جستجو در تالاب

فرشتگان و ملائکه هم گریه یا قهقهه میکنند ؟

مجموعه : مذهبی و دینی
فرشتگان و ملائکه هم گریه یا قهقهه میکنند ؟

آیا فرشتگان هم مانند انسان گریه و خنده میکنند ؟ 

 

فرشتگان و ملائکه هاي مقربین که سربازان خداوند متعال هتسند از اشرف مخلوقات زمین بسیار پایین تر میباشند . 

 

دیدنی هست بدانید پیامبر اکرم«ص» نیز این سوال ات را از جبرئیل پرسیده اند ؟

ایشان از جبرئیل پرسید آیا ملائکه ،گریه و خنده دارند؟

فرمود :آری؟ به سه کس از روی تعجب میخندند و بر سه کس از روی ترحم ودلسوزی می‌گریند.

 

-اول:  از کسیکه سراسر روز رابه سخنان چرند و پرند و «یا کارهای»بیهوده می گذارند، و چون شب شود نماز عشاء خوانده و باز به بیهودگی خود ادامه می‌دهد ،ملائکه می‌خندند و می‌گویند اي بی خبر از صبح تا شب سیر نشدی ،حالا سیر میشوی؟

 

– دوم: دهقانی که بیل و کلنگ خودرا برداشته و به بهانه تعمیر و اصلاح زمین خود ،دیوار مشترک «بین خود و شریکش»را می ساید تا به سهم خود بیافزاید،ملائکه می‌خندند و می‌گویند ،آن زمین به آن پهناور ترا سیر نکرد این جمع و جور تو را سیر می‌کند؟

 

– سوم: از زنی که خودش را از نامحرم در زمانی که زنده بود نمی پوشانید ، بعد از مرگش وقتی که وی را در قبر می گذارندبدنش را می پوشانند تا کسی حجم و اندامش را نبیند .ملائکه می‌خندند و می‌گویند :وقتی که مورد سرو و رغبت بود وی را نپوشانیدید ،حالا که مورد نفرت و انزجار هست وی را می پوشانید؟

 

برچسب‌ها:
جستجو در تالاب
جدیدترین مطالب سایت
کسگم زد به سیم اخر ! (کسگم ببین چطوری تهدید میکنه)
کسگم زد به سیم اخر ! (کسگم ببین چطوری تهدید میکنه)