انجام نمازی جهت حفظ مال

مجموعه : مذهبی و دینی
انجام نمازی جهت حفظ مال

خواندن نماز برای حفظ اهل و مال و دین و دنیا و آخرت

در مصابح شیخ‌کفعمی، ص ۱۸۰ از حضرت‌رسول‌اکرم(ع) روایت شده که ایشان فرمودند:

 

هر کس در شب‌جمعه مابین مغرب و عشاء بیست‌رکعت نماز کند در هر رکعت بعد از حمد یازده‌مرتبه سوره

 
(توحید) را بخواند، خداوند حفظ می‌کند او را در اهل و مال و دین و دنیا و آخرت.
 
 
جدیدترین مطالب سایت