6 کار اشتباه که باعث نابودی خودرو شما میشود !

6 کار اشتباه که باعث نابودی خودرو شما میشود !

نگهداری از خودرو

با این گرانی قطعات اتومبیل و هزینه هاي‌ تعمیر بهترین کار این اسـت کـه از اتومبیل درست نگه داری کنیم تا دیر تر پایمان بـه تعمیرگاه برسد. 6 کار اشتباه کـه باعث خرابی ماشین میشوند.

 

داشتن یک خودروی مناسب اگر چه برای برخی یک رویای قابل تحقق اسـت ولیکن این رویا گاهی تبدیل بـه یک کابوس می شود چراکه بـه دلیل عدم آگاهی از روش صحیح نگه داری ان؛ بسیار متضرر میشوند.

 

 بـه گزارش تالاب  این موضوع در مورد خودرو های کارکرده از اهمیت بـه مراتب ییشتری برخوردار بوده ودر صورت عدم نگه‌داری صحیح، تمامی مزایای ذاتی خرید خودروی کارکرده زیر سوال خواهد رفت.

 

دراین پست 6 کاری بیان میشود کـه باید بـه شدت از ان‌ها اجتناب کرد در غیر این صورت با خسارات سنگینی در خودرویتان موتجه میشوید.

 

6 کار اشتباه که باعث نابودی خودرو شما میشود !

 1- عدم شستشوی به موقع خودرو:

قطعا شـما نیز خودروهایی را دیده‌اید با این جمله بر روی شیشه یا بدنه کـه “لطفا مرا بشویید”. در نگاه اول شاید شست و شوی ماشین صرفا بـه دلیل زیبایی ظاهری ان باشد  اما چنانچه برای مدت طولانی کثیف باقی بماند، این کثیفی‌ها منجر بـه خوردگی و آسیب بدنه خواهد شد. ذکر این نکته ضروری اسـت کـه شست و شوی مرتب اتومبیل در شهر های بزرگی هم چون تهران کـه در دسترس آلودگی‌هاي‌ شدیدی قرار دارد، حائز اهمیت بیشتری اسـت.

 

6 کار اشتباه که باعث نابودی خودرو شما میشود !

2- رانندگی بد «شتاب گیری و عدم توجه به چاله و چوله» :

مهم نیست کـه هوا بارانی اسـت یا صاف؛ ترافیک سنگین اسـت یا روان؛ داخل شهر رانندگی می کند و یا در بزرگراه‌هاي‌ بین شهری؛ رانندگی بد در همه ی حال تاثیرات منفی بسیاری بر روی ماشین داشته و میتواند شـما را متوجه زیان‌هاي‌ فراوانی نماید.

 

این موارد نکاتی کلی بودند کـه اجتناب از ان‌ها، میتواند یک سواری مطمئن و ایمن را برای شـما بـه ارمغان داشته و کابوس داشتن یک خودروی همیشه معیوب را از شـما دور نگه دارد.

 

6 کار اشتباه که باعث نابودی خودرو شما میشود !

3-روشن شدن چراغ چک ماشین و اهمیت ندادن

نادیده گرفتن چراغ روشن موتور می تواند خسارات بزرگی را بـه موتور وارد کرده ودر نتیجه هزینه زیادی را متوجه صاحب اتومبیل خواهد کرد. حداقل چیزی کـه این آلارم میتواند بـه شـما بگوید این اسـت کـه مشکل موتور، بهینگی مصرف سوخت را کاهش داده و همین امر هزینه‌هاي‌ سوخت شـما را افزایش می دهد.

 

6 کار اشتباه که باعث نابودی خودرو شما میشود !

 4- عدم تعویض مایعات و فیلترهای مربوطه :

مایعات مختلفی بـه منظور بهره‌برداری و محافظت از برخی سیستم‌ها و قطعات ماشین مورد نیاز اسـت. چک کردن مرتب سطح مایعات و فیلترهای ان‌ها، یک سواری مطمئن را برای شـما می تواند در پی داشته باشد.

 

6 کار اشتباه که باعث نابودی خودرو شما میشود !

 

5- چک کردن منظم تایرها :

 لاستیک‌ها باید بـه طور مرتب چک شده و میزان صافی و عمق عاج‌هاي‌ ان بررسی شود. تایرها با سایش بیش از حد مجاز علاوه بر آنکه عملکرد اتومبیل را تحت تاثیر قرار میدهند؛ بـه لحاظ ایمنی نیز خطرناک اسـت.

 

6 کار اشتباه که باعث نابودی خودرو شما میشود !

 

6- انجام ندادن و یا دیر انجام دادن سرویس‌های دوره‌ای:

قطعات اتومبیل در طول زمان دچار پیری و فرسودگی شده ودر نهایت زمانی میرسد کـه دیگر قابل استفاده نباشند و چنانچه سرویس‌هاي‌ دوره‌اي نباشند پیری زودرس قطعات، امری غیر قابل اجتناب اسـت. سرویس‌هاي‌ دوره‌اي تا حد زیادی مانع هزینه‌کردهای اضافی برای تعمیر خرابی‌هاي‌ غیرمترقبه می شوند.

 

جدیدترین مطالب سایت