فلسفه اصلی روز عرفه چیست؟

مجموعه : مذهبی و دینی
فلسفه اصلی روز عرفه چیست؟

روز عرفه 

مکانی در مکه وجود داردکه به عرفات سرشناس می باشد این روز راکه حجاج برای انجام اعمال حج در این مکان حضور دارند را روز عرفه می نامند روز عرفه از اعیاد عظیم هست اگر چه به اسم عید نامیده نشده و روزی هست كه حق تعالی بندگان خویش را به عبادت و طاعت خود فراخوانده و سفره هاي جود و احسان خود را برای ایشان گسترانیده و شیطان در این روز خوار و حقیرتر و رانده تر، و در خشمناك ترین اوقات خواهد بود

 

 

، و روایت شده كه حضرت امام زین العابدین علیه السلام در روز عرفه صدای سائلی را كه از مردم كمك می نمود شنید، و به او فرمود: وای بر تو آیا از غیر خدا سوال می كنی در این روز و حال آن كه امید می‌رود در این روز برای بچه هاي در شكم كه فضل خدا شامل آن ها شود و سعید گردند …

 

پس در این روز در زیر آسمان روند و اعتراف و اقرار كنند نزد حق تعالی به گناهان خود تا سعادتمند گردند به ثواب عرفات و گناهانشان آمرزیده گردد و مشغول گردند به اعمال و ادعیه عرفه كه از حجج طاهره علیهم السلام روایت شده هست؛ برای اطلاع اکثر به كتاب مفاتیح الجنان، شیخ عباس قمی اعمال روز عرفه مراجعه نمایید.

 

عرفات نام جایگاهی هست كه حاجیان در روز عرفه «نهم ذی الحجه» در آنجا توقف می كنند و به دعا و نیایش می‌پردازند و پس از برگزاری نماز ظهر و عصر به مكه مكرمه باز می‌گردند و وجه تسمیه آنرا چنین گفته اند كه جبرائیل علیه السلام هنگامی كه مناسك را به ابراهیم می آموخت، چون به عرفه رسید به او گفت «عرفت» و او پاسخ داد آری، لذا به این نام خوانده شد.

 

و نیز گفته اند سبب آن این هست كه مردم از این جایگاه به گناه خود اعتراف میكنند و برخی آن را جهت تحمل صبر و رنجی می دانند كه برای رسیدن به آن باید متحمل شد. چرا كه یكی از معانی «رسم» صبر و شكیبایی و تحمل هست. «1»

 

حضرت آدم «ع» در عرفات:

فَتَلَقی آدَمُ مِنْ رَبِّه كَلماتًُ فتابَ عَلیهِ اِنَّه’ هو التَّوابُ الرّحیمْ
آدم از پروردگارش كلماتی دریافت داشت و با آن بسوی خدا بازگشت و خداوند، توبه وی را پذیرفت، چه او توبه پذیر مهربان هست.
طبق روایت امام صادق«ع»، آدم «ع» پس از خروج از جوار خداوند، و فرود به جهان، چهل روز هر بامداد بر فرار كوه صفا با چشم گریان در حال سجود بود، جبرئیل بر آدم فرود آمد و پرسید:

 

ـ چرا گریه می كنی ای آدم؟

ـ چگونه می‌توانم گریه نكنم در حالیكه خداوند مرا از جوارش بیرون رانده و در جهان فرود آورده هست.
ـ اي آدم به درگاه خدا توبه كن و بسوی او بازگرد.
ـ چگونه توبه كنم؟
جبرئیل در روز هشتم ذیحجه آدم را به منی برد، آدم شب را در آنجا ماند. و صبح با جبرئیل به صحرای عرفات رفت، جبرئیل بهنگام خروج از مكه، احرام بستن را به او یاد داد و به او لبیك گفتن را آموخت و چون بعد از ظهر روز عرفه فرا رسید تلبیه را قطع كرد و به دستور جبرئیل غسل نمود و پس از نماز عصر، آدم را به وقوف در عرفات واداشت و كلماتی را كه از پروردگار دریافت كرده بود به وی تعلیم داد،

 

 

این كلمات عبارت بودند از:

خداوندا با ستایشت تو را تسبیح می‌گویم سُبحانَكَ اللهُمَ وَ بِحمدِك
جز تو خدایی نیست لا الهَ الاّ اَنْتْ
كار بد كردم و بخود ظلم نمودم عَمِلْتُ سوء وَ ظَلَمْتُ نَفْسی
به گناه خود اعتراف می كنم وَ اِعْتَرِفْتُ بِذَنبی اِغْفرلی
تو مرا ببخش كه تو بخشنده مهربانی اِنَّكَ اَنْتَ اَلغَفور الرّحیمْ
آدم «ع» تا بهنگام غروب آفتاب همچنان دستش رو به آسمان بلند بود و با تضرع اشك می ریخت، وقتیكه آفتاب غروب كرد همراه جبرئیل روانه مشعر شد، و شب را در آنجا گذراند. و صبحگاهان در مشعر بپاخاست و در آنجا نیز با كلماتی به دعا پرداخت و به درگاه خداوند توبه گذاشت……

 

حضرت ابراهیم «ع» در عرفات

در صحرای عرفات، جبرئیل، پیك وحی الهی، مناسك حج را به حضرت ابراهیم «ع» نیز آموخت و حضرت ابراهیم «ع» در برابر او می فرمود: عَرِفتُ، عَرِفتُ «شناختم، شناختم».

 

پیامبر اسلام «ص» در عرفات

و نیز دامنه كوه عرفات در زمان صدر اسلام كلاس صحرایی پیامبر اسلام «ص» بود و بنا به گفته مفسرین آخرین سوره قرآن در صحرای عرفات بر پیغمبر «ص» نازل شد و پیغمبر این سوره را كه از جامع ترین سوره هاي قرآن هست و دارای میثاق و پیمانهای متعدد با ملل یهود، مسیحی و مسلمان و علمای انها می باشد، و قوانین و احكام كلی اسلام را در بر دارد، به مردم و شاگردانش تعلیم فرمود.

 

و طبق سرشناس میان محدثان پیامبر «ص» در چنین روزی سخنان تاریخی خود را در اجتماعی عظیم و با شكوه حجاج بیان داشت:

 

…… اي مردم سخنان مرا بشنوید! شاید دیگر شما را در این نقطه ملاقات نكنم. شما به زودی بسوی خدا باز می‌گردید. در آن جهان به اعمال نیك و بد شما رسیدگی می‌شود. من به شما پیشنهاد می كنم هركس امانتی نزد اوست باید به صاحبش برگرداند. هان اي مردم بدانید ربا در آئین اسلام اكیداً حرام هست. از پیروی شیطان بپرهیزید. به شما سفارش می كنم كه به زنان نیکی کنید زیرا آنان امانت هاي الهی در دست شما میباشند و با قوانین الهی برشما حلال شده اند.

هر مسلمانی با مسلمان دیگر برادر هست و مسلمانان جهان با یکدیگر برادرند و چیری از اموال مسلمانان بر مسلمان دیگری حلال نیست مگر اینکه به طیب خاطر به دست آورده باشد.

 

جدیدترین مطالب سایت