسپرم ندارد لذا اسپرم اجنبى را با تخمك همسرش بارور مى‌كند و در رحم همسرش قرار مى دهند آيا اين كار جايز هست؟

بسمه تعالى: جايز نيست.

برچسب‌ها:
جدیدترین مطالب سایت