توانایی‌های جدید داج چارجر (خودرو های پلیس)

توانایی‌های جدید داج چارجر (خودرو های پلیس)

توانایی‌های جدید داج چارجر برای خودرو های پلیس

ورود تکنولوژی هاهی اخیر در ماشین هاي پلیس داج چارجر را برای شما عزیزان فراهم نموده ایم پلیس کمپانی فیات کرایسلر پکیج محافظت افسر خود را برای مدل‌هاي پلیس داج چارجر 2018 ارائه کرده هست. این پکیج می تواند افسر پلیس را از خطرات احتمالی پشت ماشین آگاه کرده و می توان آن را برای پاسخ‌هاي معین برنامه‌ریزی کرد.

 

به گزارش تالاب به نقل از پدال،معاون فروش این شرکت در ایالات امریکا گفته هست:پکیج حفاظت از افسر پلیس نتیجه‌ي تمرکز ادامه‌دار ما روی ایمنی افسران پلیس در خودروهایمان هست. ما با بهرهگیری از راهنمایی‌هاي تیممان توانایی‌هاي این تکنولوژی را برای مدل سال 2018 افزایش داده و حسگرهای اضافی برای افزایش حفاظت از افسران را بکار گرفته‌ایم.

 

توانایی‌های جدید داج چارجر (خودرو های پلیس)

 

این سیستم به سایر سیستم‌هاي کمکی اضافه شده هست. این سیستم‌ها شامل دستیار پارک عقب، دوربین پشتی و تشخیص مسیر عقب هست. این سیستم‌هاي ایمنی در خودروهای عادی فیات کرایسلر نیز وجود دارند اما چارجرهای پلیس را هم‌اکنون می توان با  ماژول‌هاي نظارتی گزینه کرد که باعث میشود تجهیزات و سیستم‌هاي یاد شده با یکدیگر عمل کنند و یک سیستم جامعی را به وجود آورند که میتواند خطرات احتمالی را دیدن کرده و به آن‌ها واکنش نشان دهد.

 

توانایی‌های جدید داج چارجر (خودرو های پلیس)

 

گرچه منظور ما از واکنش، هشدار غیرفعال هست. اتومبیل تحرکات پشت اتومبیل را تشخیص داده و سیستم یاد شده می تواند درب‌ها را قفل کند، شیشه‌ها را بالا بکشد و چراغ‌هاي عقب را روشن کند. دوربین عقب نیز فعال بوده بنابراین تمامی تحرکات پشت اتومبیل را به آسانی می توان دیدن کرد.

 

داج می گوید  ماژول کنترل به آسانی نصب شده و هم‌اکنون بدون دریافت هزینه‌اي در تمامی نسخه‌هاي پلیس داج چارجر 2018 عرضه میشود.

جدیدترین مطالب سایت