بخش هایی از مناجات امام سجاد (ع)

مجموعه : مذهبی و دینی
بخش هایی از مناجات امام سجاد (ع)

امام سجاد «ع»:

دعای مؤمن از سه حال خارج نیست:
یا برایش ذخیره میگردد، یا در دنیا برآورده میشود، یا بلایی کـه می خواهد بـه او برسد دفع میکند.

 

بخش هایي از مناجات هاي‌ امام سجاد «ع»

اى خداى من اگر در پیشگاه تو بگریم تا پلك هاى چشمانم بیافتد، و بـه اواز بلند بنالم تا صدایم قطع گردد، و دربرابر تو بایستم تا پاهایم ورم كند، و براى تو ركوع كنم تا استخوان پشتم از جا كنده شود، و تو را سجده نمایم تا این كه سیاهى« یا كاسه» چشم هایم پنهان شود« بـه گودى رود» و همه ی عمر خاك زمین بخورم و تا آخر زندگى آب خاكستر آلود بیاشامم، و در میان این ‏ها بـه ذكر تو گویا باشم تا زبانم كند شود، سپس از شرمندگى از تو چشم بـه اطراف آسمان نیاندازم، با این رفتارها سزاوار از بین بردن گناهى از گناهانم نمی‌گردم.

بخش هایی از مناجات امام سجاد (ع)

امام سجاد «ع» می‌فرمایند:

گناهانى كه از استجابت دعا جلوگيرى مى كنند عبارت اند از:
 بد نيّتى،
بدی و خباثتِ باطن،
دو رويى و نِفاق با برادران،
 باور نداشتن بـه اجابت دعا،
 بـه تأخير انداختن نمازهاى واجب تا ان كه وقتشان بگذرد،
تقرّب نجستن بـه خداى عزّوجلّ با نیکوکاری و صدقه،
بد زبانى و زشتگويى.

 «معانى الأخبار، ص ۲۷۱»

 

صدقه، بلا را دفع مى كند و مؤثرترين داروست؛ صدقه، قضاى حتمى را دفع مى كند و چيزى جز دعاء و صدقه درد و بيماری‌ها را از بين نمیبرد!


پیامبر خدا «ص»

 

«بحار الأنوار: 96/137/71»

بخش هایی از مناجات امام سجاد (ع)

 

 مناجات زیبا از امام سجاد علیه السلام

 

خداوندا مرا مکلّف بـه تکلیفى ساخته ‏اى کـه خودت از من بـه ان کار توانا ترى، و قدرتت بر ان و بر من بیش از قدرت من اسـت، پس چنانم کن کـه باعث رضاى تو از من باشد، و از من انچه را کـه موجب رضاى توست برگیر آنگونه کـه بـه سلامت من لطمه‏ اى نزند.

 

خداوندا، مرا طاقت بر سختى و مشقت، و شکیبایى بر بلا، و قدرت بر تنگدستى نیست، پس روزیم را منع مکن، و مرا بـه خلق خود وامگذار، بلکه خود بـه تنهایى نیازم را برآور، و خودت کارساز من باش، و بـه چشم محبت بـه من بنگر، ودر همه ی امورم مصالح مرا درنظر گیر، چون اگر مرا بـه خود واگذارى در کارم فرومانم، و بـه کارى کـه مصلحت من در ان اسـت نپردازم، و اگر مرا بـه بندگانت واگذارى روى درهم کشند، و اگر بـه اقوامم حوالت دهى محرومم سازند، و اگر عطا کنند عطایى اندک و پردردسر دهند، و بر من منّت بسیار گذارند، و بیش از حد نکوهشم نمایند، پس اى خداوند، بـه فضلت بى‏نیازم کن، و بـه بزرگیت مرتبه ‏ام بلند گردان، و بـه عطاى گسترده ‏ات دستم را گشاده ساز، و بـه رحمتت در کلّ امور کفایتم کن، بارخدایا بر محمد و آلش سلام.

 


 

بخش هایی از مناجات امام سجاد (ع)

امام سجاد «ع»:

 

 راه شناخت كامل بودن دين مسلمان بـه اينهاست:

 

سخنان بی معنی و بيهوده نمى گويد، كمتر بحث و جدل مى كند، بردبار، صبور و خوش اخلاق اسـت.

جدیدترین مطالب سایت