کسي که روزه دارد، مي تواند مسواک بزند؟

مجموعه : مذهبی و دینی
کسي که روزه دارد، مي تواند مسواک بزند؟

افراد روزه دار مي تواند مسواک بزند؟ 

 

در زمان ماه مبارک رمضان و بودن شک ها و تردید های این ماه  حکم های روزه داری مربوط به مسواک زدن را بریا شما عزیزان بیان می نماییم آنچه در پي مي آيد، نظرات فقهي برخي از مراجع تقليد درمورد حکم بهرهگیری از قطره هايي هست که مصرف دارويي يا تقويتي دارد و نيز حکم مسواک زدن در حالت روزه داري.در تهيه اين گزارش سعي شده نظرات مراجع تقليدي که احکام فقهي آنها در اين زمينه قابل دسترسي هست، آورده شود.

 

*************************

آيت ا… العظمي سيستاني

دارو در چشم و گوش ريختن، روزه را باطل نمي کند، اگر چه مزه آن به گلو برسد. و اگر در بيني بريزد اگر به حلق نيز نرسد روزه را باطل نمي کند.

آيا ريختن قطره در چشم با دقت به اينکه مقداري از آن از راه مجراي اشکي وارد دهان مي شود روزه را باطل مي کند؟ بهرهگیری از اسپري ريه براي آسم چطور؟

در هر دو مورد روزه صحيح هست، مگر اينکه در اسپري علم پيدا کند که آن ماده که اسپري مذکور مشتمل بر آن هست، وارد دستگاه هاضمه مي شود.

مسواک زدن بعد از اذان صبح با خمير دندان های موجود چه حکمي دارد؟
مانعي ندارد ولي رطوبت آن را نبلعد.

 

*************************

آيت ا… العظمي صافي گلپايگاني

حکم بهرهگیری از قطره بيني براي بازکردن مجاري تنفسي و درمان که در بعضي موارد يقيناً وارد حلق مي شود، چگونه هست؟
اگر وارد حلق شود، مبطل روزه هست.

 

مسواک کردن در روزهاي ماه رمضان، آيا مبطل روزه هست يا خير؟
اگر آبي که از خمير دندان توليد شده يا آب خارجي وارد حلق نشود و آن را بيرون بريزد، اشکال ندارد. وا… العالم

 

*************************

آيت ا… العظمي علوي گرگاني

 

کسي که روزه دارد، مي تواند مسواک بزند؟
مسواک زدن جايز هست ولي بايد مراقب باشد که آب و مايع مسواک به داخل حلق فرو نرود.

 

*************************

آيت ا… العظمي مکارم شيرازي

بهرهگیری از قطره دارويي، در سه فرض؛ اول، فقط جنبه تقويتي، دوم، جنبه درماني و تقويتي و سوم، جنبه غير تقويتي داشته باشد از طريق چشم، گوش، يا بيني چه حکمي دارد؟
اگر به حلق وارد نشود، يا شک داشته باشيم، اشکالي ندارد.

 

آيا هنگام روزه مي توان دندان ها را مسواک کرد؟ اگر مسواکِ مرطوب شده، در اثر تماس با آب دهان مجددا براي تميز کردن دندان ها به کار رود، چه حکمي دارد؟

مسواک کردن در حال روزه، مانعي ندارد. ولي اگر رطوبت پيدا کند و مسواک را بيرون آورده و به دهان بازگرداند و رطوبت آن در آب دهان مستهلک نشود، جايز نيست، و در صورتي که با خمير دندان مسواک کند، بايد دهان را بعد از آن کاملا بشويد.

 

جدیدترین مطالب سایت