مجموعه : مذهبی و دینی
بروزرسانی : 1 تیر 1403

آشنایی با احکام دیه سقط جنین

آشنایی با احکام دیه سقط جنین

احکام دینی دیه سقط جنین

در دین اسلام سقط جنین با میزان کشتن یک انسان کامل حساب میشود دیه سقط جنین را چه کسی باید پرداخت کند دیه سقط جنین چقدر هست؟

به گزارش تالاب:سقط جنین شرعاً حرام هست و در هیچ حالتى جایز نبوده و توبه جدى از آن لازم هست و باید دیه سقط جنین پرداخت شود که ‏اگر علقه باشد دیه آن چهل دینار هست و اگر مضغه باشد شصت دینار هست و اگر استخوان بدون گوشت باشد هشتاد ‏دینار هست و دیه به وارث جنین با رعایت طبقات ارث پرداخت مى‏شود .

ولى وارثى که مباشر سقط جنین بوده از آن، سهمى ‏ندارد. ‏دینار شرعى معادل سکه طلا به وزن یک مثقال شرعى «6 /3 گرم» مى‌باشد و قیمت آن را مى‌توان از بازار بدست آورد.

در این مقاله احکام با طرح سوالاتی به بررسی مسئله سقط جنین می پردازیم:

سوال: آیا کشتن جنین در شکم حرام هست؟ حکم آن، قبل و بعد از چهار ماهگی چیست؟ آیا فرد، قاتل حساب می‌شود و باید قصاص شود؟ در چه موقع این کشتن گناه محسوب می‌شود؟ چه موقع باید دیه پرداخت؟ چه موقع باید قصاص کرد؟ دیه را باید به چه کسی پرداخت؟

سقط جنین حرام و از گناهان کبیره هست و مرتکب آن باید توبه کند و کفاره «دو ماه روزه متوالی» دارد. دیه آن هم از قرار زیر می باشد:

جنین از وقتى که در رحم قرار مى‌ گیرد، به مدت 40 روز، نطفه هست. و دیه اسقاط آن در این مدت 20 مثقال شرعى طلاى سکه ‌دار هست که هر مثقال، هیجده نخود مى ‌باشد، پس از آن، 40 روز علقه یعنى خون بسته شده هست و دیه آن 40 مثقال هست، بعد، 40 روز مضغه یعنى پاره گوشتى هست، که دیه آن 60 مثقال هست. «که مجموع چهار ماه مى ‌شود» پس از آن به صورت استخوان مى‌ شود. و دیه آن 80 مثقال هست.

احکام دینی دیه سقط جنین

بعد گوشت روییده و صورت‌بندى مى ‌شود، و دیه آن 100 مثقال هست. و همین که روح در آن دمیده شد، چنانچه پسر باشد دیه او هزار مثقال و اگر دختر باشد 500 مثقال شرعى طلاى سکه ‌دار هست. و در تمام این صور، اگر عوض هر یک مثقال طلا، ده درهم نقره بدهند کافى هست و اگر زن حامله از روى عمد کارى کند که جنین او سقط شود باید دیه آن را به تفصیلى که بیان شد به وارث جنین بپردازد و خود او از این دیه ارث نمى‌برد، بلى چنانچه ورثه جنین، وی را عفو کنند دیه ساقط مى ‌شود ولى در جنینى که روح دمیده شده، کفاره قتل بر او واجب هست. «لنکرانى، محمد فاضل موحدى، جامع المسائل، ج‌1، ص 515‌»

اما در هر حال تا زنده به جهان نیامده باشد مطلقاً قصاص ندارد.

پاسخ مراجع عظام تقلید نسبت به این سۆال، چنین هست:

 حضرت آیة الله العظمی خامنه ای «مد ظله العالی»:

سقط جنین شرعاً حرام هست و در هیچ حالتى جایز نبوده و توبه جدى از آن لازم هست و باید دیه سقط جنین پرداخت شود که ‏اگر علقه باشد دیه آن چهل دینار هست و اگر مضغه باشد شصت دینار هست و اگر استخوان بدون گوشت باشد هشتاد ‏دینار هست و دیه به وارث جنین با رعایت طبقات ارث پرداخت مى‏شود ولى وارثى که مباشر سقط جنین بوده از آن، سهمى ‏ندارد. ‏دینار شرعى معادل سکه طلا به وزن یک مثقال شرعى «6 /3 گرم» مى‌باشد و قیمت آن را مى‌توان از بازار بدست آورد.

حضرت آیة الله العظمی مکارم شیرازی «مد ظله العالی»:

اسقاط جنین حرام هست، ولى هرگاه جنین در مراحل ابتدایى باشد، و به صورت انسان کامل در نیامده باشد، و باقیماندن جنین در آن حالت و سپس تولّد ناقص آن به تصدیق اهل اطّلاع متدیّن باعث عسر و حرج شدید براى پدر و مادر گردد، پایان دادن به حاملگى جایز هست، و احتیاطاً باید دیه را بدهند و دیه جنین بر کسانی هست .

که در سقط دست داشته اند، و چنانچه مادر با میل و اختیار، خود را در اختیار طبیب قرار داده که سقط کند نیمی از دیه بر عهده اوست، و باید اضافه بر پرداخت دیه از گناه بزرگی که مرتکب شده اند بطور جدی توبه کنند و با اعمال نیک آینده قبل را جبران نمایند و دقت داشته باشید

جنین قبل از آن که روح در آن دمیده شود دارای پنج مرحله هست، نطفه، علقه، مضغه، عظام و لحم، و دیه آن بنابر احتیاط واجب به شرح زیر هست:

در بیست روز اوّل «که نطفه هست» 15 مثقال معمولی طلا، و در بیست روز دوّم «که علقه هست» 30مثقال، و در بیست روز سوّم «که مضغه هست» 45 مثقال، و در بیست روز چهارم «که عظام هست» 60 مثقال، و در بیست روز پنجم « که لحم هست» قبل از آن که خلقت جنین کامل شود و در شکم مادر به حرکت درآید 75 مثقال، و پس از دمیدن روح در پسر دیه کامل، و در دختر نصف دیه کامل تعلّق می‌گیرد.

 حضرت آیة الله العظمی صافی گلپایگانی «مد ظله العالی»:

کشتن جنین مطلقا حرام هست و دیه دارد که به وارث او در صورتی که سبب سقط نباشند می‌رسد و چنانچه ولوج روح هم شده باشد«جنین روح داشته باشد» کفاره هم دارد ولی تا زنده به جهان نیامده باشد مطلقاً قصاص ندارد.

چند سوال از محضر آیة ‌الله العظمی وحید خراسانی«دام ظله» در مورد دیه سقط جنین:

سوال: دیه سقط جنین چقدر است؟

حمل در چهل روز اول نطفه بوده و دیه آن بیست دینار «مطابق با 15 مثقال طلای رایج» و چهل روز بعد علقه بوده و دیه آن چهل دینار و چهل روز بعد مضغه بوده و دیه آن شصت دینار هست و دیه در میان این مراتب به همین حساب تقسیم میشود «هر دو روز یک دینار» و بعد از آنکه دارای استخوان شد هشتاد دینار و پس از آنکه گوشت پیدا کرد صد دینار و هنگامیکه روح در او دمیده شد اگر پسر باشد دیه او هزار دینار و اگر دختر باشد دیه او پانصد دینار هست.

سوال: دیه سقط جنین بر عهده چه کسی می باشد؟

دیه بر عهده کسی هست که متصدّي عمل سقط جنین بوده، پس اگر مادر با خوردن قرص بچه را سقط کرده بر عهده مادر هست و اگر پزشک با آمپول زدن بچه را سقط کرده بر عهده پزشک هست.

سوال: دیه سقط جنین به چه کسی باید پرداخت شود؟

اگر مادر متصدی سقط جنین شده دیه آن را باید به پدر یا در صورت فقدان پدر به سایر ورثه بپردازد و اگر پدر متصدی آن شده باید دیه را به مادر بدهد و اگر شخصی دیگر متصدی آن شده باید دیه را به پدر و مادر بدهد، و به عبارت دیگر هر کس مباشر در سقط هست دیه به او نمی‌رسد ، و دیه به طبقه بعد باید داده شود و اگر پدر و مادر به سقط جنین راضی باشند هر چند مباشر در سقط نباشند ، احتیاط واجب این هست که دیه به طبقه بعد داده شود و پدر و مادر دیه را نگیرند.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت