حکم تراشیدن ریش در اسلام

مجموعه : مذهبی و دینی
حکم تراشیدن ریش در اسلام

احکام تراشیدن ریش در اسلام

در اصلاح و تراشیدن ریش باید از احکام اصلاح را بدانیم معرفی احکام دو مرجع معتبر را ریش در دوران باستان اهمیت خاصی داشتاین گزارش به بیان حدود تراشیدن ریش و سبیل از نگاه شرع میپردازیم.

 

به گزارش تالاب:ریش در دوران باستان اهمیت خاصی داشت، مردان مصری از سه هزار سال پیش از میلاد مسیح با ابزار و لوازمی مثل نخ طلا صورت خود را زینت می‌دادند و هخامنشیان به وسیله انبرک و پیچیدن ریش به دور حلقه هایي، آن را به شکل استادانه فر می دادند. تراشیدن ریش که در ایران باستان برای مردان نوعی مجازات محسوب می‌شد، در دوران ساسانیان بعنوان اصلاح و پیرایش فراگیر شد.

 

در عصر صفویه شاه عباس دستور تراشیدن عمومی ریش را صادر کرد و همۀ مردان حتی روحانیون موظف به تراشیدن ریش خود شدند. پس از دوران صفویه تراشیدن یا نتراشیدن ریش اجباری نبوده و این در حالیست که در نگاه اغلب فقها تراشیدن ریش منع شده هست. در این گزارش به بیان حدود تراشیدن ریش و سبیل از نگاه شرع میپردازیم.

 

آیت‌الله خامنه ای:

سؤال: مراد از فک پائین که باقی گذاشتن مو هاي آن واجب هست چیست؟ آیا شامل گونه‌ها هم می‌‏شود؟
جواب: معيار اين هست که از نظر رسم، گذاشتن ريش صدق کند.

 

سؤال: ریش از نظر کوتاهی و بلندی باید چه مقدار باشد؟
جواب: حد معيّنی ندارد، بلکه معيار اين هست که عرفاً بر آن ريش صدق کند و بلندبودن آن بيشتر از قبضه دست کراهت دارد.

 

سؤال: بلندکردن سبیل و کوتاه کردن ریش چه حکمی دارد؟
جواب: اين کار فی‏نفسه اشکال ندارد.

 

سؤال: برخی از مردان مو هاي چانه خود را باقی گذاشته و باقی‌مانده را می تراشند، اینکار چه حکمی دارد؟
جواب: تراشيدن مقداری از ريش حکم تراشيدن تمام آن را دارد.

 

سؤال: آیا تراشیدن ریش فسق محسوب می‌‏شود؟
جواب: تراشيدن ريش بنا بر احتياط حرام هست و احوط اين هست که احکام و آثار فسق بر آن مترتّب می‏شود.

 

سؤال: تراشیدن سبیل چه حکمی دارد؟ و آیا میتوان آن را خیلی بلند کرد؟
جواب: تراشيدن سبيل و باقی گذاشتن و بلند نمودن آن فی‏نفسه اشکال ندارد، بله، بلند نمودن آن به مقداری که هنگام خوردن و آشاميدن با غذا يا آب برخورد کند، مکروه هست.

 

سؤال: تراشیدن ریش با تیغ یا اتومبیل ریش‌تراشی برای هنرمندی که کارش آن را اقتضا می‏کند، چه حکمی دارد؟
جواب: اگر عنوان تراشيدن ريش بر آن صدق کند بنا بر احتياط حرام هست، ولی اگر کار هنری او نياز ضروری جامعه اسلامی محسوب شود، مبادرت به تراشيدن ريش به مقدار آن ضرورت، اشکال ندارد.

 

سؤال: من به اعتبار اینکه مسئول روابط عمومی یکی از شرکتهای تابع جمهوری اسلامی هستم، مجبور به خرید و ارائه لوازم اصلاح به مهمان‌ها برای تراشیدن ریششان می‏باشم، تکلیف من چیست؟
جواب: بنا بر احتياط خريد و ارائه لوازم ريش‌تراشی به ديگران جايز نيست مگر در مقام ضرورت.

 

آیت‌الله خامنه ای:

سؤال: در صورتی که گذاشتن ریش مستلزم اهانت باشد، تراشیدن انچه حکمی دارد؟
جواب: گذاشتن ريش برای مسلمانی که به دينش اهميّت می‏دهد باعث سرشکستگی نيست و بنا بر احتياط، تراشيدن آن جايز نيست مگر در صورتی که گذاشتن ريش باعث ضرر يا حرج شود.

 

سؤال: آیا تراشیدن ریش در صورتی که گذاشتن آن مانع رسیدن به اهداف مشروع انسان شود جایز هست؟
جواب: بر مکلّفين واجب هست حکم خداوند را امتثال کنند مگر در مواردی که حرج يا ضرر قابل ملاحظه‏اي وجود داشته باشد.

 

سؤال: آیا خرید و فروش و ساخت خمیر اصلاح که کاربرد اصلی آن برای اصلاح ریش هست ولی گاهی برای اصلاح غیر از آن هم بکار میرود، جایز هست؟
جواب: اگر خمير مذکور غير از اصلاح ريش منافع حلال ديگری دارد، توليد و فروش آن بدين منظور اشکال ندارد.

 

سؤال: آیا منظور از حرمت تراشیدن ریش آن هست که مو هاي صورت به‌طور کامل روییده باشند و سپس تراشیده شوند یا اینکه شامل موردی که مقداری از مو هاي صورت درآمده باشند هم می‌‏شود؟
جواب: به‌طور کلی تراشيدن آن مقدار از موی صورت که بر آن عنوان تراشيدن ريش صدق می‏کند بنا بر احتياط حرام هست ولی تراشيدن مقداری از آن که عنوان مزبور بر آن صدق نمی‏‌کند اشکال ندارد.

 

سؤال: آیا اجرتی که آرایشگر بابت تراشیدن ریش می‌گیرد، حرام هست؟ و بر فرض حرمت، اگر با مال حلال مخلوط شود، آیا واجب هست هنگام تخمیس آن، خمس آن را دوبار بپردازد یاخیر؟
جواب: بنا بر احتياط، گرفتن اجرت در برابر تراشيدن ريش، حرام هست و امّا در مورد مال مخلوط به حرام، اگر مقدار حرام و مالک آن را بشناسد واجب هست آن را به او برگرداند و يارضايت او را جلب کند و اگر مالک آن را هرچند درتعداد محصوری نشناسد، واجب هست آن را به فقيران صدقه بدهد و اگر مقدار مال حرام را نداند ولی مالک آن را بشناسد واجب هست به نحوی رضايت او را به‌دست آورد و اگر مقدار آن را نداند و مالک را هم نشناسد واجب هست خمس آن را بپردازد تامالش از حرام پاک شود و در صورتی که مقدار باقی‌مانده بعد از پرداخت خمس، از مؤونه سال زياد بيايد، پرداخت خمس آن بعنوان ادای خمس منفعت کسب، واجب هست.

 

سؤال: آیا اصلاح موی گونه‌‏ها اعم از اینکه با نخ باشد یا با موچین، حرام هست؟
جواب: اصلاح موی گونه‌‏ها هرچند با تراشيدن، حرام نيست.

 

آیت‌الله مکارم شیرازی:

سؤال: اقتدا به شخص ریش تراش چه حکمی دارد؟
جواب: احتیاط آن هست که به چنین شخصی اقتدا نکنند.

 

سؤال: آرایشگری که به تراشیدن ریش مبادرت داشته و اکنون توبه کرده هست باید چه کند؟
جواب: مقداری که احتمال میدهید در مقابل تراشیدن ریش بوده احتیاط آن هست که به فرد نیازمند بدهید و اگر خودتان نیازمند هستید میتوانید بهرهگیری کنید.

 

سؤال: کسب درآمد ازطریق تراشیدن ریش چه حکمی دارد؟
جواب: کسب درآمد از طریق تراشیدن ریش غیر مسلمان اشکال ندارد، ولی از طریق تراشیدن ریش مسلمان اشکال دارد؛ اما هرگاه شخص مقلد کسی باشد که آن را حرام نمیداند مانعی ندارد« لازم به ذکر هست که اقلیتی از مجتهدین اینکار را حرام نمی‌دانند»

 

سؤال: تراشیدن ریش و برداشتن ابرو برای مردان چه حکمی دارد؟
جواب: در مورد ریش تراشی، احتیاط در ترک آن هست، ولى چنانچه قسمت چانه باقى بماند، که گاه به آن ریش پروفسورى گفته مى شود، کافى هست. و جوانانى که محاسن انها به صورت نامنظّم روئیده مى توانند آن را بتراشند تا به صورت کامل درآید.

 

در مورد آرایش، جایز نیست مردان خود را شبیه زنان کنند، ولى اصلاح جزیى و مرتّب کردن بعضى از قسمتها که منظره خوشایندى ندارد، اشکالى ندارد.

 

سؤال: تراشیدن ریش براى هنر پیشه هاى مرد، و نیز نمایان بودن زیر گلو و مقدارى از مو و برآمدگیهاى سینه و قسمتهایى از پایین بدن براى هنر پیشه هاى زن، چه حکمى دارد؟
جواب: تراشیدن ریش برخلاف احتیاط هست; مگر اینکه ضرورتى ایجاب کند، و امّا نمایان کردن قسمتهاى مذکور براى زنان در مقابل نامحرم جایز نیست.

 

سؤال: آیا شهادت کسى که محاسنش را با تیغ، یا اتومبیل شبیه تیغ مى تراشد، از نظر شرع پذیرفته مى شود؟
جواب: هرگاه از کسى تقلید کند که اینکار را جایز بداند، و از جهات دیگر نیز عادل باشد، مى تواند شاهد قرار گیرد.

 

سؤال: آیا تراشیدن ریش بصورت ستاری اشکال دارد؟
جواب: اشکالی ندارد.

سؤال: آیا تراشیدن ریش از ته و یا بصورتی که فقط در قسمت چانه حفظ شده و مابقی تراشیده شود، جایز هست یا خیر؟
جواب: احتیاط در ترک تراشیدن ریش هست ولی ریش پروفسوری مانعی ندارد.

 

سؤال: خط ریش بستن با تیغ در زیر گلو و روی صورت چه حکمی دارد؟
جواب: اشکالی ندارد.

 

جدیدترین مطالب سایت