احکام مراجع؛ ازدواج موقت ۹۹ ساله

مجموعه : مذهبی و دینی
احکام مراجع؛ ازدواج موقت ۹۹ ساله

احکام مراجع؛ ازدواج موقت ۹۹ ساله

در این مقاله به برسی احکام مراجع برای ازدواج موقات می‌پردازیم با ما در سایت تالاب همراه باشید با برترین ها

 

سوال: آیا ازدواج موقت به مدت ۹۹ ساله، صحیح است و موقت محسوب می شود؟

 

امام خمینی«ره»:

صحیح هست و موقت محسوب میشود.

«استفتائات، ۱۳۸۲، ج۳، ص۲۴۴ و ۲۴۵، س۴ و ۱۰»
«تحریرالوسیله، ۱۳۸۲، ج۲، ص ۲۹۰، م۹»

 

آیه الله بهجت«ره»:

هر مقدار که به سفاهت نرسد ازدواج موقت صحیح هست.

«جامع المسائل، ۱۳۸۵، ج۴، ص ۱۰، «مقدار مدت»
«استفتائات، ۱۳۸۶، ج۴، ص ۱۵۱، س ۵۱۱۸»

 

آیه الله تبریزی«ره»:

عقد باطل نیست، لکن در ترتیب آثار عقد دائم و عقد موقت باید احتیاط کنند. در صورتی که در عقد شرط ارث یا نفقه نشده، زن مطالبه ارث و نفقه نکند و برای جدا شدن بنابر احتیاط واجب اضافه بر ابراء مدت، مرد وی را طلاق هم بدهد.

«استفتائات اخیر، ۱۳۸۵، ج۲، ص ۳۴۲، س ۱۴۱۰»
«منهاج الصالحین، ج۲، ص ۳۴۴، «فی عقد المتعه»

 

آیه الله خوئی«ره»:

در احکام، ملحق به عقد دائم هست.

«استفتائات، ص ۲۹۲، س۹۸۹»

 

آیه الله سیستانی«دام ظلّه»:

باطل هست.

«المسائل المنتخبه، ص ۳۹۶، م ۱۰۱۵»

 

آیه الله صافی گلپایگانی«دام ظلّه»:

صحیح هست و موقت محسوب میشود.

«هدایه العباد، ۱۴۱۶، هـ ق، ج۲، ص ۴۴۵، م۹»

 

آیه الله فاضل لنکرانی «ره»:

صحیح هست و موقت محسوب می‌شود.

«الاحکام الواضحه، ص ۳۸۷، «النکاح المنقطع»

 

آیه الله گلپایگانی «ره»:

صحیح هست و موقت محسوب میشود.

«هدایه العباد، ۱۴۱۷، هـ ق، ج۲، ص ۳۵۲، م ۱۲۲۷»

 

آیه الله مکارم شیرازی«دام ظلّه»:

چنین ازدواج موقتی اشکال دارد، احتیاط آن هست که احکام عقد دائم بر آن مترتب کنند. «در مواردی که مقرون به احتیاط هست»

«استفتائات اخیر، ۱۳۸۶، ج۱، ص۲۲۶، س ۷۶۸»
«و ج۲، ص ۳۴۴ و ۳۴۵، س ۱۰۰۸ و ۱۰۱۰»

 

آیه الله نوری همدانی«دام ظلّه»:

در احکام، ملحق به عقد دائم هست.

«متخب المسائل، ۱۴۲۰هـ ق، ص ۳۱۶، م ۱۰۱۱»

 

آیه الله وحید خراسانی«دام ظلّه»:

بنابر احتیاط واجب نباید زمان عقد موقت بیش از عمر زوجین یا یکی از آن دو باشد، و صحت عقد موقت، در فرض مذکور و تبدیل آن به عقد دائم محل اشکال هست.