بررسی کیفیت خودروهای سنگین ساخته ایران

بررسی کیفیت خودروهای سنگین ساخته ایران

نقد کیفی کامیون های ایرانی

بـه تازگی کامیون هاي‌‌ ایرانی با آرم ایرانی رونمایی شده هست در ادامه می‌ توانید با بررسی کیفیت خودرو هاي‌‌ سنگین ساخته ایران ما را دنبال نمایید.

 

بر اساس جدید ترین آمارهای اعلام شده از کیفیت خودروها در ایران، در گروه کامیونت‌هاي‌‌ تولیدی، کامیونت ایسوزو NPR75P با ۲۹ نمره منفی، در رتبه نخست رده‌بندی قرار دارد. پس از ان کامیونت الوند با ۳۶٫۹ نمره منفی در رتبه دوم رده‌بندی قرار گرفته هست.

 

اما در گروه کامیون‌هاي‌‌ تولیدی در کشور نیز کامیون اسکانیا G400 با ۲۷٫۳ نمره منفی در رتبه نخست رده‌بندی قرار دارد. کامیون ایسوزو NPR75M نیز با ۲۸٫۶ نمره منفی در رتبه دوم قرار گرفته هست.

رتبه سوم رده‌بندی نیز با ۴۰ نمره منفی در اختیار کامیون البرز و رتبه چهارم با ۶۶٫۲ نمره منفی در اختیار بنز WH اسـت.

 

اما در گروه کشنده‌هاي‌‌ تولیدی در کشور نیز کشنده بنز آکسور با ۲۱٫۶ نمره منفی در رتبه نخست قرار دارد. کشنده البرز با ۳۵٫۷ نمره منفی در رتبه دوم رده‌بندی قرار دارد.

 

رتبه سوم نیز با ۳۷٫۲ نمره منفی در اختیار کشنده کاوه و رتبه چهارم با ۴۹٫۲ نمره منفی در اختیار کشنده ماز اسـت.

 

در مجموع میانگین نمره منفی خودرو هاي‌‌ سنگین تجاری تولیدی در دی ماه امسال با التیام کیفی ۰٫۸ درصدی همراه بوده اسـت.

 

جدیدترین مطالب سایت