مجموعه : مذهبی و دینی
بروزرسانی : 8 آذر 1397

دستورات مراجع برای ارگاسم و جنابت زن در خواب

دستورات مراجع برای ارگاسم و جنابت زن در خواب

ارگاسم و جنابت زن در خواب

مراجع در مورد ارگاسم و جنابت زن در خواب نظرات مختلفی دارند که باید به دستور مرجع خود عمل کنید. در آخر هم آموزش غسل جنابت را آموزش داده ایم.

چگونه میشود که زن متوجه شود که در خواب به ارگاسم رسیده است؟

 آیت الله سیستانی :

اگر شک کرد و آبی خارج نشده بود غسل واجب نیست .

آیت الله خامنه اي :

به طور کلى اگر زن به اوج لذّت جنسى برسد ودر ان حال مایعى از او خارج شود جنابت محقق شده و غسل بر او واجب است ولى اگر شک کند که به این مرحله رسیده یا نه و یا شک در خروج مایع داشته باشد، غسل واجب نیست.

آیت الله مکارم شیرازی:

در مورد احتلام زنان، هرگاه زنان به اوج لذّت جنسى برسند و هم زمان رطوبتى از آن ها خارج گردد «که غالباً همراه با سستى بدن است» رطوبت مذکور حکم منى دارد و باید غسل جنابت کنند. ودر صورت شک وظیفه اي ندارند.

آیت الله فاضل لنکرانی:

اگر زن  از رسیدن به ارگاسم درخواب متوجه شود و بعداز بیدار شدن یقین کند که به ارگاسم رسیده و درآن حال مایعی خارج شده جنب  میشود اما اگر نفهمد که به ارگاسم رسیده یانه و یا شک کند؛ مایعی هم اگرخارج شود پاک است و غسل ندارد.

آیت الله وحید خراسانی:

لازم نیست که متوجه شوید که به ارگاسم رسیده اید یا نه ،اگر متوجه شدید که همراه با این حالت رطوبتی  آمده که از خروج ان لذت بردید دراین صورت جنب  شده اید

دستورات مراجع برای ارگاسم و جنابت زن در خواب

چگونگی انجام غسل جنابت

غسل جنابت رابه دو صورت میتوان انجام داد:

اول: ترتیبی

دوم: ارتماسی

در غسل ارتماسی باید بدن پاک باشد ولی در غسل ترتیبی پاک بودن تمام بدن لازم نیست و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتی را پیش از غسل دادن ان قسمت آب بکشد کافی است.

آموزش غسل ترتیبی

در غسل ترتیبی باید به نیت غسل، نخست سر و گردن، و سپس نیمهٔ راست بدن از گردن تا کف پا و دست راست و بعد نیمهٔ چپ بدن از گردن تا کف پا و دست چپ را بشوید.

آموزش غسل ارتماسی

در غسل ارتماسی باید آب دریک لحظه، تمام بدن را بگیرد. پس اگر به نیت غسل ارتماسی در آب فراوانی مانند استخر فرو رود.

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت