جستجو در تالاب

تمامی غسل‌ های مخصوص زنان (احکام غسل جنابت)

مجموعه : مذهبی و دینی
تمامی غسل‌ های مخصوص زنان (احکام غسل جنابت)

غسل‌ مخصوص زنان

غسل هایي که زنان مسلمان باید انجام دهند و غسل های واجب بر زنان و غسل جنابت را در مطلب به صورت کامل ساده و مفهومی به آن پرداخته شده است که می‌توانید استفاده نمایید.انچه در زیر می آید، دروس “بیستم و بیست‌و‌یکم” از جلد اول «رساله‌ي آموزشی» احکام و مسائل شرعی است که مطابق با فتاوای حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌اي مدظله‌العالی تهیه، تنظیم و منتشر شده است.

 

* اسباب جنابت

انسان به یکی از دو چیز جنب می شود:

۱. آمیزش جنسی «به هر نحو که باشد، با حلال یا با حرام، منی بیرون بیاید یا نیاید، بالغ باشد یا نباشد»

۲. بیرون آمدن منی «چه در خواب و چه در بیداری، چه عمداً و چه بی‌‌اختیار»

 

توجه:

رطوبت خارج شده از مرد، اگر همراه با شهوت، جَستن و سست شدن بدن باشد، حکم منی را دارد، و اگر علایم سه‌گانه یا یکی از انها وجود نداشته باشد و یا شک در آن باشد حکم منی را ندارد، مگر این‌که از راه دیگری یقین کند که منی است.

 

مایعی که زن در هنگام اوج لذت جنسی می بیند، حکم منی را دارد و باید غسل نماید، و اگر شک کند که به این مرحله رسیده یا نه و یا شک در خروج مایع داشته باشد غسل واجب نیست.

 

رسیدن منی به داخل رحم بدون دخول، سبب جنابت زن نمی شود.

 

 با تحقق دخول ولو به مقدار حشفه «به معنی ختنه گاه»، غسل بر مرد و زن واجب است، هر چند منی خارج نشود و زن نیز به مرحله‌ي اوج لذت نرسد.

 

هرگاه زنی پس از نزدیکی، در حالیکه منی در رحم او باقیمانده است بلافاصله غسل کند و بعد از غسل، منی از رحم خارج شود غسلش صحیح است و منی خارج شده بعد از غسل نجس است، هر چند اگر منی مرد باشد باعث جنابت مجدد نمیشود.

 

بر زنان، پس از انجام معاینات داخلی با وسایل طبی تا زمانی که منی خارج نشود، غسل واجب نیست.

 
* کارهایی که بر جنب حرام است
۱. مس خط قرآن و اسما و صفات مخصوص ذات باری تعالی و همچنین به احتیاط واجب نامهای انبیای عظام و ایمه‌ي معصومین «ع»

۲. ورود به مسجد الحرام و مسجد النبی «ص»، هر چند از یک در داخل و از در دیگر خارج شود.

۳. توقف در مساجد دیگر، ولی اگر از یک در وارد و از در دیگر خارج شود مانع ندارد.

۴. گذاشتن چیزی در مسجد.

۵. خواندن خصوص آیات سجده از سوره هایي که سجده‌ي واجب دارند، ولی خواندن سایر آیات از این سوره‌ها اشکال ندارد.

 

توجه:
حرم امامان معصوم «ع» بنابر احتیاط حکم مسجد را دارد.

ورود جنب به داخل حرم امام زادگان «ع» اشکالی ندارد.

تکیه‌ها و حسینیه‌ها حکم مسجد را ندارند.

منظور از آیات سجده: آیه‌ي ۱۵ از سوره‌ي ۳۲ «سجده» و آیه‌ي ۳۷ از سوره‌ي ۴۱ «فصلت» و آیه‌ي ۶۲ از سوره‌ي ۵۳ «نجم» و آیه‌ي ۱۹ از سوره‌ي ۹۶ «علق» می باشد که خواننده یا شنونده‌ي انها واجب است سجده کند.

 

* احکام غسل جنابت
۱. در انجام تکلیف شرعی، حیا معنی ندارد. حیا، پوزش شرعی برای ترک واجب «مثل غسل جنابت» نیست. به هرحال اگر غسل جنابت برای کسی امکان ندارد وظیفه اش برای نماز و روزه، تیمم بدل از غسل است.

 

۲. کسیکه معذور از انجام غسل است، مثل فردی که می داند اگر از طریق نزدیکی با همسرش خودرا جنب کند آبی برای غسل کردن نمی یابد و یا وقت برای غسل و نماز ندارد جایز است با همسر خود نزدیکی کند به شرطی که قدرت بر تیمم داشته باشد، ودر صورت جنابت و معذور بودن از انجام غسل، برای اعمال مشروط به طهارت، تیمم بدل از غسل جنابت می کند و با آن تیمم، داخل مسجد شدن و خواندن نماز و مس نوشته‌ي قرآن کریم و بقیه‌ي اعمالی که انجام آن ها مشروط به طهارت از جنابت است اشکال ندارد. «البته اگر عذرش تنگی وقت بوده فقط کاری راکه برای آن تیمم کرده میتواند انجام دهد».

 

۳. کسیکه بعد از خارج شدن منی غسل کرده، اگر پس از غسل، رطوبتی از او خارج شود که نداند منی است یا چیز دیگر، در صورتی که پیش از غسل و بعد از خروج منی، ادرار نکرده باشد، آن آب در حکم منی است و باید دوباره غسل کند.

 

۴. اگر در لباس خود لکه‌يي ببیند که نمیداند منی است یا چیز دیگر، تا یقین نکرده که منی است و از خود اوست غسل بر او واجب نیست.

 

۵. کسیکه غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد و نماز و دیگر اعمالی راکه باید با وضو انجام دهد می تواند با همین غسل انجام دهد.

 

۶. هرگاه بعد از غسل جنابت شک کند غسلش باطل شده است یا نه، لازم نیست برای نماز وضو بگیرد، ولی اگر بخواهد از باب احتیاط وضو بگیرد اشکالی ندارد.

 

۷. کسیکه در تنگی وقت نماز غسل میکند، اگر غسل رابه این نیت بکند که از جنابت خارج شود – نه به نیت خصوص این نماز- غسل او صحیح است، گرچه پس از غسل بفهمد که وقت برای نماز نداشته است.

 تمامی غسل‌ های مخصوص زنان (احکام غسل جنابت)

غسل‌هاي  واجب بر بانوان

 

غسل‌هاي مخصوص بانوان

 

* خون حیض
۱. خونی که دختر قبل از اتمام نه سالگی می بیند حیض نیست، هر چند صفات حیض را داشته باشد.

 

۲. لکه‌هایي که زن بعد از یقین به پاک شدن میبیند، اگر خون نباشد حکم حیض را ندارد، و اگر خون باشد، هر چند به صورت لکه‌هاي زرد رنگ، و از ده روز تجاوز نکند، همه ی‌ي آن لکه‌ها محکوم به حیض است و تشخیص این موضوع به عهده‌ي زن است.

 

۳. زنهایی که از داروهای ضد حاملگی استفاده میکنند و لکه‌هاي خونی را در ایام عادت و غیر آن می بینند، اگر این لکه‌ها واجد شرایط شرعی حیض نباشد حکم حیض را ندارد، بلکه محکوم به استحاضه است.

 

۴. زنی که دارای عادت ماهیانه معینی مثلا هفت روز است و بعلت گذاشتن دستگاه پیش گیری از حاملگی، هر بار بیش از ده روز مثلا دوازده روز خون می بیند، خونی که در ایام عادت می بیند حیض است و باقی استحاضه خواهد بود.

 

۵. خونی که زن در ایام بارداری می بیند، اگر صفات و شرایط حیض را داشته باشد و یا در زمان عادت بوده و سه روز گرچه در باطن استمرار داشته باشد خون حیض است، و الاّ استحاضه خواهد بود.

 
احکام حایض
۱. تمام کارهایی که بر جنب حرام است، بر زن حایض نیز حرام است.

 

توجه:
 نشستن زن ها در ایام عادت روی دیوار کوتاهی که بین مسجد الحرام و مسعی «محل سعی میان صفا و مروه» وجوددارد اشکال ندارد، مگر این‌که یقین حاصل شود که آن دیوار جزو مسجد است. «ارتفاع این دیوار نیم متر و عرض آن یک متر است».

 

۲. اگر زن در حال حیض، جنب یا در حال جنابت حایض شود، بعد از پاک شدن از حیض، واجب است علاوه بر غسل حیض، غسل جنابت هم به جا آورد، ولی جایز است که در مقام عمل به غسل جنابت اکتفا کند، لیکن احتیاط «مستحب» این است که نیت هردو غسل را بنماید.

 

۳. اگر زنی در حال حیض غسل جنابت کند صحت غسلش محل اشکال است.

 

۴. زنی که به خاطر نذر روزه‌ي معینی روزه گرفته است، اگر در حال روزه، حیض شود روزه‌اش با عادت شدن – هر چند دریک جزء از روز باشد – باطل میشود و قضای آن روزبعد از پاک شدن بر او واجب است.

 

* استحاضه
خونی [۱] که زن در سن یائسگی [۲] میبیند استحاضه است، بنابر این زنی که پدرش هاشمی نیست، هر چند مادرش از سادات باشد اگر بعد از پنجاه سالگی خونی را مشاهده کند محکوم به استحاضه است.

 
* نفاس [۳] «خون زایمان»
زنی که عمل کورتاژ «سقط جنین» را انجام داده، بعد از سقط جنین- هر چند به صورت علقه باشد- اگر خونی را مشاهده کند، محکوم به نفاس است.

 

توجه:
تمام کارهایی که بر حایض حرام است بر نفسا نیز حرامٍ است.

 

«۱» خون استحاضه: خونی است که در غیر ایام حیض و نفاس از رحم زن خارج می شود و مربوط به بکارت و زخم نیست.

 

«۲» با توجه به این‌که حضرت آیت الله العظمی خامنه اي«مدّظلّه‌العالی» در تعیین سن یائسگی احتیاط دارند مقلدین معظّم‌ٌله می‌توانند دراین مساله با رعایت شرایط عدول، به مجتهد دیگری رجوع نمایند.

 

«۳» خون نفاس: خونی است که بر اثر زایمان نوزاد، به مدت معینی از رحم زن بیرون می آید.
 
منبع: farsi.khamenei.ir

جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
رانندگی خطرناک چند خودرو در اصفهان (کلیپ)
رانندگی خطرناک چند خودرو در اصفهان (کلیپ)