اوضاع و شرایط آخرالزمان چگونه خواهد شد ؟

مجموعه : مذهبی و دینی
اوضاع و شرایط آخرالزمان چگونه خواهد شد ؟

ظهور امام زمان و نجات جهان

نشانه های ظهور امام زمان چیست و توصیه های امام زمان قبل از ظهور چیست؟

 

بنابر انچه در مجموعه رهنمودهای پیامبراکرم صلی الله علیه و آله و ائمه اطهار وارد شده است، در دوره غیبت بدلیل عدم دسترسی مردم به امام «عج» و غرق شدن در زرق و برق دنیا و همینطور فاصله گرفتن از فضائل اخلاقی و انسانی و بی توجهی به احکام و ارزش هاي‌ الهی، انسانها با انواع مشکلات فرهنگی و اجتماعی و اعتقادی روبه‌رو میشوند.

 

از این پیشامدهای تلخ که سعادت افراد بشر را تهدید خواهد کرد با تعبیرات مختلف یاد شده است تا شاید مردم از طریق تامل در آثار زیانبار این امور، از پدید آمدن این وقایع پیشگیري به عمل آورند.

 

دراین باره امیرالمؤمنین علی علیه السلام می فرمایند: دراین زمان بی توجهی به احکام و ارزش هاي‌ الهی به اندازه اي رواج پیدا خواهد کرد که مردم کسی راکه امر به مشهور میکند آدم پست و ذلیل به حساب می آورند. در مقابل، کسی راکه به انواع گناهان و آلودگی ها مرتکب می‌گردد ستایش خواهند کرد.

 

در جای دیگر تصریح دارند که دراین دوره مردم فقیر خوار و زبون و انسان هاي‌ مؤمن ضعیف و حقیر و اندیشمندان و افراد با فضیلت پست و بی مقدار شناخته می‌شوند. در مقابل، شخص فاسق ارجمند به حساب آمده و ستمگر و ستمگر مورد تعظیم و احترام قرار می‌گیرد. حق ضعیف در بینشان پایمال شده و انسان هاي‌ قوی از نظر مال و امکانات زمام امور رابه دست می‌گیرند.


امام صادق علیه السلام هم دراین باره چنین می فرمایند:

دراین زمان انسان هاي‌ فاسق توانمند و پسندیده محسوب شده… راه هاي‌ خیر خالی از رهرو شده و راه هاي‌ ناشایست پر از رهرو میگردد. مردم این زمان ثروتمندان را از انسان هاي‌ با ایمان گرامی تر میدانند… انواع گناهان نظیر رباخواری و قمار و… رواج مییابد و کسی از ان ها پیشگیري به عمل نمی آورد. افراد پست و لاابالی انسان هاي‌ با فضیلت و بزرگوار را تحقیر می‌کنند. هرج و مرج عمومیت پیدا کرده اغلب مردم بجای حق3

 

تابع قدرت می‌شوند… ترک احکام الهی شیوع یافته حکم هاي‌ باطل و برخلاف حکم خدا رواج پیدا می‌کند… لازم به تذکر است که این بی توجهی به احکام و ارزش هاي‌ دینی فقط در مورد تعالیم اسلام نخواهد بود بلکه در نتیجه هواپرستی مردم از آموزه هاي‌ همه ی ادیان رویگردان خواهند شد.

 

امام صادق علیه السلام دراین باره تصریح دارند که: در ان زمان می بیني که پیروان همه ی ادیان تحقیر میشوند و حتی هر کس که یک فرد دیندار را دوست داشته باشد. مردم ارتباط با وی را تحریم میکنند و از خود می‌رانند.

 

اما این را بدان که در ایام آخر، زمان هاي‌ سخت پدید خواهد آمد، زیرا که مردمان خودپرست خواهند بودو طماع و لاف زن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک و بی الفت و کینه توز و غیبت گر و ناپرهیز و بی مروت و متنفر از نیکی و خیانت کار و تند مزاج و مغرور که عشرت و عیاشی را بیش تر از خدا دوست می دارند. گاهی به ظاهر صورت دینداران را دارند ولی در واقع منکر آنند

 

توضیحاتی که درکتاب هاي‌ سایر ادیان نیز دراین باره ذکر شده است جالب بنظر می‌رسد. بعنوان مثال در آیاتی از انجیل آمده است:

اما این را بدان که در ایام آخر، زمان هاي‌ سخت پدید خواهد آمد، زیرا که مردمان خودپرست خواهند بودو طماع و لاف زن و متکبر و بدگو و نامطیع والدین و ناسپاس و ناپاک و بی الفت و کینه توز و غیبت گر و ناپرهیز و بی مروت و متنفر از نیکی و خیانت کار و تند مزاج و مغرور که عشرت و عیاشی را بیش تر از خدا دوست می دارند. گاهی به ظاهر صورت دینداران را دارند ولی در واقع منکر آنند. 5

 

بدیهی است زمانی که جامعه اي این ویژگی هاي‌ اخلاقی و فرهنگی را پیدا کرد، با انواع مشکلات و گرفتارهای فردی و اجتماعی روبه‌رو خواهد شد. از جمله این گرفتاری ها جنگ هاي‌ خانمان سوز و پیدایش سلطه هاي‌ استکباری و رواج ستم و ستم در سرتاسر جهان، و شیوع انواع امراض و آلودگی هاي‌ بهداشتی و وقوع زمين لرزه و سیل هاي‌ ویران گر و قحطی ها و…

 

لازم به ذکر است که به رغم این پیشامدها، که ناشی از عملکردهای نادرست افراد جوامع است، اینگونه نیست که به طور کلی زمین از افراد باتقوا و شایسته خالی شود، بلکه عده اي انسان هاي‌ بسیار بزرگواری هم خواهند بود که در ان شرایط بسیار سخت از طریق رعایت احکام الهی به مراتب والای اخلاق و تقوا دست خواهند یافت و حتی حکومت و یا حکومت هایي را در آخرالزمان ایجاد خواهند کرد که خود زمینه ساز حکومت جهانی حضرت مهدی «عج» خواهند بود.

 

افراد شایسته اي در سایه چنین حکومت هایي تربیت می‌شوند که یاران حضرت از میان ان ها برگزیده خواهند شد. امام صادق علیه السلام از چنین افرادی با این عبارات یاد میکنند: اهل زمان غیبت او که قائل به امامت او «مهدی عج» و منتظر ظهور او باشند، برتر از مردمان هر زمان دیگر می باشند. … غیبت امام در پیش آنان چون حضور شده است.

 

خداوند اهل ان زمان را همانند مجاهدانی قرار داده که در محضر رسول اکرم صلی الله علیه وآله شمشیر بزنند. آنان مخلصان حقیقی و شیعیان واقعی و دعوت کنندگان به دین خدا در آشکار و نهان می باشند.

اوضاع و شرایط آخرالزمان چگونه خواهد شد ؟

توصیه هاى امام مهدى «عج»

سید احمد رشتى گوید : عازم سفر حج بودیم ؛ در یکى از خانه ها بین راه حاجى جبار که جلودار قافله بود نزد ما آمد و گفت : این منزل که در پیش داریم وحشتناک است ؛ زودتر آماده شوید تا به همراه قافله باشد و از ما جدا نمانید.

 

حدود دو ساعت و نیم حرکت کردیم و از منزل قبلى بین راه دور شدیم که هوا تاریک شد و برف شروع به باریدن کرد بطورى که دوستان هر کدام سر خودرا پوشاندند و سرعت به راه خود دادمه دادند اما من هر چه کردم که با انها همراه باشم موفق نشدم و تنها در میان راه ماندم . از اسب پیاده شدم ودر کنار راه نشستم ؛ بسیار مضطرب بودم ؛ پس از قدرى فکر کردن به این نتیجه رسیدم که همین جا بمانم تا صبح شود و به همان منزلى قبلى برگردم و با چند نفر نگهبان به قافله برسم .

 

در همان حال در برابر خود باغى را مشاهده کردم که در ان باغبانى بودو بابیل خود به درختان مى زد تا برف آن ها فرو ریزد. باغبان پیش آمد و با کمى فاصله برابر من ایستاد و فرمود:

 

تو کیستى ؟

عرض کردم : دوستان همراه من رفتند و من ماندم و راه را هم نمى دانم .

 

فرمود: نافله «نماز مستحبى » بخوان تا راه را پیدا کنى .

 

مشغول خواند نافله شدم . پس از ان دوباره آمد و فرمود: نرفتى ؟

 

عرض کردن : و اللّه راه را نمى دانم .

 

فرمود: جامعه «زیارت جامعه کبیره » بخوان .

 

من جامعه را حفظ نبودم اما برخاستم و تمام زیارت جامعه را از حفظ خواندم .

 

دوباره آمد و فرمود: هنوز نرفتى ؟ این جا هستى ؟

 

بى اختیار گریه کردم و گفتم : هنوز نرفته ام راه را نمى دانم .

 

فرمود: عاشورا «زیارت عاشورا» بخوان .

 

من زیارت عاشورا را هم حفظ نبودم اما برخاستم و زیارت عاشورا را به طور کامل با صد لعن و صد درود و دعاى بعد از ان خواندم که دیدم باز آمد و فرمود: نرفتى ؟ هستى ؟

 

عرض کردم : نه تا صبح هستم .

 

فرمود: هم اکنون ؛ تو رابه قافله مى رسانم . سوار الاغى شد و فرمود: پشت سر من سوار الاغ شو! من هم سوار شدم و افسار اسبم را در دست گرفتم ولى اسب حرکت نکرد:؛ افسار اسب رابه دست گرفت و اسب حرکت کرد.

 

آنگاه دست خودرا بر زانوى من گذارد و فرمود: شما چرا نافله نمى خوانید؟ نافله ؛ نافله ؛ نافله

 

. باز فرمود: چرا شما عاشورا نمى خوانید؟ عاشورا، عاشورا، عاشورا.

 

سپس فرمود: شما چرا جامعه نمى خوانید؟ جامعه ؛ جامعه ؛ جامعه .

 

آنگاه یک مرتبه برگشت و فرمود: آن ها رفقاى تو هستند که لب جوى آب فرود آمده اند و براى نماز صبح وضو مى گیرند.

 

من از الاغ پایین آمدم که سوار اسب خود شوم اما نتوانستم . او کمک کرد و مرا سوار اسب کرد و سر اسب رابه طرف دوستانم گرداند. من در ان حال به این فکر فرو رفتم که این شخص چه کسى است که به زبان فارسى سخن مى گوید در حالى که در ان منطقه همه ی مسیحى بودند و با زبان ترکى صحبت مى کردند، از طرفى چگونه به این سرعت مرا به دوستان خود رسانید پشت سرخود نگاه کردم هیچکس را ندیدم و اثرى از او مشاهده نکردم .

 

جدیدترین مطالب سایت