بهشت جایگاه چه کسانی است و آیا مخصوص خدا پرستان است ؟

مجموعه : مذهبی و دینی
بهشت جایگاه چه کسانی است و آیا مخصوص خدا پرستان است ؟

بهشت جایگاه چه کسانی است و آیا مخصوص خدا پرستان است ؟

سوال بهشت جایگاه چه کسانی هست و آیا مخصوص خدا پرستان هست ؟ باید بگوییم که اگر نماز خوان و دین دار باشی و حق الله را به درستی انجام دهی جایگاه بهشت برایت تثبیت می شود در ادامه اکثر بخوانید.

 

افراد نماز خوان و اهل روزه هاي مکرر در روزهای گوناگون از سال،حتما وارد بهشت خواهند شد؟ باید بدانید که چنین امری صحیح نیست. هركس نماز و روزه هایش را برای رضای خدا می‌گیرد وبه آن چه كه لازمه دین داری هست عمل كند امیدوارم اهل بهشت هست! نمیخواهیم بگوییم بهشت رفتن سخت هست! ولی برای بهشتی شدن باید تلاش كرد .

 

یکی از موضوعات زیبا و ضروری به اذعان خیلی از عزیزان و جوانان، موضوع عوامل بهشتی شدن هست. در شروع بحث این موضوع را می‌خواهیم یادآوری کنیم که ما نباید رحمت خدا را دست کم بگیریم و باید به او عاقلانه و عاشقانه امیدوار بود؛ عاقلانه از آن باب که اینگونه نباشد که من فکر کنم میتوانم هر گناه و خطایی

 

را عمداً مرتکب شویم و بعد بگوییم خدا مهربان هست، خدا رحیم هست … از طرفی باید عاشقانه به او امیدوار بود از این باب که منی که می‌دانم گناهکارم، همین حالا پشیمانم و توبه میکنم ، به رحمت او حسن ظن داشته باشیم و عاشقانه بعنوان یه عبد گناهکار از او عذرخواهی کنیم درست مانند فرزند خطاکاری که پدر و مادر را دوست دارد اما گاهی خطا و سرپیچی می‌کند ولی در نهایت عاشقانه با انها ارتباط دارند و عذرخواهی هم دارند…

 

عده اي بیان میکنند که آیا وقتی به نماز و روزه دقت بکنیم و بر انجام انها مقید باشیم بهشتی میشویم؟ پاسخ عرض می‌کنیم که هركس نمازوروزه هایش را برای رضای خدا می‌گیرد وبه آن چه كه لازمه دینداری هست عمل كند امیدوارم اهل بهشت هست!

 

برای بهشتی شدن باید تلاش كرد

  در ادامه به تعدادی از فاکتورهایی که برای بهشتی شدن مطرح شده اشاره میکنیم.باید عاشقانه به او امیدوار بود از این باب که منی که میدانم گناهکارم، هم اکنون پشیمانم و توبه میکنم ، به رحمت او حسن ظن داشته باشیم و عاشقانه بعنوان یه عبد گناهکار از او عذرخواهی کنیم درست مانند فرزند خطاکاری که پدر و مادر را دوست دارد اما گاهی خطا و سرپیچی میکند ولی در نهایت عاشقانه با انها ارتباط دارند و عذرخواهی هم دارند…

 

ایمان و عمل صالح:

تا کسی دوره ایمان و عمل صالح را طی نکند و در آزمونش قبول نشود به بهشت نمی‌رود؛ «وَ بَشِّر الَّذِین امَنوا وعَمِلوا الصّالِحات أَنَّ لَهُم جَنات تَجری مِن تَحتِهَا الأَنهار» «بقره/255» [به آنان كه ایمان آورده و كردار شایسته دارند مژده بده كه همانا برایشان باغ هایي هست كه زیر آنها نهرها جاری هست]

 

«وَالَّذِین امَنوا وعَمِلوا الصّالِحات أوُلئِك أَصحاب الجَنه هُم فیها خالِدون» «بقره/82» چنین كسانی اهل بهشتند و در آن جاودانه خواهند بود.و یادمان نرود که این دو؛ ایمان و عمل صالح همچون دو بال میباشند که همۀ وقت برای صعود و رسیدن به هدف باید با هم حرکت کنند … مثلا اگر عزیزی در عزاداری اهل بیت حضور پیدا کند، سینه بزند، خرجی دهد، اشک هاي فراوان بریزد اما عمل واجبش؛ در نماز و روزه و خمسش کوتاهی کند، آن اعمل جای واجباتش را نمیگیرد.

 

تقوا :
بیشترین كرامت و صفتی كه پیام و مژده بهشت را به همراه دارد تقوای الهی هست و آیات فراوانی در این باره نازل شده هست؛

 

«لِلَّذین اتَّقوا عِندَ رَبِّهم جَنات تَجری مِن تَحتِهَا الأَنهار خالِدین فیها و أَزواج مُطهَّره و رِضوان مِن الله والله بَصیر بِالعِباد» «آل عمران/155» [برای آنان كه تقوا پیشه كنند نزد خدا باغ هاي بهشتی هست كه زیر درختان آن نهرها جاری هست و در آن جاوید همراه همسران پاكیزه و آراسته خواهند بود و از همۀ خوش تر خشنودی خداوند هست كه شامل حال آنان شده هست و خداوند به حال بندگان بیناست.]

 

«وَلَو أَنَّ أَهل الكِتاب امَنوا و اتَّقوا لِكُفرِنا عَنهُم سَيِّئاتِهم ولَأَدخُلناهُم جَنات النَعیم» «مائده/65» [اگر اهل كتاب ایمان بیاورند و تقوا پیشه سازند ما از گناهشان در می گذریم و به باغ هاي بهشت پرنعمت داخل می سازیم.]

 

پیروی از خدا و رسول «صلی الله و علیه وآله» :
«وَمَنْ يُطِعِ الله و رَسوُله يُدخِله جَنّات تَجری مِن تَحتِهَا الأَنهار خالِدین فیها و ذلِك الفَوز العَظیم و مَن يَعص الله ورَسوُله و يَتَعدَّ حُدودَه يُدْخِله ناراً خالِدا فیها ولَهُ عَذاب مُهین» «نساء/133 ـ 144» [هر كس پیرو فرمان خدا و رسول خدا باشد او را در بهشت هایي درآورد كه زیر درختانش نهرها جاری و آنجا جایگاه همیشگی فرمانبرداران خواهد بود.

 

این هست سعادت و پیروزی بزرگ و بدیهی هست هر كس نافرمانی خدا و رسول كند و از حدود احكام خداوند تجاوز كند او را به آتشی درافكند كه همۀ وقت در آن معذب هست، و برای او عذاب خوار كننده و ذلت دهنده خواهد بود.]

 

راست كرداری و راست گفتاری از صفات پسندیده، برجسته و بدون شك از اسباب ورود به بهشت هست. خدای سبحان در این باره می فرماید: «هذا يَوم يَنْفع الصّادِقین صِدْقُهم لَهُم جَنات تَجری مِن تَحتِها الأَنهار خالِدین فیها رَضی الله عَنهُم و رَضوا عَنه ذلِك الفَوز العَظیم» «مائده/1199» [این روزی هست كه راست گویان را راستی سود می بخشد.

 

«وَ مَن يُطع الله ورَسوُله يُدخِله جَنات تَجری مِن تحتها الأنهار ومَن يَتَولَّ يُعذِّبَه عَذابا أَلیما» «فتح/17» [كسی كه فرمانبردار خدا و پیامبرش باشد، خداوند او را در بهشتی داخل گرداند كه از زیر درختان باغ هاي آن نهرها جاری هست و كسی كه از فرمان و دستور خدا رو گرداند او را به عذاب دردناكی شكنجه دهد.]

 

راست گفتاری :

راستی، راست كرداری و راست گفتاری از صفات پسندیده، برجسته و بدون شك از اسباب ورود به بهشت هست. خدای سبحان در این باره می فرماید: «هذا يَوم يَنْفع الصّادِقین صِدْقُهم لَهُم جَنات تَجری مِن تَحتِها الأَنهار خالِدین فیها رَضی الله عَنهُم و رَضوا عَنه ذلِك الفَوز العَظیم» «مائده/1199» [این روزی هست

 

كه راست گویان را راستی سود می بخشد. برای آنان بهشت هایي هست كه از زیر درختانش نهرها جاری هست و در آن به نعمت ابدی متنعمند. خداوند از آنان خشنود و آنان هم از خداوند خرسندند. این هست پیروزی و سعادت بزرگ.]

 

انفاق در راه خدا و نیکوکاری:

«اَلَّذِین يُنفِقون فِي السَّراء والضَّراء والكاظِمینَ الغَیظ والعافینَ عَنِ النّاس والله‌ يُحب المُحسِنین أوُلئِك جَزاؤهُم مَغفره مِنْ رَبِّهم و جَنات تَجری مِن تَحتِهَا الأَنهار خالِدین فیها وَنِعْمَ أَجر العامِلین» «آل عمران/134 ـ 1366» [پرهیزكاران و نیكوكاران كسانی میباشند كه در حال وسعت و تنگدستی مال خود را به تهی دستان انفاق می كنند،

 

به گزارش تالاب خشم و غضب فرو می نشانند و از بدی مردم در می گذرند. چنین مردم با تقوا و نیكوكاری را خداوند دوست می دارد؛ زیرا او دوست دار نیكوكاران هست… پاداش كردار آنان آمرزش پروردگار و بهشتی هست كه از زیر درختان انبوه آن نهرها جاری هست و ایشان در بهشت جاوید جاودانه خواهند بود، كه چه نیكوست پاداش نیكوكاران.]

 

«فَأَثابَهُم الله بِما قالوا جَنّات تَجری مِن تَحتِهَا الأَنهار خالِدین فیها و ذلِك جَزاء المُحسِنین»«مائده/855» [خداوند در برابر آن چه گفتند پاداش نیكو به آنان داد، آن پاداش بهشتی هست كه از زیر درختانش نهرها جاری هست. در آن بهشت زندگانی جاوید خواهند داشت و این پاداش نیكوكاران هست.]

 

منابع:
تفسیر موضوعی قرآن، آیة الله جوادی آملی، ج 5 «معاد در قرآن»
چه کسانی به بهشت می‌روند؛ سایت با خدا باش